>Veier og veivedlikehold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Veier og veivedlikehold

Publisert: 03.01.2022

Kommunale veier

Veinettet i Norge er delt i fire kategorier. Staten har ansvaret for riksveier, fylkeskommunene for fylkesveier, kommunene for kommunale veier og private for private veier. Videre har kommunen ansvaret for sykkelfelt og sykkelveier langs de kommunale veiene, mens fylkeskommunen har ansvaret for det samme langs fylkesveiene, og så videre.

I Sarpsborg er det rundt 320 kilometer kommunal veier. I tillegg kommer nærmere 50 kilometer gang- og sykkelveier, samt fortau ved en del av kjøreveiene.

Ønsker du å finne ut om en vei er kommunal eller ikke, kan du gå inn på kommunens elektroniske kartløsning.

Vinter og veier

Les mer om vintervedlikehold av veier i Sarpsborg kommune her.

Les mer om vintervedlikehold a private veier i Sarpsborg kommune her.

Pellygata

Les mer om det store prosjektet her.

Gravemelding og veinorm

Les mer om gravemelding og veinorm her.

Gatelys

Les mer om gatelys i Sarpsborg kommune her.

Parkering

Les mer om parkering her.

Feilmeldingen

Her kan du melde inn feilmeldinger om for eksempel hull i vei, mørke gatelys og lignende.