Start Kari chatbot Spør meg

>Omsorgslønn

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Omsorgslønn

04.01.2018

Du kan få omsorgslønn fra kommunen du bor i hvis du har veldig krevende omsorgsoppgaver, for eksempel om du tar deg av syke og/eller gamle familiemedlemmer.

Last ned søknadsskjema her - PDF

Det er Team omsorg som behandler søknadene.

Mer om Team livslange tjenester

Besøksadresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg (Husk at du må ha timeavtale før du kommer)
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Team livslange tjenester ivaretar rådgivning, veiledning og saksbehandling innenfor følgende områder:

  • Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
  • Boveiledningtjeneste og aktivitetstilbud til til mennesker som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming/utviklingshemming
  • Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
  • Støttekontakt til dem som har behov for bistand for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Tjenesten kan organiseres på tre måter: Individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe eller et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (Fritid med bistand/FMB)
  • Bolig med heldøgns omsorgstjenester til funksjonshemmede og syke barn under 18 år.
  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Bruker har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.
  • Team livslange tjenester er også koordinerende enhet for rehabilitering med ansvar for å følge opp at mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester får helhetlige og koordinerte tjenester gjennom bruk av individuell plan og koordinator.

Teamleder
Anders Reknes  
Tlf. 982 89 664