>Startlån

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Startlån

Publisert: 10.11.2020

Startlån skal bidra til at vanskeligstilte husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Her er informasjon om startlån og hvordan man søker om det.

Startlån og boligtilskudd er viktige boligsosiale virkemidler for personer som befinner seg i målgruppen for startlånsordningen og som er bosatt i kommunen.

Startlån kan gis i kombinasjon med boligtilskudd. Boligtilskudd er strengt behovsprøvd. Du kan lese mer om tilskudd til etablering i egen eid bolig på denne siden

Les mer om startlån og hvordan du søker startlån på husbankens nettsider

Mer om startlån

Det er en forutsetning for å få innvilget startlån at du kan vise til en stabil, og/eller varig inntekt. Det vil si, arbeidsinntekt eller varige stønader fra NAV. Midlertidige inntekter som arbeidsavklaringspenger, dagpenger, tiltakspenger eller sosialstønad medregnes ikke. Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha midler igjen til livsopphold. 

Befinner du deg i målgruppen for startlånsordningen må du i tillegg ha bodd i kommunen minimum det siste året før startlån tildeles. 

Startlån kan gis til kjøp av bolig, refinansiering, utbedring og oppføring av bolig. 

I særskilte tilfeller kan kommunen innvilge en nedbetalingstid på inntil 50 år. 

Om startlånet eller tilskuddet blir innvilget, er det Intrum som produserer lånedokumentene, besørger utbetaling og forvalter utlånsporteføljen. 

Les mer om boligkontoret i kommunen her.