>Slik vedlikeholder vi vinterveiene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Slik vedlikeholder vi vinterveiene

Publisert: 26.01.2024

Sarpsborg kommune har ansvaret for brøyting og strøing av kommunale veier i Sarpsborg. Vi er avhengig av et godt samarbeid med innbyggerne for å ha så godt vinterføre som mulig.

Driftsmeldinger og mulighet å melde feil

Har det snødd, eller mangler det brøyting eller strøsand i ei kasse? 

Dette skal vi gjøre - og dette må du gjøre

Bystyret har bestemt at brøyting av kommunale veier som utgangspunkt starter når snøhøyden måles til 8 centimeter. Private veier med brøyteavtale starter normalt ved snømengde 10 centimeter, så sant de kommunale er fullført.

Trafikanter må regne med dårligere føreforhold vinterstid enn ellers i året. Kommunen skal brøyte, strø og vedlikeholde 322 kilometer veier, 48 kilometer gang- og sykkelveier og 7 kilometer sykkelfelt.
Det er et krevende arbeid. Alle må ha forståelse for at det ikke er optimale føreforhold overalt til enhver tid. 

Dette kan du forvente av Sarpsborg kommune
 • Brøyting av kommunale veier starter normalt ved en snømengde på 8 centimeter. Arbeidet utføres av innleide entreprenører og kommunens egne mannskaper.
 • Vi brøyter hovedveier og andre mye trafikkerte veier først for å sikre god trafikkflyt. Deretter brøyter vi mindre trafikkerte veier, gang- og sykkelveier og private veier hvor det er inngått avtale med kommunen om brøyting.
 • Ved glatte veier begynner vi å salte og strø sand så tidlig som mulig. Bratte bakker, gang- og sykkelveier og fortauer blir prioritert først.
 • Vi ønsker å brøyte og rydde snø slik at det er til minst mulig ulempe for innbyggere og trafikanter.
 • Vi vil alltid prøve å unngå å brøyte snø inn på private eiendommer, men vi må prioritere trafikksikkerhet og framkommelighet. Det er dessverre ikke alltid mulig å unngå å legge igjen en brøytekant ved innkjørsler til eiendommer, og innbyggere må her selv rydde unna snøen. 
 • Sarpsborg kommune brøyter også private veier hvor det er inngått avtale om det. Brøyting av private veier starter normalt ved en snømengde på 10 centimeter. Brøyting av private med avtale skjer først etter at de kommunale veiene er ferdig brøytet. Henvendelser om brøyting kan gjøres på samme måte som for kommunale veier. Kommunen strør ikke sand på private veier selv om det er avtale om brøyting.
Dette forventer vi av trafikanter og innbyggere
 • Ikke parkerer kjøretøy eller plasserer utstyr slik at det er til hinder for brøytingen.
 • Du må rydde fortau for is og snø, og strø fortauet utenfor egen eiendom. I henhold til Sarpsborg kommunes politivedtekter er det en plikt alle huseiere har.
 • Du kan ikke skuffe snø fra egen gårdsplass ut på kommunal vei.
 • Pass på at det ikke er fare for takras eller fallende istapper fra dine bygninger.
 • Husk å skuffe vekk snø mellom offentlig vei og avfallsbeholderne på din eiendom.

 • Næringsdrivende/butikkeiere i gågata har ansvar for sitt tildelte areal (såkalt møbleringssone) utenfor eget bygg. Dette arealet går fra vegg og 3,8 – 4 meter ut mot senter av gågata. Området skal ryddes for snø/is og strøs, i likhet med eget fortau. (Kommunen har ansvaret for midten av gågata). 

Følg med på brøyte- og strøbilene

Lurer du på om det går fint å sykle til jobb og skole i dag? Eller om brøytebilen snart kommer til din boliggate? Nå kan du selv se hvor brøyte- og strøbilene er via kartløsning, i stedet for å ringe kommunen og spørre. Ikke alle, men flere av kjøretøyene våre er utstyrt med gps.

I denne kartløsningen kan du zoome inn og selv se det området du ønsker.

Slik bruker du kartet:

 • I menyen midt på siden kan du velge brøyte- eller strørunde som er gjennomført de siste 48 timene.
 • Du kan flytte markøren nederst på siden for å se når og hvor kjøretøyene har vært.
 • Ved å trykke på "Info" øverst til høyre får du en tegnforklaring på hva de ulike fargene betyr.
 • Øverst til høyre i selve kartet kan du velge mellom fire ulike karttyper, slik at du selv kan velge det kartet du liker best å se på.

Sjekk om din vei er kommunens ansvar

 

Det er heller ikke alle veier som brøytes av kommunen. Mens vi brøyter våre kommunale veier, bør innbyggere også vite at:

 

 • Fylkeskommunen har ansvar for å brøyte, salte og strø på fylkesveier.
 • Statens vegvesen har ansvaret for europa- og riksveier.
 • Melding om forhold på disse veiene gir du til Vegtrafikksentralen på tlf. 175.

www.sarpsborg.com/vinterveier finner du et kart hvor du kan se hvem som har ansvaret.

 Her får du opp et kart med ulike fargemarkeringer. Du kan søke på gatenavn om du ønsker det.

 • Rød markering er kommunale veier.
 • Svart er private veier som ryddes av kommunen, men strøs ikke.
 • Blått er gang-/sykkelveier.
 • Grønt er parkeringsplasser og liknende.

Alle disse fargekodene vedlikeholdes av Sarpsborg kommune. Veier uten fargekode er ikke kommunens ansvar. Det kan for eksempel være noen private veier, fylkesveier eller riksveier som andre har ansvar for. 

Kontaktinformasjon om brøyting og strøing

Her finner du kontaktinformasjon vedrørende brøyting og strøing:
 • Varsling om forhold rundt brøyting og strøing kan enkelt gjøres i FEILMELDINGEN. 
  Når du bruker denne tjenesten kommer nødvendig informasjon direkte til rett instans. Meldingene vil bli betjent første ordinære arbeidsdag.

 • Ved akutte situasjoner må telefon benyttes: Tlf. 69 10 80 00.
  (Automatisk svar på kveldstid og i helger, tast 4 for å komme til vakt.)

 • Henvendelser om riks- og fylkesveier må rettes til Statens vegvesen. 
  Tlf: 175.   E-post: firma-ost@vegvesen.no .

Lurer du på noe? Ta kontakt med servicetorget, tlf: 69 10 80 00.

Strøsand

280 sandkasser ved bratte bakker

Kommunen har rundt 280 sandkasser med strøsand hvor innbyggere kan strø sand i bakken på stedet der det er behov.

Sanden i disse kassene skal brukes på stedet og ikke til privat bruk. Kommunen fyller ikke sandkasser i private veier.

Ved spesielle føreforhold vil kommunen legge ut sandhaug ved Torsbekkveien 10 hvor innbyggere kan hente sand i en bøtte eller to til privat bruk. Det er ikke tillatt å fylle tilhengere og lignende.

Kommunen selger ikke strøsand til private sandkasser.

Her kan du hente gratis strøsand

Kommunen tilbyr gratis strøsand i vintersesongen. Innbyggere kan hente slik sand fra sandhaug utenfor porten til Kommunalteknikk i Torsbekkveien 10, 1723 Sarpsborg. Strøsanden er til privat bruk, og det skal ikke fylles mer enn en bøtte eller to. Det er ikke tillatt å fylle tilhengere og lignende. Sandhauger ved Tunevannet og lignende er ikke i kommulan regi, og skal ikke brukes.