>Slik jobber kommunen med demens

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Slik jobber kommunen med demens

Publisert: 02.01.2023

Demens er et stort satsningsområde i Sarpsborg, og det arbeides på mange plan med å forbedre tjenestene til personer med demens og deres pårørende.

Les mer om demens her.

Det er forventet et sterk økning av antall personer med diagnosen, fra over 1000 i dag til 2000 i 2040.

Handlingsprogram demens 2021-2024

For å møte utfordringene som kommer har Sarpsborg kommune vedtatt å utvikle et handlingsprogram for demens 2021-2024. Handlingsprogrammet er utarbeidet etter nasjonale og kommunale føringer. 

Handlingsprogram demens - pdf

Kommunedelplan for struktur og kapasitet i haldøgnsomsorgen

For å sikre et helhetlig arbeid med å utvikle en heldøgnsomsorg som tilfredsstiller dagens og fremtidens standard, og som er tilpasset innbyggernes behov, er det under utarbeidelse en egen Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen. Planen vil ta for seg bygg og infrastruktur rundt en god heldøgnsomsorg, og avklare hvilke behov og tiltak som skal være førende for å sikre et tilstrekkelig heldøgns omsorgstilbud de neste 12 årene med føringer frem til 2040.

Et demensvennlig Sarpsborg

Sarpsborg kommune har siden 2015 deltatt i en nasjonal kampanje «Demensvennlig samfunn». Kampanjen er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen, norske kommuner og næringslivet. Formålet med kampanjen er å tilrettelegge slik at personer med demens lettere kan delta i vanlige hverdagsaktiviteter. Dette gjøres ved å spre kunnskap blant ansatte i servicenæring og offentlige kontorer om hva demens er og hvordan gi god service til personer med demens. I Sarpsborg kommune er det nedsatt en egen arbeidsgruppe som leder dette arbeidet.