Hopp til hovedinnholdet

Kruseløkka ungdomsskole

>Skolen vår

Innhold

Kruseløkka ungdomsskole

Skolen vår

04.01.2022 av Hege Gauslaa Wilhelmsen

Kruseløkka Skole ble bygget i 1957, og ved innvielsen flyttet 30 lærere og 640 elever fordelt på 26 klasser inn. Siste byggetrinn stod ferdig i 1961, og først fra 1971 ble skolen en ren ungdomsskole.

I dag har Kruseløkka Ungdomsskole ca. 575 elever fordelt på 24 klasser. Det jobber 77 lærere og assistenter på skolen til daglig. Hvert trinn har egen trinnleder; Ingunn Grasto, Kristine Halvorsen og Per Harald Vik-Haugen. Rektor er Anne Elisabeth Gulland. (AnneBeth).

Bygningene

Vi har flere store og solide murbygninger. Det er to gymsaler, en formingsfløy, et skolebibliotek, en stor aula, en hovedfløy med klasserom, samt en mindre klasseromsfløy. Alle klasserom er utstyrt med whiteboard og projektor. Det har vært drevet jevnlig oppussing flere steder siden 1957. 

Trivsel

Vi legger vekt på god trivsel for elever og lærere. Vi skal ha fire ulike aktivitetsdager i året. Alle elevene blir tilbudt gratis frokost i kantina og kantina er åpen i storefri (mandag og fredag, på grønt covid-nivå). Her serveres det hjemmelaget mat og meieriprodukter. Gjennom året har vi arrangementer med ulikt innhold; Lucia-frokost, ball for 10. trinn, idrettsturneringer og foreldrekvelder. Vi har tilrettelagte grupper i undervisningstiden for elever som trenger det, som gårdsgruppe, formingsgruppe og kjøkkengruppe. 

Ro, respekt og ryddighet

Vi legger stor vekt på Ro, Respekt og Ryddighet- RRR. Dette skal gjennomsyre hele skolen og gi grunnlag for god læring. Alle individer skal sees og respekteres.

Kruseløkka ungdomsskole jobber mye med vurdering for læring og å se elevens eget potensiale.

Nulltoleranse for mobbing

La oss sammen ha en god skole med øye for alle. Vi har absolutt nulltoleranse ved mobbing og jobber kontinuerlig med dette.

Hvordan forbygger vi og håndterer mobbing? "Mobbing - instruks for personalet"