Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Hjemmetjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hjemmetjenester

03.01.2019

Spørsmål om hjemmetjenesten?

Kontakt hjemmetjenesten i ditt område. Se kontaktinformasjon her.

Hvordan søke hjemmetjenester?

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Sonene i hjemmetjenesten

Se hvilken sone du tilhører - PDF

Hverdagsrehabilitering

Selv om du blir eldre, skal du fortsatt være deg. Det er viktig at du fortsatt får være en del av nærmiljøet ditt. Fortsatt få bo hjemme og bestemme over ditt eget liv. Kommunen kan bidra til å gi deg den hjelpen du trenger til å mestre eget liv. Utgangspunktet er de ressursene som du allerede har, samt det som er viktig for deg å få til. Les mer om hverdagsrehabilitering her.

Om hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir helse- og omsorgstjenester i hjemmet som for eksempel:

 • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for å ta vare på egen helse
 • Hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring
 • Hjelp med medisiner
 • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og sykdomsforebygging
 • Sårbehandling og injeksjoner for dem som ikke kan oppsøke legekontor
 • Hjelp til symptomlindring
 • Stell og pleie til alvorlige syke og døende
 • Støtte og veiledning til pårørende

De som jobber i hjemmetjenesten vet at det er bra for helsen at du klarer mest mulig selv. Derfor vil de gi råd, veiledning og tilpasset hjelp for at du skal mestre mest mulig i hverdagen din.

Dette kan pasient/bruker forvente av oss
 • Du er viktig for oss, dine behov for hjelp blir ivaretatt i ditt eget hjem så langt det er helsemessig forsvarlig.
 • Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg for å ivareta dine ressurser og hjelpebehov.
 • Vi har fokus på helhetlige pasientforløp og samhandling med andre tjenesteutførere
 • Du, pårørende og hjemmet ditt blir behandlet med respekt og høflighet.
 • Ansatte har synlig legitimasjon som forteller hvem vi er og at vi er ansatt i Sarpsborg kommune.
 • Vi bruker arbeidsantrekk, sko-overtrekk og eventuelt annet utstyr innen påkledning, arbeidsoppgavene hos deg krever.
 • Ansatte overholder taushetsplikten
 • Du får en primærkontakt som er din kontaktperson i hjemmesykepleien.  
 • Vi har ansatte av begge kjønn.
 • Vi har ansatte med ulik etnisk bakgrunn.
 • Vi tilstreber å komme til avtalt tidspunkt. Akutte hendelser kan føre til at vi ikke klarer å være hos deg til avtalt tid. Dersom vi kommer mer enn 45 min før/etter avtalt tidspunkt, vil du så langt det er mulig bli varslet på telefon om dette.
 • Du tas med på råd når det er aktuelt med endring av tjenesten. Det gis muntlig og/eller skriftlig melding om endring i tjenesten Vi vil gi opplæring, oppfølging og stå for ansvarlig drift av teknologiske hjelpemidler/velferdsteknologiske hjelpemidler tildelt av kommunen.
 • Vi er ikke ansvarlig for drift, bruk eller opplæring av velferdsteknologiske løsninger du / dine pårørende selv har anskaffet dere.
Dette forventer hjemmetjenesten av deg
 • Av hensyn til arbeidsmiljøet for de ansatte kan det være behov for å stille som vilkår at hjemmet blir fysisk tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler. Du må også være villig til at det skiftes til elektronisk lås i inngangsdøren din, dersom du skal ha hjelp fra oss over tid.
 • At du gir beskjed i god tid hvis du ikke trenger hjelp eller reiser bort.
 • At du utfører de aktivitetene du klarer selv. Du vil kunne bli oppfordret til egen mestring av oppgaver. Ved behov vil du motta opplæring og opptrening til du mestrer oppgaver selv.
 • At hjemmet blir fysisk tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler dersom det trengs av hensyn til arbeidsmiljøet for de ansatte.
 • At du tar i bruk hjelpemidler dersom det er behov for de.
 • At du tilrettelegger i egen bolig ved behov for seng i 1. etasje.
 • At du er villig til at det skiftes til elektronisk lås i inngangsdøren din, dersom du skal ha hjelp fra oss over tid.
 • At du respekterer at tjenesteyterne har taushetsplikt.
 • At du lufter godt dersom du røyker inne, og vi ønsker at du ikke røyker den siste timen før vi kommer.
 • At dyr holdes i bånd eller er innelukket i andre rom.
 • At du har mikrobølgeovn hvis du trenger hjelp til eller skal trene på oppvarming av mat.
 • At du har tørkepapir, avfallsposer og håndsåpe med pumpefunksjon.
 • At du har rene håndklær, kluter, såpe osv. hvis du skal ha hjelp til personlig hygiene.
 • At du har synlig navn og nummer på huset, og opplyst inngang.
 • At du låser opp for oss hvis du kan, selv om vi har nøkkel. Alle som kommer fra hjemmetjenesten, har med seg ID-kort.
 • At du som har trygghetsalarm bare bruker den hvis du har akutt behov for helsehjelp.
 • At du har avfallsbeholder som er stor nok til husholdningens behov.

De som jobber i hjemmetjenesten vet at det er bra for helsen at du klarer mest mulig selv. Derfor vil de gi råd, veiledning og tilpasset hjelp for at du skal mestre mest mulig i hverdagen din.

Om hjemmehjelp og praktisk bistand i hjemmet

De som har hjemmehjelp, får i hovedsak en fast kontaktperson/hjemmehjelp.

Du kan få praktisk bistand / hjemmehjelp til gjøremål som rengjøring, oppvask, tilberedning av mat osv. hvis du har en funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke mestrer daglige gjøremål.

Vi vil hjelpe deg til å finne løsninger og gi deg veiledning og opplæring som gjør at du i størst mulig grad blir selvhjulpen for dagliglivets ulike gjøremål. Les mer om hverdagsrehabilitering her.

Priser

Hjemmehjelp - priser
Priser for hjemmehjelp i 2019
AlternativInntektAbonn.grenseAbonn.prisTimepris
1 Inntekt <2G 3 timer 210,00 70,00
2 Inntekt 2G-3G 10 timer 1.637,00 176,00
3 Inntekt 3G-4G 15 timer 3.630,00 269,00
4 Inntekt >4G 15 timer 5.188,00 364,00

Eksempel: Dersom du er i alternativ 1 og har 2,5 time hjemmehjelp blir regningen på kr. 70,- x 2,5 time = kr. 175. Dersom du har 3 timer eller mer pr. kalendermåned, blir du fakturert etter abonnementssystemet som blir kr. 210,-.

Hjemmesykepleie er fritatt for betaling.

Trygghets- og smykkealarmerpriser
Priser trygghets- og smykkealarmer 2019
 Type tjeneste:Pris pr. måned:
Inntekt <2G kr. 251,00
Inntekt >2G kr. 316,00

Betalingen gjelder trygghets- og smykkealarmer for hjemmeboende og beboere i bofellesskap. 

Matpriser

Her er priser for mat i 2019.

Mat til hjemmeboende
(inkludert transport)
Måltid:Pris:
Middag 104 kroner
Grøt lørdag 44 kroner

Middag leveres varm fra mandag - fredag, prisene er inkludert transport.

Middag kan som ekstrabestilling leveres for lørdag og søndag. Middagen leveres kald på fredag og er tilrettelagt for oppvarming i helgen. Grøtmiddagen leveres kald på fredag. 

Mat til beboere i bofellesskap
(stykk inkludert transport)
MåltidPris
Frokost 33 kroner
Formiddagsmat 33 kroner
Middag 104 kroner
Grøt 44 kroner
Kveldsmåltid 33 kroner

 

Mat til beboere i bofellesskap
(pris per måned)
MåltidPris
Brødmåltid enkeltvis 795 kroner
Måltider utenom middag 1590 kroner
Middag 2887 kroner

Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov.

Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet.

Pris korttidsopphold 

Korttidsopphold i 2019 i henhold til forskrift kr. 165,00 pr. døgn

Andre tjenester

Transport til aktivitetssenter - alle brukergrupper tur/retur (2019): kr. 70,00 pr. dag

Hjemmetjenester øst

Hjemmetjenester Søndre Skjeberg og Sandbakken

Tlf. hjemmesykepleiens kontor: Tlf. 69 11 48 20 (hverdager 07.30- 15.30)

Vakttelefon team Sandbakken: 915 19 475 (Alle dager: 07.30-22.30)

Vakttelefon tam Søndre Skjeberg: 909 21 206 (Alle dager: 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30): 982 59 390.

Besøksadresse: Myrvoldveien 21, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Epost: postmottak@sarpsborg.com

Hjemmetjenesten sone Søndre Skjeberg / Sandbakken yter hjemmesykepleie, praktisk og personlig bistand slik at brukerne kan bo hjemme så lenge det er forsvarlig. Eksempler på tjenester er personlig hygiene, av- og påkledning, toalettbesøk, medikamenthåndtering, sårstell, tilrettelegging av måltider og hjelp til dagliglivets gjøremål som gulvvask, støvtørking og støvsuging.

Teamleder:
Hanne Merete T. Olsen, tlf. 992 18 705

Fagsykepleier:
Cecilie H Engdahl, tlf. 924 26 848

Hjemmetjenester Borgen og Varteig

Vi gir tjenester til innbyggere i områdene Bede, Hafslund, Borgen, Ise, Varteig og Hafslundsøy. Hjemmetjenesten yter hjemmesykepleie, opplæring, praktisk og personlig bistand slik at brukerne kan bo hjemme så lenge det er forsvarlig.

Tlf. hjemmesykepleiens kontor: 69 10 84 93 / 69 10 84 94

Vakttelefon sykepleier: 957 75 054 (alle dager fra 07.30 – 22.30)
Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Besøksadresse: Edonbakken 24, 1738 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Faks: 69 10 82 38
Epost: postmottak@sarpsborg.com

Konst. teamleder:
Lise Bergby, tlf. 69 10 84 95 / 900 33 890 (mandag-fredag 07.30-15.00)

Fagsykepleier:
Elin Nordahl Solberg, tlf. 69 10 84 93 / 915 60 137 (mandag-fredag 07.30-15.00)

Kontorfaglig:
Ann Kristin Bergerud, tlf. 69 10 84 94 / 479 78 321

Les mer om hjemmesykepleie her.

Hjemmetjenester vest

Hjemmetjenester Hannestad og Brevik.

Telefonnummer: 69 11 62 80 / 414 78 894
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nye Tindlundvei 7, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:
414 78 894 (telefonen er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Konstituert teamleder:

Fay Heder tlf: 95036550

Fagsykepleier:
Caroline Berby Tlf. 992 05 878

Sekretær:
Aud Andresen , tlf. 69 11 62 72

Les mer om hjemmesykepleie her.

Hjemmetjenester Greåker Solli

Telefonnummer: 69 11 62 70 / 911 17 143
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nye Tindlundvei 7, 1718 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier: 911 17 143 (telefonen er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Hege Walen Kristiansen Tlf. 69 11 62 70 / 913 90 009

Fagsykepleier:
Caroline Berby Tlf. 992 05 878

Sekretær:
Aud Andresen , tlf. 69 11 62 72

Les mer om hjemmesykepleie her.

Hjemmetjenester Grålum, Lande og Kurland

Hjemmetjenesten består av to team: Team Grålum/Lande og Team Kurland.

Telefonnummer: 69 11 68 93
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:
Team Grålum/Lande: Tlf. 911 17 154  
Team Kurland: Tlf. 982 91 918  
(telefonene er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:

Aina A. Løkkevik, mobil 41 53 28 55

Fagsykepleier:

Grethe B. Svensen, mobil 90122558

Førstesekretær:
Vigdis Nordby tlf: 69 11 67 41

Dagsenter for eldre

Kommunen har tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende eldre og personer med demens. Ved dagsentrene arrangeres ulike aktiviteter. Sentrene er åpne alle hverdager. Det må søkes om plass på dagsenter. 

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Hannestad dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Hannestad har 21 plasser.
Besøksadresse: Hannestadtunet 1, 1715 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 11 68 94

Haugvoll dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Haugvoll har 19 plasser.
Besøksadresse: Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen
Telefonnummer:  415 32 880

Tingvoll dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Tingvoll har 20 plasser.
Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum 
Telefonnummer: 69 11 68 65

Kontaktperson:
Teamleder Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid)
eller servicetorget 69 10 80 00.

Grålum dagsenter for personer med demenssykdommer

Senteret har 13 plasser
Telefonnummer: 69 10 30 51.
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tingvollveien 7, 1712 Grålum
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Grålum dagsenter er for hjemmeboende personer med demenssykdommer. Dagsenteret har 13 plasser, noe som totalt kan gi et tilbud til 20-25 personer. Målgruppa er personer med mild til moderat grad av aldersdemens.

Dagsenteret har åpent 9-15 mandag til fredag. Det er også sommeråpent, men dagsenteret holder stengt på helligdager, høytidsdager og andre merkedager.
Du må søke for å få plass på dagsenteret. 

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Måltider: Vi spiser frokost ca. kl. 10 og middag kl. 13.15

Transport: Bruker kan bli hentet hjemme og kjørt hjem igjen med kommunal transport, eller man kan ordne transporten selv.

Disse jobber ved dagsenteret: Sykepleier og aktivitører.

Dette gjør vi ved dagsenteret: Ulike aktiviteter som formingsaktiviteter, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang, samtale, spaserturer og hageaktiviteter. Aktivitetene tilpasses årstidene og den enkelte brukers funksjonsnivå.

For spørsmål vedrørende søknad om plass, ta kontakt med teamleder for Samordnet dagsenter Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid).

Kurland dagsenter

Telefonnummer: 69 10 86 13 / 952 97 300
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nøkkenveien 16, 1727 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Kurland dagsenter for hjemmeboende personer med en demenssykdom har 12 plasser. 

Dagsenteret har åpent 9-16 mandag til fredag. Det er også sommeråpent, men dagsenteret er stengt på helligdager, høytidsdager og andre merkedager.

Du må søke for å få plass på dagsenteret.

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Måltider:  Lunsj ca. kl. 11 og middag kl. 15.00. I tillegg serveres et kaffemåltid ved 13-tiden.

Transport: Brukere av dagsenteret kan bli hentet hjemme og kjørt hjem igjen med kommunal transport, eller man kan ordne transporten selv.

Disse jobber ved dagsenteret: Vernepleier og aktivitører.

Aktiviteter ved dagsenteret: For eksempel håndarbeid, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang, samtale, spaserturer og hageaktiviteter. Aktivitetene tilpasses årstidene og den enkeltes funksjonsnivå.

Se brosjyren til Kurland dagsenter her- PDF.

Teamleder:
Anne Nilsen Stang Tlf. 69 11 60 25 / 915 13 115

For spørsmål vedrørende søknad om plass, ta kontakt med teamleder for Samordnet dagsenter Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid).

Hjemmetjenester sentrum

Hjemmetjenester Sandesund og Alvim

Telefon: 69 11 62 30

Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:  915 19 427  
mandag-fredag kl. 15.00-22.30
helger kl. 07.30-22.30

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30): 982 59 390.

Teamleder:

Elisabeth Skjøren Lassen tlf 92836282

Fagsykepleier: Randi Strømnes 477 79 404 (på dagtid)

Les mer om hjemmesykepleie her.

Hjemmetjenester Fritznerbakken og Opsund

Telefon: 69 10 89 66
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:  415 32 840
mandag-fredag kl. 15.00-22.30
helger kl. 07.30-22.30

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Anne Tangmyr, tlf. 952 40 023

Fagsykepleier: 
Hanne Pettersen: tlf. 415 32 850 (på dagtid)

Les mer om hjemmesykepleie her.

Hjemmetjenester Kruseløkka og Kulås

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefon: 69 11 62 31
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:   913 67 904
mandag-fredag kl. 15.00-22.30
helger kl. 07.30-22.30

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (22.30-07.30): 982 59 390.

Teamleder:

Ursula Lervik, tlf. 415 30 224

Fagsykepleier:
Veronica Jakobsen, tlf.404 39 317 (på dagtid)

Hjemmetjenester samordnet natt

Samordnet natt tjeneste holder til i underetasjen på Kruseløkka sykehjem.  Alle henvendelser vedrørende hjemmetjenester på natt gjøres til det teamet du geografisk tilhører. 

Vakttelefon sykepleier: 982 59 390    
alle dager kl. 23.00-07.30

Besøksadr: Ringgt. 12, 1723 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Ursula Lervik Telefonnummer: 415 30 224

Les mer om hjemmesykepleie her.

Trygghetsalarm

Les mer om trygghetsalarm

Matutkjøring

Les mer om matutkjøring her

Lover og forskrifter

Lenker til aktuelle lover og forskrifter:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell m.v.
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester