>Hverdagsrehabilitering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hverdagsrehabilitering

Publisert: 04.01.2022

Når du ikke lenger mestrer din hverdag slik du gjorde før, kan hverdagsrehabilitering være noe for deg.

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset tjeneste, der opptrening i daglige gjøremål vil foregå i ditt hjem og nærmiljø. Sammen med deg vil et tverrfaglig team utarbeide mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag. Treningsinnsatsen vil være intensiv i begynnelsen og avta i takt med at du gjenvinner det du har satt seg som mål.

Eksempler på aktiviteter du kan trene på:

  • Å komme deg inn og ut av sengen
  • Dusje selv
  • Å kle av/på deg
  • Lage mat
  • Gå utendørs
  • Handle

Hvem er du?

Du bor i ditt eget hjem og greier ikke lenger å gjøre det du tidligere har fått til. Du er motivert til å gjøre en innsats for å mestre de aktivitetene som er viktige for deg, slik at du fortsatt kan være mest mulig aktiv og selvstendig i din hverdag.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team som består av ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere og helsefagarbeidere.

Ønsker du å komme i kontakt med tjenesten?
For henvisninger: Beskriv din situasjon og søk her.

Koordinator Emma Haglund,
tlf.nr.: 952 97 283 

Servicetorget: 69 10 80 00
E-post: hverdagsrehabilitering@sarpsborg.com

Mer om hverdagsrehabilitering:

Hva er viktig for deg?

Selv om du blir eldre, skal du fortsatt være deg. Det er viktig at du fortsatt får være en del av nærmiljøet ditt. Fortsatt få bo hjemme og bestemme over ditt eget liv. Kommunen kan bidra til å gi deg den hjelpen du trenger til å mestre eget liv. Utgangspunktet er de ressursene som du allerede har, samt det som er viktig for deg å få til.

Kommunens helse- og omsorgstjeneste legger vekt på at du skal være aktiv, og selv bidra til opprettholdelse av egen helsetilstand.

Du som søker om hjelp fra omsorgstjenestene fordi du mestrer hverdagslige gjøremål dårligere enn før; slik som å vaske deg, gå på toalettet, lage mat eller gjøre rent - skal få vurdert om du ved hjelp av opptrening kan gjenvinne den tapte funksjonen. Et tverrfaglig hverdagsrehabiliteringsteam gjør en systematisk kartlegging.

Dersom du kan ha nytte av opptrening lager hverdagsrehabiliteringsteamet et treningsopplegg i samarbeid med deg.

Treningen er tidsavgrenset, skjer i ditt eget hjem og nærmiljø, og tar utgangspunkt i dine egne mål og «Hva er viktige aktiviteter å mestre for deg?». Intensiteten av treningen vil gradvis avta i takt med bedring av aktivitetsfunksjonen. Ved behov samarbeider hverdagsrehabiliteringsteamet med hjemmetjenesten, og du får hjelp til å søke andre tjenester.

Ønsker du å prøve hverdagsrehabilitering

Er du motivert for trening/rehabilitering. Beskriv din situasjon og søk her.

Du kan også ringe telefonnummer 952 97 283.

Vi kartlegger din situasjon for å vurdere om dette kan være noe for deg.