>Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Publisert: 05.01.2022

Sarpsborg kommune har dagsenter for personer med demens på Eplehagen, Grålum og Kurland.

Dagsenter for personer med demenssykdommer skal ivareta brukernes fysiske og sosiale behov. De skal gi hver enkelt bruker respekt og verdighet og ivareta selvbestemmelse og medbestemmelse.

Dagsenter er en sosial arena der brukerne får oppleve felleskap og mestring. Der brukerne deltar og bidrar utfra sine ønsker. Tilbudet er gratis, men man betaler for mat og transport etter kommunens satser.

Her blir det tilrettelagte aktiviteter ut fra brukerens behov og interesser.

Aktivitetene:
  • Trivsel og hobbyaktiviteter
  • Trening og spill
  • Sang og musikk
  • Sosialt fellesskap
  • Kino/filmdager
  • Dagliglivets gjøremål
  • Gode og sunne måltider
  • Turer/ Stavgang

Kontaktopplysninger

Eplehagen dagaktivitetstilbud for yngre personer med demens
  • Adresse: Nye Tindlundvei 7,  1718 Greåker
  • Telefonnummer: 907 55 234

Tilbudet på Eplehagen er for de som er under utredning eller har fått en demensdiagnose før fylte 65 år. Dagtilbudet er pt åpent på dagtid og har plass til 6 personer hver dag. (kan være flere brukere totalt, seks personer er der samtidig).

Her jobber to sykepleiere og en aktivitør.

Frokost serveres ved 9.30- tiden og et varmt måltid ca 13.30.

Vi er stort sett på tur hver dag og det er fokus på individuelt tilpassede aktiviteter og medbestemmelse. Brukerne er med på å lage ukesplaner og kommer med innspill på hvor vi bør dra på tur. Når det gjelder transport kan de bestille kommunal transport eller man kan eventuelt ordne det selv.

Grålum dagsenter

Senteret har 15 plasser
Telefonnummer: 940 01 807

Besøksadresse: Tingvollveien 7, 1712 Grålum

Grålum dagsenter er for hjemmeboende personer med demenssykdommer. Dagsenteret har 15 plasser, noe som totalt kan gi et tilbud til 20-25 personer. Målgruppa er personer med mild til moderat grad av aldersdemens.

Dagsenteret har åpent 9-15 mandag til fredag. Det er også sommeråpent, men dagsenteret holder stengt på helligdager, høytidsdager og andre merkedager.
Du må søke for å få plass på dagsenteret. 

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Måltider: Vi spiser frokost ca. kl. 10 og middag kl. 13.15

Transport: Bruker kan bli hentet hjemme og kjørt hjem igjen med kommunal transport, eller man kan ordne transporten selv.

Disse jobber ved dagsenteret: Sykepleier og aktivitører.

Dette gjør vi ved dagsenteret: Ulike aktiviteter som formingsaktiviteter, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang, samtale, spaserturer og hageaktiviteter. Aktivitetene tilpasses årstidene og den enkelte brukers funksjonsnivå.

Kurland dagsenter

Telefonnummer: 69 10 86 13 / 952 97 300
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nøkkenveien 16, 1727 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Kurland dagsenter for hjemmeboende personer med en demenssykdom har 12 plasser. 

Dagsenteret har åpent 9-16 mandag til fredag. Det er også sommeråpent, men dagsenteret er stengt på helligdager, høytidsdager og andre merkedager.

Du må søke for å få plass på dagsenteret.

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Måltider:  Lunsj ca. kl. 11 og middag kl. 15.00. I tillegg serveres et kaffemåltid ved 13-tiden.

Transport: Brukere av dagsenteret kan bli hentet hjemme og kjørt hjem igjen med kommunal transport, eller man kan ordne transporten selv.

Disse jobber ved dagsenteret: Vernepleier og aktivitører.

Aktiviteter ved dagsenteret: For eksempel håndarbeid, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang, samtale, spaserturer og hageaktiviteter. Aktivitetene tilpasses årstidene og den enkeltes funksjonsnivå.

Se brosjyren til Kurland dagsenter her- PDF.

Teamleder:
Anne Nilsen Stang Tlf. 69 11 60 25 / 915 13 115

Søknad

Her kan du beskrive din situasjon og søke helsetjenester.

Mer om søknad og søkeprosess:

Tildeling baseres på brukerens totale situasjon og i henhold til Sarpsborg kommunes veiledende standard og kvalitet. Pasienter ved bofellesskap eller institusjon fyller ikke kriteriene for å få tildelt plass.

Sarpsborg kommune vil prioritere tildeling av dagsenterplass til søkere hvor opphold i dagsenter kan forebygge og utsette behov for heldøgnsomsorg.

Søknadsskjema sendes til Sarpsborg kommune
Klage sendes også til Sarpsborg kommune