Start Kari chatbot Spør meg

>Demens

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Demens

04.01.2018

Bare halvparten av de hjemmeboende med demens er kjent av hjemmesykepleien. De færreste har fått diagnostisert sykdommen hos lege. Demens rammer hele familien.

Demens kan medføre symptomer som:

  • Hukommelsessvikt - spesielt for nyere data
  • Sviktende språkfunksjon, f.eks. ordletingsproblemer
  • Personlighetsendringer
  • Angst og depresjoner
  • Sviktende evne til å utføre praktiske handlinger
  • Manglende evne til å gjenkjenne gjenstander 

Et demensvennlig samfunn

Kommunen vil jobbe for at personer med demens blir møtt med forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være inkludert og delta i hverdagsaktiviteter. Kommunen samarbeider med Nasjonalforeningen for folkehelsen i dette arbeidet.

Visste du at vi har et bredt tilbud for mennesker med demens og deres pårørende i Sarpsborg? Her kan du lese mer om tilbudet.

Demenstteam

Sarpsborg kommune har et eget demensteam. Teamet besørger diagnostisk utredning, vurdering av omsorgsbehov, rådgivning og veiledning, undervisning av ansatte og pårørende og samarbeid med kommunens øvrige helsepersonell og fastleger.

Demensteamet nås på dette telefonnummeret: 992 05 830.

Dette er et lavterskeltilbud, noe som betyr at pasienter og pårørende kan ta direkte kontakt.
Demensteamet holder til på Helsehuset Sarpsborg.

Kontortid:
Mandag til fredag kl. 07.30 til 15.30.

Demensteamet i Sarpsborg kommune består av:
Randi Bjerk
Camilla Syvertsen
Maren Næss Hopstad

Bofellesskap

Sarpsborg kommune har flere bofellesskap for personer med demens. Les mer om ulike bofellesskap for eldre her.

Hjemmetjenester

Vil du søke om hjemmetjenester. Les mer om hjemmetjenester her.