>Tilvisnings-/tildelingsavtaler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilvisnings-/tildelingsavtaler

Publisert: 09.01.2023

Sarpsborg kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger.

Sarpsborg kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med leverandører som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Tilvisningsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Sarpsborg kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler av kommunen, helst i nærheten av offentlig kommunikasjon. I tilvisningsavtalen skal kommunen ha tilvisningsrett til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisningsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

Aktuelle beboere for tilvisning av bolig vil være vanskeligstilte på boligmarkedet. I hovedsak er kommunen interessert i alt fra 1roms til 5 roms enheter.

Tildelingsavtale

Tildelingsavtaler brukes i prosjekt der øremerkede eller alle utleieboliger er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet. I de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett, er eier ansvarlig for at boligen brukes i tråd med disse føringene. Dette innebærer at boligen kun kan leies ut til vanskeligstilte, også i de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett.

Vilkår og lånetilbud

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisningsrett, se www.husbanken.no - Veileder for Husbankens grunnlån og Veiviser Bolig for velferd

Ved valg av aktør/prosjekt vil Sarpsborg kommune vektlegge:

  • Tidspunkt for ferdigstillelse
  • Beskrivelse av utleieselskapet
  • Kvalitet og boligstandard
  • Husleienivå
  • Boligens beliggenhet. Nærhet til skole/barnehage og offentlig transport
  • Plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • Leverandør må selv skaffe tomt til prosjektene