Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Slik vedlikeholder vi vinterveiene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Slik vedlikeholder vi vinterveiene

02.01.2019

Sarpsborg kommune har ansvaret for brøyting og strøing av kommunale veier i Sarpsborg. Vi er avhengig av et godt samarbeid med innbyggerne for å ha så godt vinterføre som mulig.

Trafikanter må regne med dårligere føreforhold vinterstid enn ellers i året. Kommunen skal brøyte, strø og vedlikeholde 322 kilometer veier, 48 kilometer gang- og sykkelveier og 7 kilometer sykkelfelt. Det er et krevende arbeid. Alle må ha forståelse for at det ikke er optimale føreforhold overalt til enhver tid.

Dette kan du forvente av Sarpsborg kommune

 • Brøyting av kommunale veier starter normalt ved en snømengde på fem centimeter. Normalt vil alle kommunale veier være brøytet innen sju-ni timer. Arbeidet utføres av innleid entreprenør og kommunens egne mannskaper.
 • Vi brøyter hovedveier og andre mye trafikkerte veier først for å sikre god trafikkflyt. Deretter brøytes mindre trafikkerte veier, gang- og sykkelveier og private veier hvor det er inngått avtale med kommunen om brøyting.
 • Ved glatte veier begynner vi å salte og strø sand så tidlig som mulig. Bratte bakker, gang- og sykkelveier og fortauer blir prioritert først.
 • Vår målsetting er å gjennomføre brøyting og snørydding til minst mulig ulempe for innbyggere og trafikanter.
 • Vi vil alltid prøve å unngå å brøyte snø inn på private eiendommer, men vi må prioritere trafikksikkerhet og framkommelighet.
 • Sarpsborg kommune brøyter også private veier med fast bosetting ut fra inngåtte avtaler. Brøyting av private veier starter normalt ved en snømengde på åtte centimeter. Henvendelser om dette kan gjøres på samme måte som for kommunale veier. Kommunen strør ikke sand på private veier selv om det er avtale om brøyting.

Dette forventer vi av trafikanter og innbyggere

 • Ikke parkerer kjøretøy eller plasserer utstyr slik at det er til hinder for brøytingen.
 • Rydd fortau for is og snø, og strø fortauet utenfor egen eiendom. Dette er i henhold til Sarpsborg kommunes politivedtekter en plikt for alle huseiere.
 • Ikke legg snø fra egen gårdsplass på kommunal vei.
 • Sørg for at det ikke er fare for takras eller fallende istapper fra dine bygninger.
 • Sørg for at det er så framkommelig som mulig fra offentlig vei og fram til avfallsbeholderne på din eiendom.
 • Ha riktige dekk på kjøretøyet ditt etter føreforholdene. Senk farten og vis hensyn, spesielt for myke trafikanter.

Sjekk om din vei er kommunens ansvar

Ikke alle veier brøytes av kommunen. Nå kan du sjekke om du bor ved en vei som skal brøytes av kommunen eller ei.Slik bruker du kartet:

Her får du opp et kart med ulike fargemarkeringer. Du kan søke på gatenavn om du ønsker det. Rød markering er kommunale veier. Svart er private veier som ryddes av kommunen. Blått er gang-/sykkelveier. Grønt er parkeringsplasser og liknende. Alle disse fargekodene vedlikeholdes av Sarpsborg kommune. Veier uten fargekode er ikke kommunens ansvar. Det kan for eksempel være noen private veier, fylkesveier eller riksveier som andre har ansvar for. 

Kontaktinformasjon om brøyting og strøing

Her finner du kontaktinformasjon vedrørende brøyting og strøing:
 • Alle henvendelser om kommunale veier bes rettet til kommunen. 
  Normalt tar det sju-ni timer fra brøyting igangsettes til samtlige kommunale veier er brøytet. Vi ber innbyggere vente til de antar at denne tiden er gått før de eventuelt varsler om mangler ved brøytingen. Meldinger som kommer inn før hele brøyterunden er sluttført registreres ikke. Unntak gjelder for nødsituasjoner.

 • Varsling om forhold rundt brøyting og strøing kan enkelt gjøres i FEILMELDINGEN. 
  Bruk av denne tjenesten sikrer at nødvendig informasjon kommer direkte til rett instans. Meldingene vil bli betjent første ordinære arbeidsdag.

 • Ved akutte situasjoner må telefon benyttes: Tlf. 69 10 80 00.
  (Automatisk svar på kveldstid og i helger, tast 3 for å komme til vakt.)

 • Henvendelser om riks- og fylkesveier må rettes til Statens vegvesen. 
  Tlf: 175.   E-post: firma-ost@vegvesen.no .

Informasjon om igangsetting av brøyting og problemer med brøyting og strøing vil bli lagt ut på www.sarpsborg.com og på kommunens Facebook-side.

Lurer du på noe?Ta kontakt med servicetorget, tlf: 69 10 80 00.

Strøsand ved glatt føre

Sarpsborg kommune vil sikre innbyggerne tilgang på strøsand når det er glatt. Å strø glatte veier, fortau og gårdsplasser med sand er en god måte å forebygge ulykker og skader på.

280 sandkasser ved bratte bakker

Kommunen har rundt 280 sandkasser med strøsand hvor innbyggere kan strø sand i bakken på stedet ved behov. Sanden i disse kassene skal brukes på stedet og ikke til privat bruk.

Her kan du hente sand til privat bruk
 • Snuplassen i Fladebyveien ved Natre, Stasjonsbyen i Skjeberg
 • Tunevannet, parkeringsplassen
 • "Sirkustomta" ved Sarpsborg stadion
 • Varteig, bygdehallen

Her kan du hente sand til vanlig, privat bruk. Det er ikke tillatt med store uttak for å strø for eksempel private veier.

Sandlager for entreprenører

Sandhauger enkelte steder i kommunen som er merket "Sandlager" skal brukes av kommunens entreprenører.