>Omsorgsstønad

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Omsorgsstønad

Publisert: 15.02.2024

Du kan få omsorgsstønad fra kommunen du bor i hvis du har veldig krevende omsorgsoppgaver, for eksempel om du tar deg av syke og/eller gamle familiemedlemmer.

Les hvordan du søker her

Det er Virksomhet forvaltning og utvikling som behandler søknadene.

Mer om avdeling helseforvaltning

Avdelingen mottar og fordeler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i Sarpsborg kommune. I tillegg saksbehandler de søknader- og tildeler tjenester etter helse- og omsorgslovgivningen. Avdelingen skal bidra til et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
Avdelingen er delt inn i tre områder, i tillegg gjøres beregning av egenandel for kommunens sykehjemsplasser i denne avdelingen.

Område voksen

Saksbehandler tjenestene korttidsopphold, sykehjem, bofellesskap, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I tillegg pårørendestøtte som er:

  • Omsorgsstønad
  • Avlastning
  • Opplæring/veiledning

Område barn/unge

Saksbehandler tjenester til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, samt hjemmeboende voksne med utviklingshemming og/eller autisme.

Tjenestene er pårørendestøtte i form av omsorgsstønad, avlastning, opplæring/veiledning og brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barnebolig og støttekontakt.

Område boveiledning:

Saksbehandler tjenester til utviklingshemmede og autister som skal/eller har flyttet i egen bolig eller har tilbud ved arbeids- og aktivitetssenter.
Tjenestene er bolig med bemanning, arbeids- og aktivitetssenter, praktisk og personlig bistand, helsetjenester i hjemmet, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og støttekontakt.


Leder/Kontakt

Avdelingsleder er Tina S. Bjørnsen og avdeling helseforvaltning nås per telefon via servicetorget 69 10 80 00.

Søknad
Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her