Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Hjemmetjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hjemmetjenester

12.01.2021

Hvordan søke hjemmetjenester?

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Se hvilken sone du tilhører

Se hvilken sone du tilhører - PDF

Hverdagsrehabilitering

Selv om du blir eldre, skal du fortsatt være deg. Det er viktig at du fortsatt får være en del av nærmiljøet ditt. Fortsatt få bo hjemme og bestemme over ditt eget liv. Kommunen kan bidra til å gi deg den hjelpen du trenger til å mestre eget liv. Utgangspunktet er de ressursene som du allerede har, samt det som er viktig for deg å få til. Les mer om hverdagsrehabilitering her.

Om hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir helse- og omsorgstjenester i hjemmet som for eksempel:

 • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for å ta vare på egen helse
 • Hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring
 • Hjelp med medisiner
 • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og sykdomsforebygging
 • Sårbehandling og injeksjoner for dem som ikke kan oppsøke legekontor
 • Hjelp til symptomlindring
 • Stell og pleie til alvorlige syke og døende
 • Støtte og veiledning til pårørende

De som jobber i hjemmetjenesten vet at det er bra for helsen at du klarer mest mulig selv. Derfor vil de gi råd, veiledning og tilpasset hjelp for at du skal mestre mest mulig i hverdagen din.

Dette kan pasient/bruker forvente av oss
 • Du er viktig for oss, dine behov for hjelp blir ivaretatt i ditt eget hjem så langt det er helsemessig forsvarlig.
 • Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg for å ivareta dine ressurser og hjelpebehov.
 • Vi har fokus på helhetlige pasientforløp og samhandling med andre tjenesteutførere
 • Du, pårørende og hjemmet ditt blir behandlet med respekt og høflighet.
 • Ansatte har synlig legitimasjon som forteller hvem vi er og at vi er ansatt i Sarpsborg kommune.
 • Vi bruker arbeidsantrekk, sko-overtrekk og eventuelt annet utstyr innen påkledning, arbeidsoppgavene hos deg krever.
 • Ansatte overholder taushetsplikten
 • Du får en primærkontakt som er din kontaktperson i hjemmesykepleien.  
 • Vi har ansatte av begge kjønn.
 • Vi har ansatte med ulik etnisk bakgrunn.
 • Vi tilstreber å komme til avtalt tidspunkt. Akutte hendelser kan føre til at vi ikke klarer å være hos deg til avtalt tid. Dersom vi kommer mer enn 45 min før/etter avtalt tidspunkt, vil du så langt det er mulig bli varslet på telefon om dette.
 • Du tas med på råd når det er aktuelt med endring av tjenesten. Det gis muntlig og/eller skriftlig melding om endring i tjenesten Vi vil gi opplæring, oppfølging og stå for ansvarlig drift av teknologiske hjelpemidler/velferdsteknologiske hjelpemidler tildelt av kommunen.
 • Vi er ikke ansvarlig for drift, bruk eller opplæring av velferdsteknologiske løsninger du / dine pårørende selv har anskaffet dere.
Dette forventer hjemmetjenesten av deg
 • Av hensyn til arbeidsmiljøet for de ansatte kan det være behov for å stille som vilkår at hjemmet blir fysisk tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler. 
 • At du gir beskjed i god tid hvis du ikke trenger hjelp eller reiser bort.
 • At du utfører de aktivitetene du klarer selv. Du vil kunne bli oppfordret til egen mestring av oppgaver. Ved behov vil du motta opplæring og opptrening til du mestrer oppgaver selv.
 • At hjemmet blir fysisk tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler dersom det trengs av hensyn til arbeidsmiljøet for de ansatte.
 • At du tar i bruk hjelpemidler dersom det er behov for de.
 • At du tilrettelegger i egen bolig ved behov for seng i den etasjen du skal oppholde deg.
 • At du er villig til at det skiftes til elektronisk lås i inngangsdøren din, dersom du skal ha hjelp fra oss over tid.
 • At du respekterer at tjenesteyterne har taushetsplikt.
 • At du lufter godt dersom du røyker inne, og vi ønsker at du ikke røyker den siste timen før vi kommer.
 • At dyr holdes i bånd eller er innelukket i andre rom.
 • At du har mikrobølgeovn hvis du trenger hjelp til eller skal trene på oppvarming av mat.
 • At du har tørkepapir, avfallsposer og håndsåpe med pumpefunksjon.
 • At du har rene håndklær, kluter, såpe osv. hvis du skal ha hjelp til personlig hygiene.
 • At du har synlig navn og nummer på huset, og opplyst inngang.
 • At du låser opp for oss hvis du kan, selv om vi har nøkkel. Alle som kommer fra hjemmetjenesten, har med seg ID-kort.
 • At du som har trygghetsalarm bare bruker den hvis du har akutt behov for helsehjelp.
 • At du har avfallsbeholder som er stor nok til husholdningens behov.

De som jobber i hjemmetjenesten vet at det er bra for helsen at du klarer mest mulig selv. Derfor vil de gi råd, veiledning og tilpasset hjelp for at du skal mestre mest mulig i hverdagen din.

Om hjemmehjelp og praktisk bistand i hjemmet

De som har hjemmehjelp, får i hovedsak en fast kontaktperson/hjemmehjelp.

Du kan få praktisk bistand / hjemmehjelp til gjøremål som rengjøring, oppvask, tilberedning av mat osv. hvis du har en funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke mestrer daglige gjøremål.

Vi vil hjelpe deg til å finne løsninger og gi deg veiledning og opplæring som gjør at du i størst mulig grad blir selvhjulpen for dagliglivets ulike gjøremål. Les mer om hverdagsrehabilitering her.

Priser

Hjemmehjelp og praktisk bistand - priser

Egenandeler for praktisk bistand inkl. tilrettelegging av måltider og opplæringstjenester.

Priser for hjemmehjelp i 2021
AlternativInntektAbonn.grenseAbonn.pris per månedTimepris
1 Inntekt <2G 3 timer 210,00 74,00
2 Inntekt 2G-3G 10 timer 1.734,00 186,00
3 Inntekt 3G-4G 15 timer 3.844,00 284,00
4 Inntekt >4G 15 timer 5.493,00 385,00

Hjemmesykepleie er fritatt for betaling.

Trygghets- og smykkealarmerpriser
Priser trygghets- og smykkealarmer 2021
 Type tjeneste:Pris pr. måned:
Inntekt <2G kr. 266,00
Inntekt >2G kr. 335,00

Betalingen gjelder trygghets- og smykkealarmer for hjemmeboende og beboere i bofellesskap. 

Matpriser

Her er priser for mat i 2021.

Mat til hjemmeboende
(inkludert transport)
Måltid:Pris:
Middag 110 kroner
Grøt lørdag 46 kroner

Middag leveres varm fra mandag - fredag, prisene er inkludert transport.

Middag kan som ekstrabestilling leveres for lørdag og søndag. Middagen leveres kald på fredag og er tilrettelagt for oppvarming i helgen. Du kan velge å bestille grøt og søndagsmiddag, eller du kan bestille to søndagsmiddager - om du ikke vil ha grøt.

Mat til beboere i bofellesskap
(stykk inkludert transport)
MåltidPris
Frokost 35 kroner
Formiddagsmat 35 kroner
Middag 110 kroner
Grøt 46 kroner
Kveldsmåltid 35 kroner

 

Mat til beboere i bofellesskap
(pris per måned)
MåltidPris
Brødmåltid enkeltvis 842 kroner
Måltider utenom middag 1684 kroner
Middag 3056 kroner

Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov.

Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet.

Pris korttidsopphold 

Korttidsopphold i 2021 i henhold til forskrift kr. 175,00 pr. døgn

Andre tjenester

Transport til aktivitetssenter - alle brukergrupper tur/retur (2021): kr. 74,00 pr. dag

Kommunikasjon

De som mottar helse og omsorgstjenester i hjemmet, sykehjem eller heldøgnsbolig og deres pårørende, kan kommunisere med tjenestene via helsenorge.no. Dette er et veldig godt alternativ til å ringe oss.

Les mer om kommunikasjon via helsenorge her.

Hjemmetjenester øst

Hjemmetjenester øst har ansvaret i disse områdene:

Hjemmetjeneste Sandbakken og Skjeberg

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

Fagsykepleier :
Anne S. Karstensen - mobil: 98 29 01 44 (mandag til fredag 07.30- 15.00)

Teamleder:
Cecile H. Engdahl - mobil: 41 57 92 88 (mandag til fredag 07.30- 15.00)

Sekretær:
Ann Kristin Bergerud tlf: 69 10 84 94/ 47 97 83 21 (mandag til fredag 07.30- 15.00)

Tlf hjemmetjenestens kontor: 69 11 48 20 (mandag til fredag 07.30- 15.00)

Vakttelefon sykepleier Sandbakken: 91 51 94 75 (alle dager fra 07.30- 22.30)

Vakttelefon sykepleier Skjeberg: 90 92 12 06 (alle dager fra 07.30- 22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt. 98 25 93 90 (alle dager fra 22.30- 07.30)

 

Digital kommunikasjon:

Hjemmetjensten benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. 

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester øst.

 

Andre kontaktopplysninger

Besøksadresse: Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse:  Pb 237, 1702 Sarpsborg
Fax: 69 10 82 38
e-post: postmottak@sarpsborg.com

Virksomhetsleder: Anne Karine Eidsvaag, tlf. 98 28 65 61.

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Hjemmetjeneste Varteig og Hafslundsøy

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113

Kontaktopplysninger:

Fagsykepleier :
Veronica Sannes Evensen tlf: 69 10 84 97 (mandag til fredag 07.30- 15.00)

Teamleder:
Lise Bergby tlf: 69 10 84 95/ 90 03 38 90 (mandag til fredag 07.30- 15.00)

Sekretær:
Ann Kristin Bergerud tlf: 69 10 84 94/ 47 97 83 21 (mandag til fredag 07.30- 15.00)

Vakttelefon sykepleier: 90 50 77 98 eller 95 29 72 42  (alle dager fra 07.30- 22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt. 98 25 93 90 (alle dager fra 22.30- 07.30)

 

Digital kommunikasjon:
Hjemmetjensten benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. 

 

Andre kontaktopplysninger:
Besøksadresse: Edonbakken 24, 1738 Borgenhaugen
Postadresse:  Pb 237, 1702 Sarpsborg
Fax: 69 10 82 38
e-post: postmottak@sarpsborg.com

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester øst.

Virksomhetsleder: Anne Karine Eidsvaag, tlf. 98 28 65 61.

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Team hjemmetjenester Borgen og Ise

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktinformasjon:

Fagsykepleier :
Maria T Svendsen tlf: 69 10 84 96/ 920 25 629 (mandag til fredag 07.30 – 15.00)

Teamleder:
Silje F. Eriksrud tlf: 69 10 84 93/ 977 26 459 (mandag til fredag 07.30- 15.00)

Sekretær:
Ann Kristin Bergerud tlf: 69 10 84 94/ 479 78 321 (mandag til fredag 07.30- 15.00)

Vakttelefon sykepleier: 957 75 054  og 911 00 103 (alle dager fra 07.30- 22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt. 982 59 390 (alle dager fra 22.30- 07.30)

 

Digital kommunikasjon:
Hjemmetjensten benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. 

 

Andre kontaktopplysninger: 

Besøksadresse: Edonbakken 24, 1738 Borgenhaugen
Postadresse:  Pb 237, 1702 Sarpsborg
Fax: 69 10 82 38

e-post: postmottak@sarpsborg.com

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester øst.

Virksomhetsleder: Anne Karine Eidsvaag, tlf. 982 86 561.

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Hjemmetjenester vest

Hjemmetjenester vest har ansvaret i disse områdene:

Hjemmetjenester Hannestad, Grålum og Brevik

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

Fagsykepleier:
Linda Børstad: 477 99 236 (på dagtid) 

Vakttelefon: 414 78 894 eller 482 80 118
Disse telefonene har de som jobber ute i hjemmetjenesten med seg alle dager 07.30-22.30. Om de ikke besvarer telefonen, ringer de tilbake.

Digital kommunikasjon:
Hjemmetjensten benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. 

Hjemmetjenester natt:
Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30): 982 59 390.

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester vest.

Andre kontaktopplysninger:
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tuneveien 70
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Hjemmetjenester Greåker og Solli

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

Fagsykepleier:
Caroline Berby 992 05 878 (på dagtid)

Teamleder:
Hanne Holm-Gabler 901 43 152

Vakttelefon: 911 17 143 eller 995 87 206
Disse telefonen har de som jobber ute i hjemmetjenesten med seg alle dager 07.30-22.30. Om telefonen ikke besvares, ringer de tilbake.

Digital kommunikasjon:
Hjemmetjensten benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. 

Hjemmetjenester natt:
Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30): 982 59 390.

Andre kontaktopplysninger:

Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tuneveien 70
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester vest.

Les mer om hjemmetjenester her.

Hjemmetjenester Lande og Kurland

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

Fagsykepleier:
Grethe B. Svensen, mobil 901 22 558

Teamleder:
Sølvi Svendsen, mobil 402 87 281 

Vakttelefon: 911 17 154 eller 982 91 918
Disse telefonene har de som jobber ute i hjemmetjenesten med seg alle dager 07.30-22.30. Besvarer de ikke telefonen, ringer de tilbake.

Digital kommunikasjon:
Hjemmetjensten benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. 

Hjemmetjenester natt:
Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30): 982 59 390.

Andre kontaktopplysninger:
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester vest.

Les mer om hjemmetjenester her.

Dagsenter for eldre

Kommunen har tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende eldre og personer med demens. Ved dagsentrene arrangeres ulike aktiviteter. Sentrene er åpne alle hverdager. Det må søkes om plass på dagsenter. 

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Hannestad dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Hannestad har 21 plasser.
Besøksadresse: Hannestadtunet 1, 1715 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 11 68 94

Haugvoll dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Haugvoll har 19 plasser.
Besøksadresse: Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen
Telefonnummer:  415 32 880

Tingvoll dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Tingvoll har 20 plasser.
Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum 
Telefonnummer: 69 11 68 65

Kontaktperson:
Teamleder Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid)
eller servicetorget 69 10 80 00.

Grålum dagsenter for personer med demenssykdommer

Senteret har 13 plasser
Telefonnummer: 69 10 30 51.
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tingvollveien 7, 1712 Grålum
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Grålum dagsenter er for hjemmeboende personer med demenssykdommer. Dagsenteret har 13 plasser, noe som totalt kan gi et tilbud til 20-25 personer. Målgruppa er personer med mild til moderat grad av aldersdemens.

Dagsenteret har åpent 9-15 mandag til fredag. Det er også sommeråpent, men dagsenteret holder stengt på helligdager, høytidsdager og andre merkedager.
Du må søke for å få plass på dagsenteret. 

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Måltider: Vi spiser frokost ca. kl. 10 og middag kl. 13.15

Transport: Bruker kan bli hentet hjemme og kjørt hjem igjen med kommunal transport, eller man kan ordne transporten selv.

Disse jobber ved dagsenteret: Sykepleier og aktivitører.

Dette gjør vi ved dagsenteret: Ulike aktiviteter som formingsaktiviteter, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang, samtale, spaserturer og hageaktiviteter. Aktivitetene tilpasses årstidene og den enkelte brukers funksjonsnivå.

For spørsmål vedrørende søknad om plass, ta kontakt med teamleder for Samordnet dagsenter Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid).

Hjemmetjenester sentrum

Hjemmetjenester sentrum har ansvaret i disse områdene:

Hjemmetjenester Kulås og Alvim

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

Ring fagsykepleier Veronica Jakobsen, tlf. 404 39 317 (på dagtid)

eller

teamleder Ursula Lervik, tlf. 415 30 224 (på dagtid)

Vakttelefon sykepleier: 
915 19 427 denne telefonen har de som jobber ute i hjemmetjenesten med seg i følgende tidsrom: mandag-fredag kl. 15.00-22.30, helger kl. 07.30-22.30

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30):
982 59 390.

Digital kommunikasjon:
Hjemmetjensten benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. 

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester sentrum.

Andre kontaktopplysninger:

Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

1. sekretær
Elisabeth Berg Skauge 413 04 858 (på dagtid) 

Virksomhetsleder:
Gry Solberg, telefonnummer 905 46 331.

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Hjemmetjenester Kruseløkka og Fritznerbakken

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

Ring fagsykepleier Hanne Pettersen: tlf. 415 32 850 (på dagtid)

eller

teamleder Anne Tangmyr, tlf. 952 40 023 (på dagtid)

Vakttelefon sykepleier:  415 32 840 – denne telefonen har de som jobber ute i hjemmetjenesten med seg i følgende tidsrom:
mandag-fredag kl. 15.00-22.30
helger kl. 07.30-22.30

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30):
982 59 390.

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester sentrum.

Digital kommunikasjon:

Hjemmetjensten benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. 

Andre kontaktopplysninger:

Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

1. sekretær
Elisabeth Berg Skauge 413 04 858 (på dagtid) 

Virksomhetsleder:
Gry Solberg, telefonnummer 905 46 331.

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Team felles natt og praktisk bistand/hjemmehjelp

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

 

Praktisk bistand/hjemmehjelp:

Du som har praktisk bistand/hjemmehjelp og bor i Sarpsborg sentrum tilhører dette teamet.

Teamleder:
Elisabeth Skjøren Lassen tlf 92 83 62 82 (på dagtid) 

1. sekretær
Elisabeth Berg Skauge 41 30 48 58 (på dagtid) 

 

Felles nattjenester for hjemmetjenesten:

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt i hele Sarpsborg kommune (22.30-07.30):

98 25 93 90. På dagtid henvender du deg til den sonen du tilhører.

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester sentrum.

Andre kontaktopplysninger:

Teamleder:
Elisabeth Skjøren Lassen tlf. 92 83 62 82 (på dagtid) 

Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

1. sekretær
Elisabeth Berg Skauge tlf. 41 30 48 58 (på dagtid) 

Virksomhetsleder:
Gry Solberg, tlf. 90 54 63 31.

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Trygghetsalarm

Les mer om trygghetsalarm

Matutkjøring

Les mer om matutkjøring her

Lover og forskrifter

Lenker til aktuelle lover og forskrifter:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell m.v.
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester