>Symptomer på demens

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Symptomer på demens

Publisert: 02.01.2023

Er du bekymret for at du selv eller at en av dine nærmeste er i ferd med å få demens? Her er informasjon om hvem du kontakter og hva du skal være oppmerksom på.

Ved å ta kontakt med fastlegen, og/eller fagfolk i kommunen vil du få hjelp, støtte og veiledning. Det er mange sykdommer og tilstander som kan gi samme symptomer som demens og som kan behandles.

Les mer om demens her.

Hva er demens?

Demens kjennetegnes ved kognitiv svikt, sviktende evne til å utføre dagliglivets aktiviteter og endret sosial atferd, og skyldes kroniske sykdomsforandringer i hjernen.

Før legen kan stille demensdiagnose må alle andre årsaker til tilstanden utelukkes, og det må være påvist sykdom i hjernen.

Hva skal du være oppmerksom på?

Symptomene kan være forskjellige hos hver enkelt.  Ofte utvikler symptomene seg gradvis og merkes ikke så godt i starten.

Det er endringene fra vanlig funksjon du skal være oppmerksom på, og symptomene som nevnes her kan være (men er ikke alltid) tegn på demensutvikling:

 • Problemer med å holde oppmerksomheten og konsentrere seg.
 • Svekket læringsevne og hukommelse.
 • Redusert evne til å orientere seg for blant annet tid, sted, egen alder.
 • Endring i språket som blant annet problemer med å finne ord og forstå det som blir sagt.
 • Problemer med å kjenne igjen ting, lyder og ansikter
 • Manglende evne til å utføre gjøremål og oppgaver som man tidligere har mestret.
 • Vrangforestillinger og hallusinasjoner
 • Endringer i stemningsleie som for eksempel tiltaksløshet, depresjon, eller oppstemthet og manglende hemninger
 • Atferdsendringer som for eksempel økende uro og rastløshet, endret temperament.
 • Ustøhet ved gange.
 • Dårligere balanse.

Hvem kontakter du?

Det første du bør gjøre er å bestille en time hos fastlegen. Fastlegen har ansvar for å tilby utredning om du selv eller om dine nærmeste er bekymret, eller om han/hun mistenker demens.

Utredning for demenssykdom er frivillig.  Utredningen inneholder en fysisk helseundersøkelse, blodprøver, legemiddelgjennomgang, røntgenundersøkelse av hjernen, og kartlegging av symptomene. Ofte ber fastlegen om bistand fra hukommelsesteamet som kan reise hjem til deg/dere for å gjennomføre deler av utredningen. 

Les mer om hukommelsesteamet her.