>Hjemmetjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hjemmetjenester

03.01.2019

Spørsmål om hjemmetjenesten?

Kontakt hjemmetjenesten i ditt område. Se kontaktinformasjon her.

Sonene i hjemmetjenesten

Se hvilken sone du tilhører - PDF

Hverdagsrehabilitering

Selv om du blir eldre, skal du fortsatt være deg. Det er viktig at du fortsatt får være en del av nærmiljøet ditt. Fortsatt få bo hjemme og bestemme over ditt eget liv. Kommunen kan bidra til å gi deg den hjelpen du trenger til å mestre eget liv. Utgangspunktet er de ressursene som du allerede har, samt det som er viktig for deg å få til. Les mer om hverdagsrehabilitering her.

Om hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir helse- og omsorgstjenester i hjemmet dersom du trenger hjelp til til å ivareta din egen helse, og andre helsetjenester ikke er tilstrekkelig. Dette kan være hjelp til personlig stell og hygiene, måltider,
få hjelp med medisiner eller annen oppfølging.

De som jobber i hjemmetjenesten vet at det er bra for helsen at du klarer mest mulig selv. Derfor vil de gi råd, veiledning og tilpasset hjelp for at du skal mestre mest mulig i
hverdagen din.

Om hjemmehjelp og praktisk bistand i hjemmet

Du kan få praktisk bistand / hjemmehjelp til gjøremål som rengjøring, oppvask, tilberedning av mat osv. hvis du har en funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke mestrer daglige gjøremål.

Vi vil hjelpe deg til å finne løsninger og gi deg veiledning og opplæring som gjør at du i størst mulig grad blir selvhjulpen for dagliglivets ulike gjøremål. Les mer om hverdagsrehabilitering her.

Priser

Hjemmehjelp - priser
Priser for hjemmehjelp i 2019
AlternativInntektAbonn.grenseAbonn.prisTimepris
1 Inntekt <2G 3 timer 210,00 70,00
2 Inntekt 2G-3G 10 timer 1.637,00 176,00
3 Inntekt 3G-4G 15 timer 3.630,00 269,00
4 Inntekt >4G 15 timer 5.188,00 364,00

Eksempel: Dersom du er i alternativ 1 og har 2,5 time hjemmehjelp blir regningen på kr. 70,- x 2,5 time = kr. 175. Dersom du har 3 timer eller mer pr. kalendermåned, blir du fakturert etter abonnementssystemet som blir kr. 210,-.

Hjemmesykepleie er fritatt for betaling.

Søknad

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Hjemmetjenester Sannesund og Alvim

Mer om hjemmetjenester Sandesund og Alvim

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefon: 69 11 62 30
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:  915 19 427  
mandag-fredag kl. 15.00-22.30
helger kl. 07.30-22.30

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Ursula Lervik, tlf. 415 30 224

Fagsykepleier: 477 79 404 (på dagtid)

Hjemmetjenester Fritznerbakken og Opsund

Mer om hjemmetjenester Fritznerbakken og Opsund

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefon: 69 10 89 66
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:  415 32 840
mandag-fredag kl. 15.00-22.30
helger kl. 07.30-22.30

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Anne Tangmyr, tlf. 952 40 023

Fagsykepleier: 415 32 850 (på dagtid)

Hjemmetjenester Kruseløkka og Kulås

mer om hjemmetjenester Kruseløkka og Kulås

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefon: 69 11 62 31
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:   913 67 904
mandag-fredag kl. 15.00-22.30
helger kl. 07.30-22.30

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30): 982 59 390.

Teamleder:

Anette Johansen, telefon 907 31 174

Fagsykepleier:404 39 317 (på dagtid)

Hjemmetjenester søndre Skjeberg og Sandbakken

Mer om hjemmetjenester Søndre Skjeberg og Sandbakken

Vaktrom Søndre Skjeberg: Tlf. 909 21 206
Vaktrom Sandbakken: Tlf. 69 11 48 20 / 915 19 475

Vakttelefon sykepleier: 915 19 475 (Mandag-fredag 15.00-23.00. Helger 07.30-23.00)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Besøksadresse: Myrvoldveien 21, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Epost: postmottak@sarpsborg.com

Hjemmetjenesten sone Søndre Skjeberg / Sandbakken yter hjemmesykepleie, praktisk og personlig bistand slik at brukerne kan bo hjemme så lenge det er forsvarlig. Eksempler på tjenester er personlig hygiene, av- og påkledning, toalettbesøk, medikamenthåndtering, sårstell, tilrettelegging av måltider og hjelp til dagliglivets gjøremål som gulvvask, støvtørking og støvsuging.

Teamleder:
Hanne Merete T. Olsen, tlf. 69 10 31 76 / 992 18 705 

Fagsykepleier sone Søndre Skjeberg / Sandbakken:  Tlf. 69 11 48 20 / 924 26 848

 

 

Hjemmetjenester Hannestad og Brevik

Mer om hjemmetjenester Hannestad og Brevik.

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefonnummer: 69 11 62 80 / 414 78 894
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nye Tindlundvei 7, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:
414 78 894 (telefonen er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Turid Tindlund, tlf. 69 11 62 80 / 982 91 910

Fagsykepleier:
Sissel Iversen, tlf. 992 05 878

Sekretær:
Aud Andresen , tlf. 69 11 62 72

Hjemmetjenester Grålum, Lande og Kurland

Mer om hjemmetjenester Grålum, Lande og Kurland

Hjemmetjenesten består av to team: Team Grålum/Lande og Team Kurland.

Telefonnummer: 69 11 68 93
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:
Team Grålum/Lande: Tlf. 911 17 154  
Team Kurland: Tlf. 982 91 918  
(telefonene er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Aina Løkkevik tlf. 69 11 69 56 / 415 32 855

Fagsykepleier:
Grethe Svensen tlf: 69 11 68 93 /  901 22 558

Førstesekretær:
Vigdis Nordby tlf: 69 11 67 41

Hjemmetjenester Greåker og Solli

Mer om hjemmetjenester Greåker Solli

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefonnummer: 69 11 62 70 / 911 17 143
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nye Tindlundvei 7, 1718 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier: 911 17 143 (telefonen er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Hege Walen Kristiansen Tlf. 69 11 62 70 / 913 90 009

Fagsykepleier:
Sissel Iversen, tlf. 992 05 878

Sekretær:
Aud Andresen , tlf. 69 11 62 72

Hjemmetjenester Borgen og Varteig

Mer om hjemmetjenester Borgen og Varteig

Vi gir tjenester til innbyggere i områdene Bede, Hafslund, Borgen, Ise, Varteig og Hafslundsøy. Hjemmetjenesten yter hjemmesykepleie, opplæring, praktisk og personlig bistand slik at brukerne kan bo hjemme så lenge det er forsvarlig.

Tlf. hjemmesykepleiens kontor: 69 10 84 93 / 69 10 84 94

Vakttelefon sykepleier: 957 75 054 (alle dager fra 07.30 – 22.30)
Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Besøksadresse: Edonbakken 24, 1738 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Faks: 69 10 82 38
Epost: postmottak@sarpsborg.com

Konst. teamleder:
Lise Bergby, tlf. 69 10 84 95 / 900 33 890 (mandag-fredag 07.30-15.00)

Fagsykepleier:
Elin Nordahl Solberg, tlf. 69 10 84 93 / 915 60 137 (mandag-fredag 07.30-15.00)

Kontorfaglig:
Ann Kristin Bergerud, tlf. 69 10 84 94 / 479 78 321

Hjemmetjenester natt

Mer om Hjemmetjenester samordnet natt

Samordnet natt tjeneste holder til i underetasjen på Kruseløkka sykehjem.  Alle henvendelser vedrørende hjemmetjenester på natt gjøres til det teamet du geografisk tilhører. 

Vakttelefon sykepleier: 982 59 390    
alle dager kl. 23.00-07.30

Besøksadr: Ringgt. 12, 1723 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Anette Johansen Tlf. 907 31 174 (kun på dagtid)

Team samordnet natt BPA

Team samordnet natt BPA

Tlf. 69 10 89 66

Vaktnr. sykepleier:
Tlf. 415 32 840

(Sentrum 2)

Trygghetsalarm

Les mer om trygghetsalarm

Matutkjøring

Les mer om matutkjøring her

Lover og forskrifter

Lenker til aktuelle lover og forskrifter:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell m.v.
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester