>Omsorgsstønad

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Omsorgsstønad

Publisert: 17.10.2022

Du kan få omsorgsstønad fra kommunen du bor i hvis du har veldig krevende omsorgsoppgaver, for eksempel om du tar deg av syke og/eller gamle familiemedlemmer.

Les hvordan du søker her

Det er Virksomhet forvaltning og utvikling som behandler søknadene.

Mer om Avdeling livslange tjenester

Besøksadresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg (Husk at du må ha timeavtale før du kommer)
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Avdeling livslange tjenester følger opp og gir tjenester til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, samt voksne utviklingshemmede og autister når de er ferdig med skole eller flytter i egen bolig. Avdelingen skal bidra til at brukerne får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Område barn og unge:

  • Tilbud om koordinator til alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne
  • Systematisk pårørendestøtte og oppfølging av familien
  • Saksbehandler tjenestene avlastning, omsorgslønn, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og barnebolig

Område boveiledning:

  • Saksbehandler tjenester til utviklingshemmede og autister som har flyttet i egen bolig eller mottar arbeids- og aktivitetssenter
  • Tildeler bolig med bemanning og arbeids- og aktivitetssenter til samme gruppe
  • Saksbehandler tjenestene praktisk og personlig bistand, helsetjenester i hjemmet, arbeids- og aktivitetssenter, BPA og støttekontakt

Avdelingen har ansvar for drift av støttekontakttjenesten i Sarpsborg kommune og rekrutterer og veileder støttekontakter. Denne tjenesten kan organiseres på tre måter:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Aktivitetstilbud i eksisterende lag, forening, korps m.m. (Fritid med bistand/FMB)

Avdelingsleder
Anders Reknes
telefonnummer: 98 28 96 64