Start Kari chatbot Spør meg

>Hjemmetjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hjemmetjenester

04.01.2018

Sonene i hjemmetjenesten

Se hvilken sone du tilhører - PDF

Om hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan oppsøke helsehjelp, og som er avhengig av at denne hjelpen gis i eget hjem  for å få dekket grunnleggende pleie og omsorgsbehov.

Hjemmesykepleie skal gi helsehjelp som bidrar til å forebygge sykdom og funksjonssvikt, og gi deg hjelp til å leve med den helsesvikten du har.  Dette kan være hjelp til personlig hygiene, måltider, medisiner med videre. Målet er å bidra til at du kan klare deg selv  i størst mulig grad med god tilrettelegging i hjemmet. 

Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie.

Om hjemmehjelp og praktisk bistand i hjemmet

Dersom du selv ikke mestrer de daglige gjøremål  som rengjøring, oppvask, tilberedning av mat på grunn av sykdom, funksjonsnedsetting eller andre årsaker, kan du søke om praktisk bistand/hjemmehjelp. Vi vil hjelpe deg til å finne løsninger og gi deg veiledning og opplæring som gjør at du i størst mulig grad blir selvhjulpen i forhold til dagliglivets ulike gjøremål. Les mer om hverdagsrehabilitering her.

Priser

Hjemmehjelp - priser
Priser for hjemmehjelp
AlternativInntektAbonn.grenseAbonn.prisTimepris
1 Inntekt <2G 3 timer 205,00 68,00
2 Inntekt 2G-3G 10 timer 1.592,00 171,00
3 Inntekt 3G-4G 15 timer 3.531,00 262,00
4 Inntekt >4G 15 timer 5.047,00 354,00

Eksempel: Dersom du er i alternativ 1 og har 2,5 time hjemmehjelp blir regningen på kr. 68,- x 2,5 time = kr. 170. Dersom du har 3 timer eller mer pr. kalendermåned, blir du fakturert etter abonnementssystemet som blir kr. 205,-.

Hjemmesykepleie er fritatt for betaling.

Søke

Du må søke for å få hjemmesykepleie eller hjemmehjelp.

Last ned søknadsskjema her - PDF 

Hjemmetjenester Sannesund og Alvim

Mer om hjemmetjenester Sandesund og Alvim

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefon: 69 11 62 30
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:  915 19 427  
Mandag-fredag kl. 15.00-23.00
Helger kl. 07.30-23.00

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Ursula Lervik, tlf. 415 30 224

Fagsykepleier: 477 79 404 (på dagtid)

Hjemmetjenester Fritznerbakken og Opsund

Mer om hjemmetjenester Fritznerbakken og Opsund

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefon: 69 10 89 66
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:  415 32 840 
mandag-fredag kl. 15.00-23.00
helger kl. 07.30-23.00

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Anne Tangmyr, tlf. 952 40 023

Fagsykepleier: 415 32 850 (på dagtid)

Hjemmetjenester Kruseløkka og Kulås

mer om hjemmetjenester Kruseløkka og Kulås

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefon: 69 11 62 31
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:   913 67 904
mandag-fredag kl. 15.00-23.00
helger kl. 07.30-23.00

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:

Anette Johansen, telefon 907 31 174

Fagsykepleier:404 39 317 (på dagtid)

Hjemmetjenester søndre Skjeberg og Sandbakken

Mer om hjemmetjenester Søndre Skjeberg og Sandbakken

Vaktrom Søndre Skjeberg: Tlf. 909 21 206
Vaktrom Sandbakken: Tlf. 69 11 48 20 / 915 19 475

Vakttelefon sykepleier: 915 19 475 (Mandag-fredag 15.00-23.00. Helger 07.30-23.00)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Besøksadresse: Myrvoldveien 21, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Epost: postmottak@sarpsborg.com

Hjemmetjenesten sone Søndre Skjeberg / Sandbakken yter hjemmesykepleie, praktisk og personlig bistand slik at brukerne kan bo hjemme så lenge det er forsvarlig. Eksempler på tjenester er personlig hygiene, av- og påkledning, toalettbesøk, medikamenthåndtering, sårstell, tilrettelegging av måltider og hjelp til dagliglivets gjøremål som gulvvask, støvtørking og støvsuging.

Teamleder:
Hanne Merete T. Olsen, tlf. 69 10 31 76 / 992 18 705 

Fagsykepleier sone Søndre Skjeberg / Sandbakken:  Tlf. 69 11 48 20 / 924 26 848

 

 

Hjemmetjenester Hannestad og Brevik

Mer om hjemmetjenester Hannestad og Brevik.

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefonnummer: 69 11 62 80 / 414 78 894
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nye Tindlundvei 7, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:
414 78 894 (telefonen er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Turid Tindlund, tlf. 69 11 62 80 / 982 91 910

Fagsykepleier:
Sissel Iversen, tlf. 992 05 878

Sekretær:
Aud Andresen , tlf. 69 11 62 72

Hjemmetjenester Grålum, Lande og Kurland

Mer om hjemmetjenester Grålum, Lande og Kurland

Hjemmetjenesten består av to team: Team Grålum/Lande og Team Kurland.

Telefonnummer: 69 11 68 93
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:
Team Grålum/Lande: Tlf. 911 17 154  
Team Kurland: Tlf. 982 91 918  
(telefonene er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Aina Løkkevik tlf. 69 11 69 56 / 415 32 855

Fagsykepleier:
Grethe Svensen tlf: 69 11 68 93 /  901 22 558

Førstesekretær:
Vigdis Nordby tlf: 69 11 67 41

Hjemmetjenester Greåker og Solli

Mer om hjemmetjenester Greåker Solli

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefonnummer: 69 11 62 70 / 911 17 143
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nye Tindlundvei 7, 1718 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier: 911 17 143 (telefonen er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Anne Britt Gustavsen Sande, tlf. 69 11 62 70 / 909 87 809

Fagsykepleier:
Sissel Iversen, tlf. 992 05 878

Sekretær:
Aud Andresen , tlf. 69 11 62 72

Hjemmetjenester Borgen og Varteig

Mer om hjemmetjenester Borgen og Varteig

Vi gir tjenester til innbyggere i områdene Bede, Hafslund, Borgen, Ise, Varteig og Hafslundsøy. Hjemmetjenesten yter hjemmesykepleie, opplæring, praktisk og personlig bistand slik at brukerne kan bo hjemme så lenge det er forsvarlig.

Tlf. hjemmesykepleiens kontor: 69 10 84 93 / 69 10 84 94

Vakttelefon sykepleier: 957 75 054 (alle dager fra 07.30 – 22.30)
Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Besøksadresse: Edonbakken 24, 1738 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Faks: 69 10 82 38
Epost: postmottak@sarpsborg.com

Konst. teamleder:
Lise Bergby, tlf. 69 10 84 95 / 900 33 890 (mandag-fredag 07.30-15.00)

Fagsykepleier:
Elin Nordahl Solberg, tlf. 69 10 84 93 / 915 60 137 (mandag-fredag 07.30-15.00)

Kontorfaglig:
Ann Kristin Bergerud, tlf. 69 10 84 94 / 479 78 321

Hjemmetjenester natt

Mer om Hjemmetjenester samordnet natt

Samordnet natt tjeneste holder til i underetasjen på Kruseløkka sykehjem.  Alle henvendelser vedrørende hjemmetjenester på natt gjøres til det teamet du geografisk tilhører. 

Vakttelefon sykepleier: 982 59 390    
alle dager kl. 23.00-07.30

Besøksadr: Ringgt. 12, 1723 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Anette Johansen Tlf. 907 31 174 (kun på dagtid)

Team samordnet natt BPA

Team samordnet natt BPA

Tlf. 69 10 89 66

Vaktnr. sykepleier:
Tlf. 415 32 840

(Sentrum 2)

Trygghetsalarm

Les mer om trygghetsalarm

Matutkjøring

Les mer om matutkjøring her

Lover og forskrifter

Lenker til aktuelle lover og forskrifter:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell m.v.
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester