>Ville dyr og dyrehold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ville dyr og dyrehold

Publisert: 20.03.2024

Dyrehold

Kjæledyr og dyrehold: Er du usikker på om dyreholdet er godt nok, kan du melde dette til Mattilsynet.

Hønsehold i boligstrøk

Kontakt naboene dine om du har planer om å starte opp med høner og haner. Miljørettet helsevern i kommunen har erfaring med at mange misliker hanegal og klager til kommunen. Vi fraråder derfor å investere i en hane.

Råd for hobbyfjærfe-eiere

Planlegg godt før du skaffer deg fjærfe. Ha alt klart til å ta imot dem:

 • Hus, rugekasser, vagler, fôr— og vannbeholdere, utegård med sandbad og tette beholdere til fôrsekkene.
 • Velg rase med omhu, lytt til erfarne fjærfe-eiere. Ikke begynn med mange raser.
 • Renhold er essensielt for trivsel, både for fjærfeet, deg og naboen. Ikke gi mat i luftegården, kun gress. Da slipper du å fôre andre dyr, og du utsetter ikke dine fjærfe for smitte fra viltlevende dyr.
 • Hold alle fjærfe på din eiendom.
 • Hold dyrene inne om natten, så er de tryggere.
 • Haner galer! Ta hensyn til naboene. Isoler hønsehuset, blend eventuelle vinduer.
 • La naboene få våkne før du slipper ut hønene og hanen. Ikke før kl. 07 på hverdager og 09 på helgedager og inn kl. 22.00. Gi naboene egg og gjødsel, da har du dialog og kan ta opp eventuelle spørsmål/klager på et tidlig stadium. Og de vil kanskje hjelpe til med å stelle dem hvis du skal bort en helg.
 •  Husk at ditt fjærfehold skal være en ressurs i ditt nærområde, ikke et problem.

Kilde:Norsk rasefjærfeforbund

Skadedyr og andre ville dyr

Forskrift om skadedyrbekjempelse

Les også om skadedyr, forebygging og bekjempelse på Folkehelseinstituttets nettside.

Forskrift om skadedyrbekjempelse definerer skadedyr som: Pattedyr, fugler, insekter, og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer, forårsake andre sykdommer eller utløse helseproblemer hos mennesker, eller som gjør matriell skade og derved utløse bekjempelsestiltak.

I Sarpsborg kommune er Virksomhet helse ved miljørettet helsevern rett instans å kontakte ved problemer med skadedyr. Kontakt servicetorget og de hjelper deg videre.

Rotter og jordrotter

Henvendelser vedrørende observasjon av rotter kan rettes til servicetorget eller miljørettet helsevern. Ved observasjon av rotter på egen eiendom er det huseieres ansvar å utrydde rotter. Privatpersoner kan også kontakte skadedyrfirmaer som er spesialister på skadedyrbekjempelse.

Rotter kan forveksles med jordrotter/vånd. Jordrotter er mindre, rundere og har kortere hale. Disse lever ikke inne i huset og er ikke smittebærere i samme grad som rotter. Da de stort sett spiser røtter kan de medfører stor skade på prydbusker og hagevekster.

Informasjon om vånd (FHI sine nettsider)

Informasjon om rotter (FHI sine nettsider)

Duer

Duer oppfattes ikke alltid som et skadedyr, men de kan fort bli uønsket dersom bilen, garasjen eller huset ditt blir offentlig toalett for den lokale duebestanden

Gjør det vanskelig for duene å oppholde seg på bygningen din, og bygningene rundt. Desto færre sitteplasser duene har tilgang til, desto mindre vil de trives.

Forøvrig henvises innbyggerne til å ta kontakt med et skadedyrfirma.

Villkatter

Dersom innringer/klager påberoper seg eierskapet til katten(e), kan man opptre som eier, og selv sørge for å avlive katten(e) for egen regning. Ved slike tilfeller bør man kontakte veterinær eller skadedyrfirma.

Generelt oppfordres det til å fjerne årsaken til at det blir mange "villkatter". Det oppfordres til sterilisering og bruk av p-piller samt å la være og legge ut mat på bakken. I tillegg må yngleplasser i størst mulig grad fjernes.

Måker

Fiskemåka er den vanligste måkearten i Sarpsborg, og det er stort sett fiskemåken man kan se inne i byen om sommeren. Fiskemåken hekker spredt og i kolonier. På større bygninger med flate tak kan det hekke store kolonier med fiskemåker. Mindre kolonier kan hekke på boligblokktak. 

For huseier er det mulig å forebygge. Før måkene bygger reir, kan du gjøre forebyggende tiltak:

 • Spenne opp tråder på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med
 • Spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i
 • Variere med ulike typer fugleskremmere før hekking

Disse tiltakene må skje i god tid før hekkesesongen på våren. Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred. Så fort måkene har begynt å bygge reir, er det forbudt å fjerne reirene eller forstyrre dem på andre måter. Å fjerne påbegynte reir eller egg krever tillatelse fra Miljødirektoratet.

Grevling

Noen får grevlinger i hagen og opplever disse som nærgående. Har du problemer med dette, har Oslo kommune laget egen informasjonsside med tips til hva du kan gjøre. 

Rådyr

Noen får uønsket besøk av rådyr i hagen. Kommunen anbefaler at du gjerder inn det du ikke ønsker at rådyrene skal spise av planter i hagen din. 

Få tips om rådyr og hvilke planter rådyr ikke liker her

Er du uheldig å kjører på et rådyr eller annet vilt? Les mer om hva du skal gjøre.