Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Demens

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Demens

03.01.2019

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. De vanligste symptomene er dårligere hukommelsen, problemer med språket, vanskeligheter med daglige gjøremål, endring av adferd.

Har du spørsmål om demens? Sarpsborg kommune har et eget demensteam, som kan hjelpe deg.

Demensteam

Demensteamet nås på dette telefonnummeret: 992 05 830 eller epost: demens@sarpsborg.com.

Dette er et lavterskeltilbud, noe som betyr at pasienter og pårørende kan ta direkte kontakt.
Demensteamet holder til på Helsehuset Sarpsborg.

Kontortid: Mandag til fredag klokken 07.30 til 15.30.

Demensteamet i Sarpsborg kommune består av:

  • Ergoterapeut: Camilla Syvertsen
  • Lege: Maren Næss Hopstad
  • Sykepleier: Lars Yngve Kvangarsnes

Demensteamet oppgaver:

  • Foreta utredning i samarbeid med fastlege/lege
  • Foreta kartlegging av funksjonsnivå.
  • Gi råd og veiledning til personer med demens og deres pårørende.
  • Gi informasjon om kommunens tilbud til personer med en demenssykdom
  • Undervisning av ansatte og pårørende
  • Samarbeid med kommunens øvrige helsepersonell og fastleger.

Demenskafé

Sarpsborg kommune arrangerer demenskafé i Lærings og mestringssenteret i Helsehuset. Det er en uformell møteplass for personer med demens, pårørende og andre interesserte på dagtid. Ingen påmelding, enkel servering, aktuelt tema, musikk, tilbud om gåtur.

Pårørendeskole

Dette er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Kommunen har ett kurs på våren og ett om høsten. Kontakt demensteamet på mail demens@sarpsborg.com eller telefonnummer 99 20 58 30 om du har spørsmål om dette.

Folkemøte

Sarpsborg kommune arrangerer folkemøte i samarbeid med demensforeningen i Sarpsborg en til to ganger i året hvor tema er relatert til demens.

Dagsenter

Kommunen har dagsenter på Kurland og Grålum for personer med en demenssykdom. Dette er dagsenter med aktivitetstilbud.

Hjemmetjenester

Vil du søke om hjemmetjenester, kontakter du servicetorget innenfor åpningstid (08.00 til15.30 – til 15.00 fra mai til september). Trenger du hjelp utenom servicetorgets arbeidstid, kontakt hjemmetjenestene direkte. Les mer om hjemmetjenester her.

Bofellesskap

Sarpsborg kommune har to bofellesskap for personer med demens. Kurland og Eplehagen bofelleskap. Les mer om ulike bofellesskap for eldre her.

Tilkjørt mat

Trenger du tilkjørt mat, kan dette bestilles fra kommunens felleskjøkken. Les mer om ordningen og se priser her. 

Demensvennlig samfunn

I 2015 undertegnet Sarpsborg kommune en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli et "Demensvenlig samfunn". 

Formålet med avtalen er å legge til rette for at kommunen skal arbeide for å bli mer demensvennlig. Slik at mennesker med demens kan bli møtt med forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende.

I forbindelse med dette arbeidet er det oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av ulike representanter fra kommunen og Demensforeningen.

Mer informasjon om demens på Nasjonalforeningen for folkehelsen sine nettsider.