>Veier og veivedlikehold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Veier og veivedlikehold

02.01.2018

Kommunale veier

Veinettet i Norge er delt i fire kategorier. Staten har ansvaret for riksveier, fylkeskommunene for fylkesveier, kommunene for kommunale veier og private for private veier.

I Sarpsborg er det rundt 320 kilometer kommunal vei som er åpen for biltrafikk. I tillegg kommer nærmere 50 kilometer gang- og sykkelveier, samt fortau ved en del av kjøreveiene.

Ønsker du å finne ut om en vei er kommunal eller ikke, kan du gå inn på kommunens elektroniske kartløsning .

Veivedlikehold

Veinettet i Norge er delt i fire kategorier. Staten har ansvaret for riksveier, fylkeskommunene for fylkesveier, kommunene for kommunale veier og private for private veier.

I Sarpsborg er det rundt 320 kilometer kommunal vei som er åpen for biltrafikk. I tillegg kommer nærmere 50 kilometer gang- og sykkelveier, samt fortau ved en del av kjøreveiene.

Ønsker du å finne ut om en vei er kommunal eller ikke, kan du gå inn på kommunens elektroniske kartløsning og gjøre følgende: Søk på veinavn og en tilhørende adresse. Klikk så på adressen, du får da opp denne eiendommen på kartet. Klikk deretter på informasjonsikonet merket "i", og klikk så på selve veien i kartet. Du skal da få opplysninger om veiens kategori.

Vinter og veier

Les mer om vintervedlikehold av veier i Sarpsborg kommune her.

Pellygata

Les mer om det store graveprosjektet her.

Gravemelding og veinorm

Les mer om gravemelding og veinorm her.

Gatelys

Les mer om gatelys i Sarpsborg kommune her.

Parkering

Les mer om parkering her.

Feilmeldingen

Her kan du melde inn feilmeldinger om for eksempel hull i vei, mørke gatelys og lignende.