Start Kari chatbot Spør meg

>Hverdagsrehabilitering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hverdagsrehabilitering

22.03.2018

Hva er viktig for deg?

Selv om du blir eldre, skal du fortsatt være deg. Det er viktig at du fortsatt får være en del av nærmiljøet ditt. Fortsatt få bo hjemme og bestemme over ditt eget liv. Kommunen kan bidra til å gi deg den hjelpen du trenger til å mestre eget liv. Utgangspunktet er de ressursene som du allerede har, samt det som er viktig for deg å få til.

Kommunens helse- og omsorgstjeneste legger vekt på at du skal være aktiv, og selv bidra til opprettholdelse av egen helsetilstand.

Du som søker om hjelp fra omsorgstjenestene fordi du mestrer hverdagslige gjøremål dårligere enn før; slik som å vaske deg, gå på toalettet, lage mat eller gjøre rent - skal få vurdert om du ved hjelp av opptrening kan gjenvinne den tapte funksjonen. Et tverrfaglig hverdagsrehabiliteringsteam gjør en systematisk kartlegging.

Dersom du kan ha nytte av opptrening lager hverdagsrehabiliteringsteamet et treningsopplegg i samarbeid med deg.

Treningen er tidsavgrenset, skjer i ditt eget hjem og nærmiljø, og tar utgangspunkt i dine egne mål og «Hva er viktige aktiviteter å mestre for deg?». Intensiteten av treningen vil gradvis avta i takt med bedring av aktivitetsfunksjonen. Ved behov samarbeider hverdagsrehabiliteringsteamet med hjemmetjenesten, og du får hjelp til å søke andre tjenester.

Motivert?

Er du motivert for trening/rehabilitering kan du søke om dette med kommunens søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester - PDF, ringe telefonnummer 982 86 560 eller mail hverdagsrehabilitering@sarpsborg.com