>Spørsmål og svar om kommunale avgifter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Spørsmål og svar om kommunale avgifter

Publisert: 23.01.2024

Spørsmål om eiendomsgebyr

Hvem blir fakturaen sendt til?

Fakturaen sendes ut til en av dem som er tinglyst eier av eiendommen på faktureringstidspunktet. Faktureringssystemet i kommunen henter informasjon om eiendommen fra Statens Kartverk.

Dersom eiendommen står i navnet til en avdød person, må informasjonen oppdateres i registeret til Statens Kartverk.

Hva skjer om jeg har solgt/kjøpt eiendom i terminperioden?

Vi deler ikke opp fakturaer, og vi utfører ikke avregning av vann og avløp ved eierskifte. Eiendomsmegleren skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Har du spørsmål, så ta kontakt med megleren din.

Ubetalte eiendomsgebyrer følger eiendommen og overdras til ny eier.

Jeg sitter i uskiftet bo. Kan jeg endre navn på fakturamottaker?

Sitter du i uskiftet bo kan du kostnadsfritt endre navn på fakturamottaker ved å sende skifteattesten til Statens kartverk

Jeg blir fakturert for boenheter som ikke er i bruk. Hvordan kan jeg endre dette?

Vi henter informasjon om eiendommen din fra eiendomsregisteret, og fakturerer per boenhet. Dersom eiendommen din er registrert med feil antall boenheter, eller du ønsker å fjerne en boenhet, eksempelvis en hybel, må du sende søknad om bruksendring til byggesak i kommunen.

Hvorfor får borettslag tilsendt én faktura, som deretter må fordeles mellom eierne?

Det er eier av fast eiendom som er ansvarlig for å betale gebyrer til kommunen. Det vil si eier av det enkelte gårds-/bruksnummer/eventuelt seksjonsnummer. 

I borettslag er selve borettslaget eier, og dermed også abonnent hos kommunen. Borettslaget mottar én faktura samlet på kommunale gebyrer for alle andelseierne. Fakturaen inneholder borettslagets adresse, og ikke enkelte andelseiers navn.

Fordelingen av de kommunale gebyrene foregår internt i borettslaget. Den interne organiseringen og fordelingen av kostnader internt i borettslaget er privatrettslige forhold.

Kan jeg utsette betaling eller dele opp fakturaen?

For forespørsel om utsettelse av betalingsfrist, eller oppdeling av betaling for mottatt faktura, kan epost sendes til kommunale krav (kommunalekrav@sarpsborg.com). Husk å merke henvendelsen med fakturanummer og navn på fakturamottaker.

Jeg har fått purring på ubetalt faktura

Vennligst sjekk om du har mottatt faktura i nettbanken eller på Vipps.

På Min side - Min eiendom - kan du hente ut kopi av fakturaene du har fått fra Sarpsborg kommune (krever innlogging med BankID).

På samme side finner du opplysninger om egen eiendom med historikk og data for vannforbruk, tidligere innbetalinger, renovasjonstjenester og feiegebyr.

Hvordan endrer jeg regningsmottaker?

Som eier av en eiendom, har du ansvaret for å betale kommunale avgifter og eiendomsskatt. Endring får kun virkning på nye fakturakrav. Eiendommen må tinglyses til deg/ dere. Dette gjør du via det nasjonale eiendomsregisteret, Kartverket, telefonnr. 32 11 80 00 eller ved å sende epost til post@kartverket.no.

Vi registrerer ny eier så fort tinglysningen skjer. Dersom det er flere tinglyste hjemmelshavere på eiendommen, ta kontakt med servicetorget på tlf: 69108000 for endring av regningsmottaker.

Hvordan endrer jeg regningsmottaker for eiendommen ved dødsfall?

Hvis det finnes andre tinglyste eiere, vil de automatisk bli regningsmottaker. Hvis ikke må etterlatte ta kontakt med Kartverket. Se informasjon på deres nettsider: Overføring ved arv, skifte og uskifte

Jeg er registrert med feil navn/adresse - hva gjør jeg? 

Kundenavn og adresser blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret. Dersom du har flyttet eller endret navn kan du melde fra til Folkeregisteret.

Hytta/huset vårt er leid ut. Kan dere sende faktura til leietaker?

Vi kan ikke sende faktura til andre enn tinglyst eier. Dersom eiendommen benyttes av andre, må dette gjøres opp mellom eier og bruker.

 Hvorfor har jeg fått purring uten å ha mottatt faktura?

Dersom du kun har mottatt purring fra oss, har du mest sannsynlig ikke oppdaget at du har fått faktura. En faktura kan sendes enten i post, som eFaktura, eller som avtalegiro.

Faktura sendes i de kanalene du selv har valgt. Faktura sendes i disse kanalene:

 • Avtalegiro og e-faktura basert på valg og innstillinger i nettbanken din.
 • Digital postkasse (e-box eller digipost) eller faktura som pdf vedlegg til mail. Sjekk om det ligger faktura i noen av de digitale kanalene.
 • Dersom du ikke har digital postkasse, blir faktura sendt på papir til din postkasse. Dersom du er usikker på om du er registrert med digital postkasse, kan du finne mer info her: https://www.norge.no/nb/digital-borgar/velg-digital-postkasse .
 • Som eier av bolig i Sarpsborg kommune er du ansvarlig for at eiendomsgebyrer blir betalt til forfall.

 Spørsmål om eFaktura og AvtaleGiro

Jeg vil opprette eFaktura for kommunale gebyrer. Hvordan gjør jeg dette?

En avtale for eFaktura kan du opprette på to måter:

 1. Ved å godkjenne avtale om eFaktura når du betaler fakturaen i nettbanken
 2. Søk opp Sarpsborg kommune blant tilbyderne av eFaktura i nettbanken og registrer referansenummeret på din eFaktura.

Merk at referansenummeret for din eFaktura er knyttet til kundenavnet på fakturaen, og ikke eiendommen fakturaen gjelder.

Jeg vil opprette AvtaleGiro for kommunale gebyrer. Hvordan gjør jeg dette?

Det er to måter å opprette AvtaleGiro:

 1. Ved å godkjenne avtale om AvtaleGiro når du betaler fakturaen i nettbanken
 2. Ved at du kontakter banken din, og oppgir referansenummeret som du finner på fakturaen

Merk at referansenummeret på din AvtaleGiro er knyttet til kundenavnet på fakturaen, og ikke eiendommen fakturaen gjelder.

Hvorfor ser jeg kun fakturabeløpet i nettbanken, men ingen fakturadetaljer?

Det skyldes som oftest personlige innstillinger i nettbanken som du kan endre selv. Kontakt banken din hvis du trenger hjelp.

Husk at du også finner både faktura og fakturagrunnlag via Min side, oppe i høyre hjørne på www.sarpsborg.com.

Hvorfor mottar jeg eFaktura når jeg ikke har tegnet eFaktura-avtale med kommunen?

Hvis du velger å «takke ja» til alle som tilbyr eFaktura i nettbanken, så vil du også automatisk motta eFaktura fra kommunen.

Kan jeg fortsatt få papirfaktura?

Har du ingen avtale i nettbanken din om elektronisk faktura, eller er registrert med digital postkasse, så vil du motta papirfaktura.

Bedrifter får faktura som EHF dersom de er meldt inn i Elma registeret.

Hvorfor er fakturaen min sendt til tidligere partners/ektefelles nettbank når vi ikke bor sammen lenger?

Det skyldes som oftest at avtale om eFaktura er registrert i tidligere partner/ektefelles nettbank, som er den som må avslutte eksisterende eFaktura-avtale i sin nettbank. Deretter kan det opprettes ny avtale om eFaktura når neste faktura sendes ut.

Spørsmål om fakturaer fra kommunen

Hvorfor har gebyrene økt?

Kommunale avgifter og eiendomsskatt vedtas av Kommunestyret som en del av budsjettbehandlingen, og derfor kan satsene endres ved årsskifte.

Avgiftene på vann, avløp og renovasjon (VAR) beregnes etter selvkostprinsippet, og skal dekke kostnadene kommunen har ved å produsere tjenestene. Det foretas en budsjettkalkyle som tar med planlagte investeringer og øvrige kjente endringer i tjenestene.

Hvor kan jeg sjekke faktura og fakturagrunnlag?

Du finner både faktura og fakturagrunnlag via Min side, oppe i høyre hjørne på www.sarpsborg.com.

Kan jeg få betalingsutsettelse på kommunale gebyrer?

Betaler du ikke fakturaen du får fra kommunen innen fristen, blir kravet sendt til videre innfordring. Har du betalingsproblemer kan du ta kontakt, så kan kommunen vurdere en nedbetalingsavtale eller utsettelse av betaling.

Ønsker du betalingsutsettelse, kontakt kommunalekrav@sarpsborg.com.

Hvorfor får jeg faktura når ingen bor i huset? Vi bruker ikke vann og det er ikke noe søppel?

Så lenge det er registrert at huset er tilknyttet det kommunale ledningsnettet, er det gebyrplikt for vann- og avløpsgebyrer.
For at gebyrplikten skal bortfalle midlertidig, må eier dokumentere at ledningene er frakoblet det kommunale nettet.

Det er tvunget renovasjon i Sarpsborg. Det er mulig å søke om fritak for renovasjon. Eiere må sende skriftlig søknad om dette. Se søknad om fritak for renovasjon.

Naboen min faktureres mindre enn meg, hvorfor?

For noen faktureres vann- og avløpsgebyrer etter stipulert forbruk beregnet etter areal, mens andre faktureres etter reelt forbruk ved bruk av vannmåler. Det kan også være forskjell på gebyr tilknyttet eiendomsskatt, feiing av pipe og renovasjon.

Hvorfor er fakturaen høyere i mars enn ellers i året?

Mars-fakturaen inneholder vannmåleroppgjøret, som foregår en gang i året. Vannmåleroppgjøret inneholder en avregning av forskuddsbetaling av A konto (antatt forbruk) og det faktiske forbruket ditt i fjor. Grunnlaget for ny A konto-innbetaling for det innværende året er basert på siste års målte forbruk.

Hvorfor er fakturaene lavere i januar og februar enn ellers i året?

På fakturaene for januar og februar er det ikke antatt forbruk. Vannmåleroppgjøret foregår en gang i året og kommer på mars faktura. Oppgjøret danner også antatt forbruk for inneværende år, noe som gjør mars fakturaen høyere enn faktura for januar og februar.

Når er betalingsfrist på fakturaene fra kommunen?

Kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut på samme faktura. Du kan selv velge om du vil ha faktura fire ganger i året, eller dele opp slik at du får en gang i måneden i stedet.

Velger du å få fakturaen fire ganger i året, gjelder disse fristene:

 • 1. termin - 25. mars
 • 2. termin - 25. mai
 • 3. termin - 25. august
 • 4. termin - 25. oktober

Vil du ha faktura en gang i måneden?
Du kan dele opp fakturaen og få tilsendt faktura en gang i måenden i stedet for fire. Dette gjør du enkelt via Min side på www.sarpsborg.com. Logg deg inn og velg deretter "Min eiendom" og til sist "Fakturahyppighet". Alle fakturaene har betalingsfrist 25. i hver måned.

Når du har endret fra 4 til 12 terminer, vil beløpet for første faktura du mottar etter dette avhenge av hvilken dato du endret. Den første fakturaen kan inkludere beløpet for 2 eller 3 måneder. Deretter vil du motta faktura for hver måned. Disse sendes ut forskuddsvis. Faktura for januar sendes ut i slutten av desember, og så videre.

Er det mulig å endre til månedlig faktura?

Ja, det er mulig å endre til månedlig faktura. Du velger selv om du vil ha faktura fire ganger i året, eller dele opp slik at du får en gang i måneden i stedet.

Vil du ha faktura en gang i måneden gjør du dette enkelt via Min side på www.sarpsborg.com. Logg deg inn og velg deretter "Min eiendom" og til sist "Fakturahyppighet". Alle fakturaene har betalingsfrist 25. i hver måned.

Når du har endret fra 4 til 12 terminer, vil beløpet for første faktura du mottar etter dette avhenge av hvilken dato du endret. Den første fakturaen kan inkludere beløpet for 2 eller 3 måneder. Deretter vil du motta faktura for hver måned. Disse sendes ut forskuddsvis. Faktura for januar sendes ut i slutten av desember, og så videre.

Velger du å få fakturaen fire ganger i året, gjelder disse fristene:

1. termin - 25. mars
2. termin - 25. mai
3. termin - 25. august
4. termin - 25. oktober

Spørsmål om ubetalte krav

Hva kan jeg gjøre om jeg trenger utsettelse, avdragsordninger, eller bistand med ubetalte krav?

Det er kommunen som står for inkassokrav på kommunale tjenester, noe som betyr at innbyggerne slipper de høye tilleggssalærene som private inkassobyråer har. Videre har kommunen som mål at det skal være lav terskel for å ta kontakt dersom det er betalingsproblemer.

Alle som har behov for utsettelse av forfall, avdragsordninger eller annen form for veiledning i forhold til ubetalte krav, oppfordres til å ta kontakt.
Det kan gjøres på telefon 69108405 eller mail kommunalekrav@sarpsborg.com

 

Spørsmål om vann og avløp

Hvordan beregnes vann- og avløpsforbruket mitt?

Vann- og avløpsgebyrene består av en fast og en variabel del. Den faste delen er lik for alle. Den variable delen kan enten beregnes etter stipulert forbruk eller etter målt forbruk (vannmåler). Prisene for de ulike alternativene fremkommer på kommunenes hjemmeside.

Hva er normalt forbruk av vann for én person?

En person bruker i gjennomsnitt 50-70 kubikkmeter vann per år. Det tilsvarer ca. 50.000-70.000 liter.

Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per innbygger per døgn (liter/person/døgn) er 180 liter. 
Kilde: SSB, 2020

Vannforbruket mitt er veldig høyt, kan jeg ha en lekkasje?

Det er lurt å sjekke etter mulige lekkasjer med jevne mellomrom.  Se og hør om det drypper/renner i toalettet, dusjen, fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen, eller om du kan se at det lekker fra utekrana.
På vannmåleren kan du også se om telleren går når du vet du ikke bruker vann. Steng hovedkranen og vent noen timer før du sjekker vannmåleren. Går telleren fortsatt, så har du sannsynligvis en lekkasje og bør vurdere å kontakte et rørleggerfirma så snart du kan. 

Min bolig/fritidsbolig er ikke i bruk. Må jeg betale vann- og avløpsgebyret?

Fraflytting eller fravær fra bolig gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, må du betale årsgebyr inntil mottatt dokumentasjon om at stikkledning er frakoblet eller plugget på hoved-/fellesledning.

Kontakt rørlegger eller entreprenør dersom du ønsker å koble fra eller plugge.

Hvis vi river huset/ bygningen, utgår gebyrene da automatisk?

Vann- og avløpsgebyrer løper til byggesaksavdelingen har utstedt ferdigattest. Kommunalteknikk skal da ha mottatt frakoblingsmelding fra godkjent foretak/rørlegger om at stikkledningen er frakoblet og plugget på kommunens vann- og avløpsnett. Når dette er på plass så stoppes gebyrene.

Hvem bestemmer størrelsen på huset/fritidsboligen?

Størrelsen bestemmes ut ifra bruksareal som kommunen henter fra eiendomsregisteret Matrikkelen.

Spørsmål om vannmåler

Hva er Antatt og Fakturert forbruk vann?

Antatt forbruk vann beregnes ut ifra fjorårets forbruk og betales forskuddsvis inntil vannmåleroppgjøret foretas.

For eiendommer med vannmåler blir måleren avlest en gang i året. Vannmåleroppgjøret inneholder forskuddsbetaling av det antatte forbruket og det faktiske forbruket ditt i fjor. Grunnlaget for ny innbetaling for det innværende året er basert på siste års målte forbruk.

Jeg glemte å lese av vannmåleren. Hva gjør jeg?

Dersom du ikke leser av vannmåleren innen tidsfristen, vil forbruket bli stipulert.

Det er stipulert for høyt forbruk i forhold til faktisk forbruk, hva skjer nå?

Dette vil bli rettet opp neste gang du blir bedt om å sende inn en avlesning. Et eventuelt tilgodebeløp vil bli trukket fra på fakturaen.

Hvem har ansvaret for å lese av vannmåleren?

Huseier er ansvarlig for å lese av vannmåleren og påse at korrekt målerstand blir rapportert inn til kommunen.

Jeg har fått beskjed om å lese av vannmåleren min, men har ikke vannmåler

Dette må vi sjekke opp. Vennligst send e-post til kommunale.gebyrer@sarpsborg.com.

Nummeret på vannmåleren min stemmer ikke med nummeret på SMSen jeg har fått

Send epost til kommunale.gebyrer@sarpsborg.com.

Hvor ofte skal jeg lese av vannmåleren?

Vannmåleren skal leses av en gang per år. Det sendes ut SMS eller avlesningskort.

Jeg har mottatt vannmåleroppgjør, hvorfor er faktura veldig mye høyere denne gangen?

Dette skyldes sannsynligvis at det har vært et høyere forbruk enn forventet A konto.

Det kan for eksempel være på grunn av endret forbruk, antall personer i husstanden, vanning, en lekkasje i toalett eller en kran som drypper/renner.

Hva må jeg gjøre dersom jeg ønsker å installere vannmåler?

Det er kun autoriserte rørleggere som kan montere vannmåler. Ta derfor kontakt med en autorisert rørlegger. Vannmålere eies av kommunen og rørleggeren henter ut vannmåler i Torsbekkdalen. Kostnader for vannmåler montering betales direkte til rørleggerfirmaet.

Spørsmål om private avløpsanlegg - slam/ septik

Hva er mitt ansvar for septiktanken på eiendommen min?

Eier må sørge for at avløpsanlegget fungerer som det skal mellom de innlagte tømmefrekvensene, og bestille ekstratømming ved behov. Kommunen kan pålegge deg hyppigere tømmefrekvens dersom anlegget ikke fungerer som det skal.

Eier må påse at avløpsanlegget er lett tilgjengelig for inspeksjon og tømming. Snø, is, jord og lignende som dekker kumlokk eller adkomst må fjernes. «Operatøren» må ha anledning til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Adkomstvei og eventuell snuplass skal være brøytet om vinteren, ryddet for trær, busker og kratt og andre hindrende elementer, slik at tømmebilen kommer fram.

Tømmebilen må stå lovlig parkert, og ikke lenger unna enn 40 meter fra avløpsanlegget.

Kan jeg velge slamtømmeleverandør?

Det kan du dessverre ikke. Sarpsborg kommune har tømmeplikt for alle private avløpsanlegg i kommunen. Ansatt hos Kommunalteknikk i Torsbekkdalen utfører arbeidet på vegne av vår kommune.

Dersom du tar kontakt med et annet firma, risikerer du å betale for dobbel tømming.

Kan slamtømming skje selv om jeg ikke er hjemme?

Ja, det går bra. Du må bare sørge for at anlegget ditt er lett tilgjengelig og synlig for tømmeoperatøren, og at alle kumlokk er forsvarlig sikret.

I tillegg må du fjerne snø, is, jord og lignende som dekker kumlokket eller hindrer tilgang, før tømming kan skje.

Hvorfor må jeg betale tilsynsgebyr slam?

Alle eiendommer som har privat avløpsløsning må betale årlig tilsynsgebyr, selv om selve tilsynet ikke skjer hvert år.

Dette gebyret er basert på selvkost og skal dekke kommunens utgifter med oppfølging av slamtømming, tilsyn av anleggene og arbeid med opprydding av spredt avløp.

Kommunen fører tilsyn og undersøker slamavskillere og tette tanker ved tømming.

Spørsmål om renovasjon

Hvorfor har renovasjonsgebyret økt?

Renovasjonstjenesten drives etter selvkostprinsippet, som betyr at gebyrene dekker akkurat det tjenesten koster - verken mer eller mindre.

Gebyrøkningen de siste årene skyldes blant annet økte kostnader i renovasjons- og gjenvinningsbransjen.

Hva dekker renovasjonsgebyret (fastgebyr)?

Det er kommunens ansvar å sørge for at alt avfall behandles på en måte som er trygt for helse, natur og miljø. Alle som bor i Sarpsborg må derfor betale et renovasjonsgebyr, slik at vi skal kunne hente og behandle avfallet på en miljøvennlig måte.

Renovasjonsgebyret dekker blant annet:

 • forsvarlig innsamling av avfallet
 • videre transport og behandling av avfallet
 • innkjøp og utlevering av poser, beholdere og annet utstyr
 • reparasjon og utskiftning av beholdere
 • drift av gjenvinningsstasjon
 • informasjon, kampanjer og materiell om renovasjon, gjenvinning og ombruk
 • miljøvennlige tiltak
 • administrasjon av renovasjonstjenesten i kommunen
Hvordan blir det variable beløpet / restavfallsbeløpet regnet ut?

Det variable beløpet regnes ut ifra størrelsen på restavfallsbeholderen din. Jo større volum til restavfall du har, jo dyrere blir denne delen av gebyret.

Om dere er flere som deler beholdere, blir gebyret fordelt likt på alle sammen. Dette kommer fram i kolonnen "andel". Dersom det står 1/1 betyr det at du betaler hele beløpet.

Jeg deler avfallsbeholdere med andre. Er renovasjonsgebyret riktig?

Alle husstander betaler et grunnbeløp for renovasjon (fastgebyr). Dette beløpet er likt for alle. I tillegg kommer det et beløp til for restavfallsbeholder. Dersom det er flere som samarbeider om beholderne, kommer dette fram i kolonnen «andel» på fakturaen.
For eksempel: deler du restavfallsbeholder med to andre husstander vil det stå andel 1/3.

Finner jeg hytterenovasjon i tømmekalendersøket?

Hytterenovasjon har en annen rutestruktur enn husholdningsrenovasjon. Fritidseiendommene ligger ikke inne i søket for tømmekalender.

Du finner mer informasjon om hytterenovasjon på https://www.sarpsborg.com/nyhetsarkiv/Helars-hytterenovasjon/ . Her kan du sjekke i kartet hvor de nærmeste containere er.

Hvorfor finner jeg ikke min eiendom når jeg søker på min adresse i tømmekalenderen?

Årsaken til dette kan være flere, men den som er mest vanlig er at du har skrevet adressen forskjellig fra det vi har registrert. Eksempelvis vil veien og vegen være forskjellig søkebegrep.

Bor du i ett borettslag kan du prøve å søke på navnet til borettslaget.

Om du får treff på veien din, men ikke finner ditt husnummer, kan du velge et annet husnummer som er i nærheten av deg. Det er samme rute som går i området, så du vil få rett tømmekalender eller varsel.

Jeg skal flytte, hva gjør jeg med avfallsbeholderne?

Et renovasjonsabonnement følger eiendommen. Hvis du selger boligen din, må du la beholderne stå igjen. Abonnementet du hadde overføres automatisk til ny eier ved tinglysning. Dersom ny eier ønsker et annet type abonnement må dette bestilles via appen Min renovasjon eller Min side på Sarpsborg kommunes nettsider.