>Hjemmetjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hjemmetjenester

Publisert: 04.01.2022

På denne siden finner du informasjon om hjemmetjenestene i Sarpsborg.

Hvordan søke hjemmetjenester?

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Se hvilken sone du tilhører

Se hvilken sone du tilhører - PDF

Sarpsborg kommune jobber for at du skal kunne få bo hjemme så lenge som mulig. Vi vet at det er bra for helsen at du klarer mest mulig selv. Vi vil derfor gi deg råd, veiledning og tilpasset hjelp for at du skal mestre mest mulig i hverdagen din. Tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi kan være aktuelle virkemidler som benyttes.

Les mer om velferdsteknologi og trygghetsalarm her.

Hverdagsrehabilitering

Har du opplevd en endring i funksjon og ikke lenger mestrer ulike gjøremål som er viktig for deg? Da kan hverdagsrehabilitering være noe for deg. 

Les mer om hverdagsrehabilitering her. 

Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet er gratis og tjenesten gis når du ikke kan oppsøke andre ordinære helsetjenester.

Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg og gir blant annet hjelp til personlig hygiene, legemiddelhåndtering, behandling, lindring og tilrettelegging. Hjemmetjenester samarbeider med andre som for eksempel dagsenter, vaskeri, matutkjøring, velferdsteknologi, fastlege, hverdagsrehabilitering, sykehus med mer.

Praktisk bistand og hjemmehjelp

Praktisk bistand og hjemmehjelp er en betalingstjeneste. Du kan søke praktisk bistand og hjemmehjelp hvis du har en funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke mestrer daglige gjøremål. Vi kan blant annet bistå med rengjøring, oppvask, tilberedning av mat med mer. Prisen for dette tilbudet vedtas hvert år av bystyret. Se prisliste litt lenger ned på siden.

Matutkjøring

Om det er vanskelig for deg å lage middag, kan du bestille dette fra kommunens kjøkken.

Les mer om matutkjøring her.

Dette kan du forvente av oss:
 • Vi bruker arbeidsantrekk og har synlig legitimasjon
 • Vi har taushetsplikt
 • Vi ringer deg om vi kommer 1 time før eller etter avtalt tidspunkt
 • Vi har ansatte med ulik etnisk bakgrunn og kjønn
 • Du får en primærkontakt som er din kontaktperson, men du kan ikke velge hvem du skal få
 • Vi tar deg med på råd ved endring av tjenesten
 • Vi gir opplæring, oppfølging og står for drift av velferdsteknologiske hjelpemidler tildelt av kommunen.Vi er ikke ansvarlig for drift, bruk eller opplæring av hjelpemidler du har skaffet selv
Dette forventer vi av deg:
 • Det er et vilkår for tjenesten at hjemmet blir tilrettelagt med hjelpemidler, dersom det er behov for det
 • Du gir beskjed hvis du ikke er hjemme til avtalt tidspunkt
 • Du utfører de aktivitetene du klarer selv
 • Du er villig til at det skiftes til elektronisk lås i inngangsdøren din
 • Du lufter godt dersom du røyker inne, og vi ønsker at du ikke røyker den siste timen før vi kommer
 • Dyr holdes i bånd eller er innelukket i andre rom
 • Du har mikrobølgeovn hvis du trenger hjelp til eller skal trene på oppvarming av mat
 • Du har tørkepapir, avfallsposer og håndsåpe med pumpe
 • Du har rene håndklær og kluter hvis du skal ha hjelp til personlig hygiene
 • Du har synlig navn, nummer på huset og opplyst inngang
 • Du bruker trygghetsalarmen kun ved akutt behov for helsehjelp

Priser

Hjemmehjelp og praktisk bistand - priser

Egenandeler for praktisk bistand inkl. tilrettelegging av måltider og opplæringstjenester.

Priser for hjemmehjelp i 2023
AlternativInntektAbonn.grenseAbonn.pris per månedTimepris
1 Inntekt <2G 3 timer 220,00 80,00
2 Inntekt 2G-3G 10 timer 1.862,00 200,00
3 Inntekt 3G-4G 15 timer 4.129,00 305,00
4 Inntekt >4G 15 timer 5.900,00 414,00

Hjemmesykepleie er fritatt for betaling.

Pris trygghetsalarm

Trygghetsalarm har en egenandel. Egenandeler fastsettes av bystyret. Trygghetsalarmen er kommunens eiendom. Når behovet for trygghetsalarm opphører, må du selv ta kontakt med kommunen for tilbakelevering av utstyret.

Priser trygghets- og smykkealarmer 2023
Type tjeneste:Pris pr. måned:
Inntekt <2G kr. 286,00
Inntekt >2G kr. 359,00

Betalingen gjelder trygghets- og smykkealarmer for hjemmeboende og beboere i bofellesskap.

Matpriser

Her er priser for mat i 2023.

Mat til hjemmeboende
(inkludert transport)
Måltid:Pris:
Middag 118 kroner
Grøtmiddag lørdag 49 kroner

Middag leveres varm fra mandag - fredag, prisene er inkludert transport.

Middag kan som ekstrabestilling leveres for lørdag og søndag. Middagen leveres kald på fredag, og er tilrettelagt for oppvarming i helgen. Grøtmiddagen leveres kald på fredag.

Mat til beboere i bofellesskap
(stykk inkludert transport)
MåltidPris
Frokost 38 kroner
Formiddagsmat 38 kroner
Middag 118 kroner
Grøt 49 kroner
Kveldsmåltid 38 kroner

 

Mat til beboere i bofellesskap
(pris per måned)
MåltidPris
Brødmåltid enkeltvis 904 kroner
Måltider døgn utenom middag 1809 kroner
Middag 3282 kroner

Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov.

Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet.

Pris korttidsopphold 

Korttidsopphold i 2023 i henhold til forskrift 185 kroner per døgn. For enkelte dag- eller nattopphold, 105 kroner per natt/dag i 2023.

Andre tjenester

Gebyr for transport til dag- og aktivitetssenter for eldre og personer med demens : kr. 80,00 pr. dag (pris gjeldende i 2023)

Kommunikasjon

De som mottar helse og omsorgstjenester i hjemmet, sykehjem eller heldøgnsbolig og deres pårørende, kan kommunisere med tjenestene via helsenorge.no. Dette er et veldig godt alternativ til å ringe oss.
Les mer om kommunikasjon via helsenorge her.

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113. 

Kontaktinformasjon til hjemmetjenestene

Hjemmetjenester Greåker og Solli

Kontaktopplysninger:

 • Samhandlingssykepleier: 947 96 125 (hverdager fra kl. 09.00-11.30)
 • Fagsykepleier:  992 05 878 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Avdelingsleder: Caroline Berby tlf 482 30 966 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Sekretærer: 992 05 840 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Saksbehandlere: 907 68 408 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)

Adresse:

 • Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum
 • Postadresse:  Pb 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se hvilken sone du tilhører her

Hjemmetjenester Lande og Kurland

Kontaktopplysninger:

 • Samhandlingssykepleier: 982 17 681 (hverdager fra kl. 9.00-11.30)
 • Fagsykepleier: 901 22 558 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Teamleder: Sølvi Svendsen, mobil 402 87 281 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Sekretærer: 992 05 840 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Saksbehandlere: 907 68 408 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)

Adresse:

 • Besøksadresse:Tuneveien 70
 • Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se hvilken sone du tilhører her

Hjemmetjenester Hannestad, Grålum og Brevik

Kontaktopplysninger:

 • Samhandlingssykepleier: 989 02 813 (hverdager fra kl. 09.00 –11.30)
 • Teamleder: Linda Børstad: 477 99 236 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Fagsykepleier: 908 13 702 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Sekretærer: 992 05 840 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Saksbehandlere: 907 68 408 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)

Adresser:

 • Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum
 • Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se hvilken sone du tilhører her

Hjemmetjeneste Sandbakken og Skjeberg

Kontaktopplysninger:

 • Samhandlingssykepleier 982 90 144  (hverdager fra kl. 09.00-11.30)
 • Fagsykepleier 452 93 375 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Teamleder: Cecilie H. Engdahl Tlf: 415 79 288 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Sekretær: tlf: 479 78 321 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)

Adresse:

 • Besøksadresse: Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen
 • Postadresse:  Pb 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her

Hjemmetjeneste Varteig og Hafslundsøy

Kontaktopplysninger:

 • Samhandlingssykepleier Tlf.: 480 30 994  (hverdager fra kl. 09.00-11.30)
 • Fagsykepleier Tlf.: 986 08 049 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Teamleder: Lise Bergby, tlf. 900 33 890 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Sekretær: tlf.: 479 78 321 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)

Adresse:

 • Besøksadresse: Besøksadresse: Edonbakken 24, 1738 Borgenhaugen
 • Postadresse:  Pb 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Team hjemmetjenester Borgen og Ise

Kontaktinformasjon:

 • Samhandlingssykepleier: Tlf.: 480 05 619  (hverdager fra kl. 9.00-11.30)
 • Fagsykepleier: Tlf.: 920 25 629 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Teamleder: Synne Kristensen Tlf.: 949 85 902 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Sekretær: Tlf.: 479 78 321 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)

Adresse:

 • Besøksadresse: Edonbakken 24, 1738 Borgenhaugen
 • Postadresse:  Pb 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Hjemmetjenester Kulås og Alvim

Kontaktopplysninger:

 • Samhandlingssykepleier tlf 404 39 317 (hverdager fra kl. 9.00-11.30)
 • Fagsykepleier tlf. 951 59 708 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Teamleder Ursula Lervik tlf. 415 30 224 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • 1. sekretær 413 04 858 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Saksbehandler tildeling av tjenester: Hanne Pettersen tlf: 477 79 404 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)

Adresse:

 • Besøksadresse: Ringgata 12, 1723 Sarpsborg
 • Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Hjemmetjenester Kruseløkka og Fritznerbakken

Kontaktopplysninger:

 • Samhandlingssykepleier tlf. 415 32 850 (hverdager kl. 09.00-11.30) 
 • Fagsykepleier tlf. 951 59 708 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Teamleder: Mathilde Askelien tlf. 924 54 344 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • 1. sekretær tlf. 413 04 858 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)
 • Saksbehandler tildeling av tjenester: tlf. 477 79 404 (hverdager kl. 08.30-11.30 og 13.30-15.00)

Adresse:

 • Besøksadresse: Ringgata 12, 1723 Sarpsborg
 • Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Team felles natt og praktisk bistand/hjemmehjelp

Praktisk bistand/hjemmehjelp:

Du som har praktisk bistand/hjemmehjelp og bor i Sarpsborg sentrum tilhører dette teamet.

Fungerende teamleder Randi Strømnes
977 06 064 (hverdager kl. 08.30-15.00)

Adresser:
Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester.

Andre kontaktopplysninger:
1. sekretær

413 04 858 (hverdager 08.30 – 15.00)

Saksbehandler tildeling av tjenester: 
477 79 404 (hverdager 08.30-15.00)

Virksomhetsleder:
Linda Syversen
tlf: 965 07 632 (hverdager 08.30-15.00)

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Lover og forskrifter

Lenker til aktuelle lover og forskrifter:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell m.v.
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester

På denne siden finner du informasjon om hjemmetjenestene i Sarpsborg.