>Ergoterapi

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ergoterapi

Publisert: 05.01.2022

Ergoterapi handler om å gjøre hverdagslivet mulig. Vi arbeider for å finne muligheter og løsninger til mestring, deltagelse og selvstendighet når det blir et gap mellom funksjonsevne og hverdagens krav.

Ergoterapitjenesten

Ergoterapi handler om å gjøre hverdagslivet mulig. Vi arbeider for å finne muligheter og løsninger til mestring, deltagelse og selvstendighet når det blir et gap mellom funksjonsevne og hverdagens krav.

Ergoterapitjenesten tilbyr tjeneste til barn, ungdom og voksne. Vi tilbyr blant annet:

  • trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter 
  • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner 
  • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler og bistår ved søknad til NAV hjelpemiddelsentral.
  • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage og skole
  • veiledning, informasjon og undervisning 
  • tilrettelegging og endring av bolig og/ eller boligplanlegging
  • utarbeider funksjon- og boligrapporter
  • Veiledning ved tilpassing av bil

Syn- og hørselskontakt: Syn- og hørselskontakten er en del av ergoterapitjenesten og bistår de som har nedsatt syn eller hørsel til å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Syn- og hørselskontakten kan også bistå med å søke syns- eller hørselshjelpemidler via NAV Hjelpemiddelsentral.

Ergoterapitjenesten er tilgjengelig alle hverdager fra 08.00 – 15.30. Du kan kontakte ergoterapitjenesten på e-post ergoterapi@sarpsborg.com eller ring servicetorget på telefonnummer 69 10 80 00 (åpningstid 09.00 - 14.00). Henvisninger blir prioritert etter behov. Det kan være ventetid på vår tjeneste.
Avdelingsleder: Hege Iversen 960 49 204

Tjenestene vi tilbyr er gratis.

Aktuelle skjemaer:

Dette kan forventes av oss:
Sarpsborg kommune og ergoterapitjenesten jobber for at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg og har fokus på at mestring gir god helse. Vi samarbeider med andre tjenester når det er relevant og nødvendig.

Dette forventer vi av deg:
Det forventes at bruker/foresatte/pårørende samarbeider og deltar i valg av tiltak og behandling. Vi forventer at man opptrer respektfullt og høflig. Du gir beskjed hvis du ikke er hjemme til avtalt tidspunkt. Ved formidling av hjelpemidler forventer vi at aktuell terapeut kontaktes hvis hjelpemiddelet som mottas ikke fungerer.

Ønsker du å klage? Se hvordan du kan klage på kommunale tjenester her.