>Klipp hekker og busker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Klipp hekker og busker

Publisert: 03.01.2022

Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen din. Ved kryss, avkjørsler og svinger som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 centimeter.

Trafikksikkerhet er viktig for alle. Enkelte steder kan hekker og busker være så høye og store at det er vanskelig å se godt nok i trafikkbildet.

Du har ansvaret for å klippe

Du som eier hekk i veikryss og ved avkjørsel har et særlig ansvar for å holde høyden på hekk og busker nede.

  • Ved kryss, avkjørsler og svinger, som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 centimeter. Når du står tre meter inn fra krysset/avkjørselen skal du kunne se 20 meter i begge retninger.
  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen din.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Grener fra trær over fortau, gang- og sykkelvei og sykkelfelt må henge minst 3,0 meter over bakken. Fri høyde over kjørevei skal være minst 5,0 meter.

Slik vil vi ha det ved utkjørsel

Tegning av riktig klippet hekk ved utkjørsel.

Hekk er klippet ned til 50 centimeter og det er god sikt i minst 20 meter i hver retning fra tre meter inn i utkjørselen.

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok kan kommunen bestemme at grunneieren må klippe. 

Hva gjør jeg hvis jeg ikke klarer å klippe selv?

Hvis du ikke klarer å klippe hekken, buskene eller trærne selv kan du ta kontakt med et firma som kan gjøre jobben for deg.

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses mellom naboer.

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste for å klippe det vi har ansvaret for, hender det at vi også må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes. Da kan du melde fra i denne tjenesten Feilmeldingen om hvor vi bør klippe.

Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesens eller Viken fylkeskommune sitt ansvar. Da sender vi varselet videre til dem.

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Hvis du har spørsmål kan du kontakte avdeling innbyggerdialog på servicetorget@sarpsborg.com eller på telefon 69 10 80 00.