>Veier og veivedlikehold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Veier og veivedlikehold

Publisert: 03.01.2022

Kommunale veier

Veinettet i Norge er delt i fire kategorier. Staten har ansvaret for riksveier, fylkeskommunene for fylkesveier, kommunene for kommunale veier og private for private veier.

I Sarpsborg er det rundt 320 kilometer kommunal veier. I tillegg kommer nærmere 50 kilometer gang- og sykkelveier, samt fortau ved en del av kjøreveiene.

Ønsker du å finne ut om en vei er kommunal eller ikke, kan du gå inn på kommunens elektroniske kartløsning.

Vinter og veier

Les mer om vintervedlikehold av veier i Sarpsborg kommune her.

Pellygata

Les mer om det store prosjektet her.

Gravemelding og veinorm

Les mer om gravemelding og veinorm her.

Gatelys

Les mer om gatelys i Sarpsborg kommune her.

Parkering

Les mer om parkering her.

Feilmeldingen

Her kan du melde inn feilmeldinger om for eksempel hull i vei, mørke gatelys og lignende.