Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dagaktivitetstilbud for personer med demens

10.02.2021

Sarpsborg kommune har dagsenter for personer med demens på Grålum og Kurland.

Dagsenter for personer med demenssykdommer skal ivareta brukernes fysiske og sosiale behov. De skal gi hver enkelt bruker respekt og verdighet og ivareta selvbestemmelse og medbestemmelse.

Dagsenter er en sosial arena der brukerne får oppleve felleskap og mestring. Der brukerne deltar og bidrar utfra sine ønsker. 

Her blir det tilrettelagte aktiviteter ut fra brukerens behov og interesser.

Aktivitetene:
 • Trivsel og hobbyaktiviteter
 • Trening og spill
 • Sang og musikk
 • Sosialt fellesskap
 • Kino/filmdager
 • Dagliglivets gjøremål
 • Gode og sunne måltider
 • Turer/ Stavgang

Kontaktopplysninger

 • Grålum dagsenter 69 10 30 51
 • Kurland dagsenter 69 10 86 13

Åpningstider

Åpningstider for Grålum 9.30-14.30. Kurland 10.30-15.30

Vi tilbyr:

 • Transport til og fra dagsentrene i kommunal regi.
 • Kaffe og kaffemat serveres på alle dagsentrene
 • Middagsservering.
 • Frokostservering
Andre praktiske opplysninger:
 • Du kan få frisør/fotpleie
 • Røyking kun tillatt i utearealene
 • Ta med deg nødvendige hjelpemidler

Velkommen til oss!

Her kan du beskrive din situasjon og søke helsetjenester.

Mer om søknad og søkeprosess:

Tildeling baseres på brukerens totale situasjon og i henhold til Sarpsborg kommunes veiledende standard og kvalitet. Pasienter ved bofellesskap eller institusjon fyller ikke kriteriene for å få tildelt plass.

Sarpsborg kommune vil prioritere tildeling av dagsenterplass til søkere hvor opphold i dagsenter kan forebygge og utsette behov for heldøgnsomsorg.

Søknadsskjema sendes til Sarpsborg kommune
Klage sendes også til Sarpsborg kommune