Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Familiesenter og helsestasjon

Innhold

Sentrum familiesenter
Tlf. 69 10 80 49

Helsestasjon for ungdom
Tlf. 69 10 80 50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Familiesenter og helsestasjon

01.01.2017

Familiesenter

Helsestasjonene for barn holder til på familiesentrene i kommunen. I tillegg er helsestasjonen for ungdom på familiesenteret i sentrum. Les mer om tjenestene ved de ulike familiesenterne her:

Ved Hannestad familiesenter tilbys disse tjenestene:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved hver enkelt skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Home Start 

Telefonnummer: 69 11 68 89 

Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Telefontid:
Mandag: kl. 09.30 - 13.00
Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Besøksadresse: Hannestadtunet 1, 1715 Yven 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: Trine Firing Jørgensen 
Tlf.: 69 11 68 89

Ved Sentrum familiesenter tilbys disse tjenestene:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved hver enkelt skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning
 • Utekontakten (Kirkegata 49) 
 • Helsestasjon for ungdom / Herrkules (helsestasjon for gutter)

Telefontid:
Mandag: kl. 09.30 - 13.00
Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Telefonnummer:
Tlf: 69 10 80 49 
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Besøksadr: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: Renate Rosén Skinne, tlf. 479 77 568

Ved Skjeberg familiesenter tilbys disse tjenestene:
 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste 6-19 år (ved hver enkelt skole)
 • Barnefysioterapi
 • Familierådgivning

Telefontid:
Mandag: kl. 09.30 - 13.00
Tirsdag til fredag: kl. 08.00 - 13.00

Telefonnummer:
Tlf: 69 11 63 73 
Tlf. familierådgivere: 400 02 133

Besøksadr: Rådhusveien 17, 1739 Borgenhaugen
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder: Ingunn Marit Mathiesen, 982 66 674

Helsestasjon for barn

Helsestasjonen for barn retter seg mot barn i alderen 0-5 år og deres foresatte. Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og barnet vil få tilbud om helseundersøkelse og vaksinasjoner på bestemte alderstrinn. 

Tjenesten har som mål å fremme helse og forebygge sykdom. Foresatte kan få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel. Amming og ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, stell av sped- og småbarn, søvn, språkutvikling, grensesetting og lek er temaer som småbarnsforeldre kan være opptatt av. Helsestasjonen gir tilbud om veiledning individuelt, eller i grupper.

Helsestasjonstjenesten vår er tilknyttet kommunens familiesenter.
Ved våre familiesenter finnes det personell innefor følgende faggrupper: jordmor, helsesøster, lege.

Helsestasjonen samarbeider med eller kan henvise til fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barneverntjenesten m.fl.

Familier med barn som flytter til kommunen oppfordres til å ta kontakt med det familiesentert de hører til. 

Helsestasjonens tilbud

 • helsekontroll
 • undersøkelse av syn og hørsel
 • oppfølging av vekst og utvikling
 • barnevaksinasjon
 • kurs og veiledning
Helsestasjonsprogrammet
 • Hjemmebesøk av helsesøster til alle nyfødte
 • 6 uker - konsultasjon hos helsesøster og lege, vaksine (Rotarixvaksine som er en drikkevaksine)
 • 3 mnd. - konsultasjon hos helsesøster, vaksiner
 • 4 mnd. - konsultasjon hos helsesøster
 • 5 mnd. - konsultasjon hos helsesøster, vaksiner
 • 6 mnd. - konsultasjon hos helsesøster og lege
 • 7/8 mnd. - konsultasjon hos helsesøster
 • 9/10 mnd. - konsultasjon hos helsesøster
 • 11/12 mnd. - konsultasjon hos helsesøster og lege, vaksiner
 • 15 mnd. - konsultasjon hos helsesøster, vaksiner
 • 17/18 mnd. - konsultasjon hos helsesøster
 • 2 år - konsultasjon hos helsesøster og lege
 • 4 år - konsultasjon hos helsesøster
 • 5 år - førskoleundersøkelse med helsesøster og lege
 Barnevaksinasjonsprogrammet

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet omfatter vaksiner mot ti forskjellige sykdommer.

Dette er: difteri, stivkrampe, kikhoste, infeksjon med Haemophilus influenza type B (HIB), polymelitt, pneumokokksykdom, meslinger, kusma, røde hunder og humant pappillomavirus (HPV som forårsaker livmorhalskreft). Noen barn tilbys også vaksine mot Tuberkulose og Hepatitt B.

Alle disse sykdommene kan gi livstruende sykdom eller alvorlige følgetilstander. Vaksinene beskytter mot sykdommene på en enkel, effektiv og ufarlig måte. Dette bekreftes gjennom forskning og erfaring i mer enn 50 år.

Grunnvaksinasjonen foregår på helsestasjonen. Den begynner vanligvis når barnet er 3 måneder gammelt og følger programmet i tabellen nedenfor. Oppfriskingsdoser av vaksinene gis i skolealder. Alle vaksinene settes med sprøyte. Ingen av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet inneholder kvikksølv.

Helt siden starten på det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1952 er det brukt kombinasjonsvaksiner. Kombinasjonsvaksiner inneholder vaksiner mot flere sykdommer i samme sprøyte. Det betyr færre stikk for barnet og mindre tilsettingstoffer totalt i vaksinene. Det er færre bivirkninger etter kombinasjonsvaksinene enn når vaksinene gis hver for seg.

Program for barnevaksinasjon
3 måneder Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og pneumokokksykdom
5 måneder Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og pneumokokksykdom
12 måneder Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og pneumokokksykdom
15 måneder Meslinger, kusma og røde hunder
2. klasse Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
6. klasse Meslinger, kusma og røde hunder
10. klasse Difteri, stivkrampe og poliomyelitt

Vaksinering med BCG og Hepatitt B til definerte risikogrupper blir gitt henholdsvis ved 6 ukers alder og så fort som mulig etter fødsel.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud til alle unge mellom 13 - 23 år. Du kan komme til HFU når du føler behov for å snakke med noen om spørsmål, bekymringer eller plager som opptar deg. Det kan for eksempel være din livsstil, kroppens utvikling, spiseproblemer, rusmidler, psykiske problemer, samliv og seksualitet eller prevensjon.

De som arbeider ved HFU er lege, psykolog, helsesøster og psykiatrisk sykepleier. Medarbeiderne har taushetsplikt, det du forteller blir ikke fortalt videre.

Åpningstider og telefontid
Telefontid og "drop in" hver tirsdag fra kl. 14.00-16.30 og onsdag fra kl. 13.00-15.00. 
Tlf. 69 10 80 50
Merk: Det finnes også et eget helsestasjonstilbud for gutter på torsdager. Se mer informasjon under.

Herrkules - helsestasjon for gutter

Herrkules er et helsetilbud til gutter.
Vi som arbeider ved Herrkules er psykolog, helsesøster og psykiatrisk sykepleier. Medarbeiderne har taushetsplikt, det du forteller blir ikke fortalt videre.

 • Vi kan gi deg råd og hjelp i forskjellige situasjoner.
 • Vi kan love deg full taushetsplikt.
 • Det du kommer til oss med, blir mellom oss.

Herrkules er et gratis tilbud i samarbeid med sanitetsforeningene i Sarpsborg.

Åpningstider og telefontid
Torsdager kl. 14.30-16.30
Tlf. 69 10 80 50

Pris

Tjenestene ved helsestasjon for barn og ungdom er gratis.

Diverse informasjon

Barn påvirkes mer av kulde enn voksne. Dette er det viktig å ta hensyn til nå som vinteren nærmer seg. I dette infoskrivet kan du lese mer om hvilke forholdsregler som dere som foreldre bør ta. Infoark - Kulde og små barn.