>Hjemmetjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hjemmetjenester

Publisert: 04.01.2022 – Oppdatert: 05.04.2023

Hvordan søke hjemmetjenester?

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Se hvilken sone du tilhører

Se hvilken sone du tilhører - PDF

Sarpsborg kommune jobber for at du skal kunne få bo hjemme så lenge som mulig. Vi vet at det er bra for helsen at du klarer mest mulig selv. Vi vil derfor gi deg råd, veiledning og tilpasset hjelp for at du skal mestre mest mulig i hverdagen din. Tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi kan være aktuelle virkemidler som benyttes.

Les mer om velferdsteknologi og trygghetsalarm her.

Hverdagsrehabilitering

Har du opplevd en endring i funksjon og ikke lenger mestrer ulike gjøremål som er viktig for deg? Da kan hverdagsrehabilitering være noe for deg. 

Les mer om hverdagsrehabilitering her. 

Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet er gratis og tjenesten gis når du ikke kan oppsøke andre ordinære helsetjenester.

Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg og gir blant annet hjelp til personlig hygiene, legemiddelhåndtering, behandling, lindring og tilrettelegging. Hjemmetjenester samarbeider med andre som for eksempel dagsenter, vaskeri, matutkjøring, velferdsteknologi, fastlege, hverdagsrehabilitering, sykehus med mer.

Praktisk bistand og hjemmehjelp

Praktisk bistand og hjemmehjelp er en betalingstjeneste. Du kan søke praktisk bistand og hjemmehjelp hvis du har en funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke mestrer daglige gjøremål. Vi kan blant annet bistå med rengjøring, oppvask, tilberedning av mat med mer. Prisen for dette tilbudet vedtas hvert år av bystyret. Se prisliste litt lenger ned på siden.

Matutkjøring

Om det er vanskelig for deg å lage middag, kan du bestille dette fra kommunens kjøkken.

Les mer om matutkjøring her.

Dette kan du forvente av oss:
 • Vi bruker arbeidsantrekk og har synlig legitimasjon
 • Vi har taushetsplikt
 • Vi ringer deg om vi kommer 1 time før eller etter avtalt tidspunkt
 • Vi har ansatte med ulik etnisk bakgrunn og kjønn
 • Du får en primærkontakt som er din kontaktperson, men du kan ikke velge hvem du skal få
 • Vi tar deg med på råd ved endring av tjenesten
 • Vi gir opplæring, oppfølging og står for drift av velferdsteknologiske hjelpemidler tildelt av kommunen. Vi er ikke ansvarlig for drift, bruk eller opplæring av hjelpemidler du har skaffet selv
Dette forventer vi av deg:
 • Det er et vilkår for tjenesten at hjemmet blir tilrettelagt med hjelpemidler, dersom det er behov for det
 • Du gir beskjed hvis du ikke er hjemme til avtalt tidspunkt
 • Du utfører de aktivitetene du klarer selv
 • Du er villig til at det skiftes til elektronisk lås i inngangsdøren din
 • Du lufter godt dersom du røyker inne, og vi ønsker at du ikke røyker den siste timen før vi kommer
 • Dyr holdes i bånd eller er innelukket i andre rom
 • Du har mikrobølgeovn hvis du trenger hjelp til eller skal trene på oppvarming av mat
 • Du har tørkepapir, avfallsposer og håndsåpe med pumpe
 • Du har rene håndklær og kluter hvis du skal ha hjelp til personlig hygiene
 • Du har synlig navn, nummer på huset og opplyst inngang
 • Du bruker trygghetsalarmen kun ved akutt behov for helsehjelp

Priser

Hjemmehjelp og praktisk bistand - priser

Egenandeler for praktisk bistand inkl. tilrettelegging av måltider og opplæringstjenester.

Priser for hjemmehjelp i 2023
AlternativInntektAbonn.grenseAbonn.pris per månedTimepris
1 Inntekt <2G 3 timer 220,00 80,00
2 Inntekt 2G-3G 10 timer 1.862,00 200,00
3 Inntekt 3G-4G 15 timer 4.129,00 305,00
4 Inntekt >4G 15 timer 5.900,00 414,00

Hjemmesykepleie er fritatt for betaling.

Pris trygghetsalarm

Trygghetsalarm har en egenandel. Egenandeler fastsettes av bystyret. Trygghetsalarmen er kommunens eiendom. Når behovet for trygghetsalarm opphører, må du selv ta kontakt med kommunen for tilbakelevering av utstyret.

Priser trygghets- og smykkealarmer 2023
Type tjeneste:Pris pr. måned:
Inntekt <2G kr. 286,00
Inntekt >2G kr. 359,00

Betalingen gjelder trygghets- og smykkealarmer for hjemmeboende og beboere i bofellesskap.

Matpriser

Her er priser for mat i 2023.

Mat til hjemmeboende
(inkludert transport)
Måltid:Pris:
Middag 118 kroner
Grøtmiddag lørdag 49 kroner

Middag leveres varm fra mandag - fredag, prisene er inkludert transport.

Middag kan som ekstrabestilling leveres for lørdag og søndag. Middagen leveres kald på fredag, og er tilrettelagt for oppvarming i helgen. Grøtmiddagen leveres kald på fredag.

Mat til beboere i bofellesskap
(stykk inkludert transport)
MåltidPris
Frokost 38 kroner
Formiddagsmat 38 kroner
Middag 118 kroner
Grøt 49 kroner
Kveldsmåltid 38 kroner

 

Mat til beboere i bofellesskap
(pris per måned)
MåltidPris
Brødmåltid enkeltvis 904 kroner
Måltider døgn utenom middag 1809 kroner
Middag 3282 kroner

Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov.

Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet.

Pris korttidsopphold 

Korttidsopphold i 2023 i henhold til forskrift 185 kroner per døgn. For enkelte dag- eller nattopphold, 105 kroner per natt/dag i 2023.

Andre tjenester

Gebyr for transport til dag- og aktivitetssenter for eldre og personer med demens : kr. 80,00 pr. dag (pris gjeldende i 2023)

Kommunikasjon

De som mottar helse og omsorgstjenester i hjemmet, sykehjem eller heldøgnsbolig og deres pårørende, kan kommunisere med tjenestene via helsenorge.no. Dette er et veldig godt alternativ til å ringe oss.

Les mer om kommunikasjon via helsenorge her.

Hjemmetjenester øst

Hjemmetjenester øst har ansvaret i disse områdene:

Hjemmetjeneste Sandbakken og Skjeberg

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

Samhandlingssykepleier
Tlf: 982 90 144  (hverdager fra kl. 9.00-12.00)

Fagsykepleier
Ida Vatn Pedersen
Tlf: 452 93 375 (hverdager 08.30 til 15.00)

Teamleder:
Cecilie H. Engdahl
Tlf: 415 79 288 (hverdager 08.30 – 15.00) 

Sekretær:
Tlf: 479 78 321 (hverdager 08.30 – 15.00)

Vi benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. Les mer om digital kommunikasjon her.

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester øst.

Andre kontaktopplysninger

Besøksadresse: Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse:  Pb 237, 1702 Sarpsborg

Konstituert virksomhetsleder: Lise Bergby , telefonnummer 900 33 890 (hverdager 08.30 – 15.00)

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Hjemmetjeneste Varteig og Hafslundsøy

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113

Kontaktopplysninger:

Samhandlingssykepleier
Tlf.: 480 30 994  (hverdager fra kl. 9.00-12.00)

Konstituert teamleder:
Veronica Sannes Evensen
Tlf.: 986 08 049 (hverdager fra kl. 08.30 - 15.00)

Sekretær:
Tlf.: 479 78 321 (hverdager 08.30- 15.00)

Vi benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. Les mer om digital kommunikasjon her.

Andre kontaktopplysninger:
Besøksadresse: Edonbakken 24, 1738 Borgenhaugen
Postadresse:  Pb 237, 1702 Sarpsborg
Fax: 69 10 82 38

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester øst.

Konstituert virksomhetsleder: Lise Bergby , telefonnummer 900 33 890 (hverdager 08.30 – 15.00)

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Team hjemmetjenester Borgen og Ise

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktinformasjon:

Fagsykepleier:
Maria Svendsen
Tlf.: 920 25 629 (hverdager 08.30-15.00)

Samhandlingssykepleier
Tlf.: 480 05 619  (hverdager fra kl. 9.00-12.00)

Teamleder:
Synne Kristensen
Tlf.: 949 85 902 (hverdager 08.30-15.00)

Sekretær:
Tlf.: 479 78 321 (hverdager 08.30- 15.00) 

Vi benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. 
Les mer om digital kommunikasjon her.

Andre kontaktopplysninger: 

Besøksadresse: Edonbakken 24, 1738 Borgenhaugen
Postadresse:  Pb 237, 1702 Sarpsborg
Fax: 69 10 82 38

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester øst.

Konstituert virksomhetsleder: Lise Bergby telefonnummer 900 33 890 (hverdager 08.30 – 15.00)

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Hjemmetjenester vest

Hjemmetjenester vest har ansvaret i disse områdene:

Hjemmetjenester Hannestad, Grålum og Brevik

Vi benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. Les mer om digital kommunikasjon her.

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

 • Samhandlingssykepleier: 989 02 813 (hverdager fra kl. 9.00-12.00)
 • Teamleder: Linda Børstad: 477 99 236 (hverdager 08.30 – 15.00)
 • Fagsykepleier Thea Basberg mobil 908 13 702 (hverdager 08.30 – 15.00)
 • Sekretærer: 992 05 840 (hverdager 08.30-15.00)
 • Saksbehandlere: 907 68 408 (hverdager 08.30-15.00)
 • Virksomhetsleder: Linda Syversen, 96 50 76 32 (hverdager 08.30-15.00)

Besøksadresse: Tuneveien 70
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se hvilken sone du tilhører her

Hjemmetjenester Greåker og Solli

Vi benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. Les mer om digital kommunikasjon her.

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

 • Samhandlingssykepleier: 947 96 125 (hverdager fra kl. 9.00-12.00)
 • Fagsykepleier: Hanne Sophie Johansen 992 05 878 (hverdager 08.30 – 15.00)
 • Teamleder: Hanne Holm-Gabler: 901 43 152 (hverdager 08.30-15.00)
 • Sekretærer: 992 05 840 (hverdager 08.30-15.00)
 • Saksbehandlere: 907 68 408 (hverdager08.30-15.00)
 • Virksomhetsleder: Linda Syversen, 965 07 632 (hverdager08.30-15.00)

Besøksadresse: Tuneveien 70
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se hvilken sone du tilhører her

Hjemmetjenester Lande og Kurland

Vi benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. Les mer om digital kommunikasjon her.

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

 • Samhandlingssykepleier: 982 17 681 (hverdager fra kl. 9.00-12.00)
 • Fagsykepleier: Grethe B. Svensen, mobil 901 22 558 (hverdager 08.30 – 15.00)
 • Teamleder: Sølvi Svendsen, mobil 402 87 281 (hverdager 08.30 – 15.00)
 • Sekretærer: 992 05 840 (hverdager 08.30-15.00)
 • Saksbehandlere: 907 68 408 (hverdager 08.30-15.00)
 • Virksomhetsleder: Linda Syversen, 96 50 76 32 (hverdager 08.30-15.00)

Besøksadresse: Tuneveien 70
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se hvilken sone du tilhører her

Dagsenter for eldre

Kommunen har tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende eldre og personer med demens. Ved dagsentrene arrangeres ulike aktiviteter. Sentrene er åpne alle hverdager. Det må søkes om plass på dagsenter. 

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Hannestad dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Hannestad har 21 plasser.
Besøksadresse: Hannestadtunet 1, 1715 Sarpsborg
Telefonnummer: 952 97 492 

Haugvoll dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Haugvoll har 19 plasser.
Besøksadresse: Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen
Telefonnummer:  415 32 880

Tingvoll dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Tingvoll har 20 plasser.
Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum 
Telefonnummer: 982 95 787

Grålum dagsenter

Senteret har 15 plasser
Telefonnummer: 940 01 807

Besøksadresse: Tingvollveien 7, 1712 Grålum

Grålum dagsenter er for hjemmeboende personer med demenssykdommer. Dagsenteret har 15 plasser, noe som totalt kan gi et tilbud til 20-25 personer. Målgruppa er personer med mild til moderat grad av aldersdemens.

Dagsenteret har åpent 9-15 mandag til fredag. Det er også sommeråpent, men dagsenteret holder stengt på helligdager, høytidsdager og andre merkedager.
Du må søke for å få plass på dagsenteret. 

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Måltider: Vi spiser frokost ca. kl. 10 og middag kl. 13.15

Transport: Bruker kan bli hentet hjemme og kjørt hjem igjen med kommunal transport, eller man kan ordne transporten selv.

Disse jobber ved dagsenteret: Sykepleier og aktivitører.

Dette gjør vi ved dagsenteret: Ulike aktiviteter som formingsaktiviteter, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang, samtale, spaserturer og hageaktiviteter. Aktivitetene tilpasses årstidene og den enkelte brukers funksjonsnivå.

Eplehagen dagaktivitetstilbud
 • Adresse: Nye Tindlundvei 7,  1718 Greåker
 • Telefonnummer: 907 55 234

Tilbudet på Eplehagen er for de som er under utredning eller har fått en demensdiagnose før fylte 65 år. Dagtilbudet er pt åpent på dagtid og har plass til 6 personer hver dag. (kan være flere brukere totalt, seks personer er der samtidig).

Her jobber to sykepleiere og en aktivitør.

Frokost serveres ved 9.30- tiden og et varmt måltid ca 13.30.

Vi er stort sett på tur hver dag og det er fokus på individuelt tilpassede aktiviteter og medbestemmelse. Brukerne er med på å lage ukesplaner og kommer med innspill på hvor vi bør dra på tur. Når det gjelder transport kan de bestille kommunal transport eller man kan eventuelt ordne det selv.

Hjemmetjenester sentrum

Hjemmetjenester sentrum har ansvaret i disse områdene:

Hjemmetjenester Kulås og Alvim

Vi benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. Les mer om digital kommunikasjon her.

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

Samhandlingssykepleier Therese Sætherbakken
tlf 404 39 317 (hverdager fra kl. 9.00-12.00)

Fagsykepleier Veronica Jakobsen
tlf. 951 59 708 ( (hverdager 08.30 – 15.00)

teamleder Ursula Lervik
tlf. 415 30 224 (hverdager 08.30 – 15.00)

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester sentrum.

Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

1. sekretær
Elisabeth Berg Skauge
413 04 858 (hverdager 08.30 – 15.00)

Saksbehandler tildeling av tjenester: 
Hanne Pettersen tlf: 477 79 404 (hverdager 08.30-15)

Virksomhetsleder:
Gry Solberg
905 46 331 (hverdager 08.30 – 15.00)

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Hjemmetjenester Kruseløkka og Fritznerbakken

Vi benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. Les mer om digital kommunikasjon her.

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

samhandlingssykepleier
Susanna Agnes Berg
415 32 850 (hverdager 09.00-12.00) 

fagsykepleier Veronica Jakobsen
tlf. 951 59 708 ( (hverdager 08.30 – 15.00)

fungerende teamleder Randi Strømnes
977 06 064 (hverdager 08.30-15)

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester sentrum.

Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

1. sekretær
Elisabeth Berg Skauge
413 04 858 (hverdager 08.30 – 15.00)

Saksbehandler tildeling av tjenester: 
Hanne Pettersen
477 79 404 (hverdager 08.30-15)

Virksomhetsleder:
Gry Solberg
905 46 331 (hverdager 08.30 – 15.00)

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Team felles natt og praktisk bistand/hjemmehjelp

Vi benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. Les mer om digital kommunikasjon her.

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Praktisk bistand/hjemmehjelp:

Du som har praktisk bistand/hjemmehjelp og bor i Sarpsborg sentrum tilhører dette teamet.

Teamleder:
Mathilde Askelien 
924 54 344 (hverdager 08.30-15) 

Dette teamet er en del av virksomhet hjemmetjenester sentrum.

Andre kontaktopplysninger:

Besøksadresse: Ringata 12
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

1. sekretær
Elisabeth Berg Skauge 
413 04 858 (hverdager 08.30 – 15.00)

Saksbehandler tildeling av tjenester: 
Hanne Pettersen
477 79 404 (hverdager 08.30-15)

Virksomhetsleder:
Gry Solberg
905 46 331 (hverdager 08.30-15)

Les mer om hjemmetjenester her.

Se veiregister/hvilken sone du tilhører her.

Lover og forskrifter

Lenker til aktuelle lover og forskrifter:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell m.v.
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester