Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Skadedyr og dyrehold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skadedyr og dyrehold

06.01.2021

Dyrehold

Kjæledyr og dyrehold: Er du usikker på om dyreholdet er godt nok, kan du melde dette til Mattilsynet.

Hønsehold i boligstrøk

Kontakt naboene dine om du har planer om å starte opp med høner og haner. Miljørettet helsevern i kommunen har erfaring med at mange misliker hanegal og klager til kommunen. Vi fraråder derfor å investere i en hane.

Råd for hobbyfjærfe-eiere

Planlegg godt før du skaffer deg fjærfe. Ha alt klart til å ta imot dem:

 • Hus, rugekasser, vagler, fôr— og vannbeholdere, utegård med sandbad og tette beholdere til fôrsekkene.
 • Velg rase med omhu, lytt til erfarne fjærfe-eiere. Ikke begynn med mange raser.
 • Renhold er essensielt for trivsel, både for fjærfeet, deg og naboen. Ikke gi mat i luftegården, kun gress. Da slipper du å fôre andre dyr, og du utsetter ikke dine fjærfe for smitte fra viltlevende dyr.
 • Hold alle fjærfe på din eiendom.
 • Hold dyrene inne om natten, så er de tryggere.
 • Haner galer! Ta hensyn til naboene. Isoler hønsehuset, blend eventuelle vinduer.
 • La naboene få våkne før du slipper ut hønene. Ikke før kl. 07 på hverdager og 09 på helgedager og inn kl. 22.00. Gi naboene egg og gjødsel, da har du dialog og kan ta opp eventuelle spørsmål/klager på et tidlig stadium. Og de vil kanskje hjelpe til med å stelle dem hvis du skal bort en helg.
 •  Husk at ditt fjærfehold skal være en ressurs i ditt nærområde, ikke et problem.

Kilde:Norsk rasefjærfeforbund

Skadedyr

Les også om skadedyr, forebygging og bekjempelse på Folkehelseinstituttets nettside.

Forskrift om skadedyrbekjempelse definerer skadedyr som: Pattedyr, fugler, insekter, og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer, forårsake andre sykdommer eller utløse helseproblemer hos mennesker, eller som gjør matriell skade og derved utløse bekjempelsestiltak.

I Sarpsborg kommune er Virksomhet helse ved miljørettet helsevern rett instans å kontakte ved problemer med skadedyr. Kontakt servicetorget og de hjelper deg videre.

Rotter og jordrotter

Henvendelser vedrørende observasjon av rotter kan rettes til servicetorget eller miljørettet helsevern. Ved observasjon av rotter på egen eiendom er det huseieres ansvar å utrydde rotter. Privatpersoner kan også kontakte skadedyrfirmaer som er spesialister på skadedyrbekjempelse.

Ofte er det ikke rotter man har observert, men vånd (er mindre, rundere og har kortere hale). Disse lever ikke inne i huset og er ikke smittebærere i samme grad som rotter. Da de stort sett spiser røtter kan de medfører stor skade på prydbusker og hagevekster.

Informasjon om vånd (FHI sine nettsider)

Informasjon om rotter (FHI sine nettsider)

Her kan du lese mer om rotter - PDF.

Duer

Duer oppfattes ikke alltid som et skadedyr, men de kan fort bli uønsket dersom bilen, garasjen eller huset ditt blir offentlig toalett for den lokale duebestanden

Gjør det vanskelig for duene å oppholde seg på bygningen din, og bygningene rundt. Desto færre sitteplasser duene har tilgang til, desto mindre vil de trives.

Det er viktig med tilfredsstillende søppelhåndtering, samt å la være å legge ut mat som også kan tiltrekke rotter. Forøvrig henvises innbyggerne til å ta kontakt med et skadedyrfirma.

Villkatter

Dersom innringer/klager påberoper seg eierskapet til katten(e), kan man opptre som eier, og selv sørge for å avlive katten(e) for egen regning. Ved slike tilfeller bør man kontakte veterinær eller skadedyrfirma.

Generelt oppfordres det til å fjerne årsaken til at det blir mange "villkatter". Det oppfordres til sterilisering og bruk av p-piller samt å la være og legge ut mat på bakken. I tillegg må yngleplasser i størst mulig grad fjernes.

Måker

Fiskemåka er den vanligste måkearten i Sarpsborg. Du ser den hekkende spredt og i kolonier. På større bygninger med flate tak, eksempelvis i Markaveien, på Tunejordet og på/ved ABB-bygget på Brevik er det kolonier med fiskemåker. Mindre kolonier kan hekke på boligblokktak. Det er stort sett fiskemåken man møter på inne i byen om sommeren. 

For huseier er det mulig å forebygge slik at fiskemåka ikke etablerer reir på hustaket.

 • Reir kan fjernes dersom det ikke er egg i dem. Dette må gjøres kontinuerlig, da fuglene ofte kommer tilbake.
 • Tråder kan trekkes over taket, parallelt med maksimum 50 cm avstand, og med ca. 50 cm høyde over selve taket.
 • Et nett med høyde 50 cm kan trekkes over hele taket.

Felling kan gjøres etter søknad til kommunen ved spesielle hygieniske eller sanitetsmessige årsaker. (Jf. Forskrift om felling av viltarter som gjør skade.)