Hopp til hovedinnholdet

Kruseløkka ungdomsskole

>Skolehverdagen

Innhold

Her finner du oss:

Kruseløkka ungdomsskole

Besøksadresse:

Hans Nielsen Hauges gate 33
1723 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg

Tlf. 69 11 62 50

Besøksadresse:
Kruseløkka ungdomsskole
Hans Nielsen Hauges gate 33
1723 Sarpsborg

Postadresse:
Sarpsborg kommune
Kruseløkka ungdomsskole
Pb. 237
1702 Sarpsborg

Skolehverdagen

03.01.2022

På denne siden finner du viktig informasjon om Kruseløkka ungdomsskole og skolehverdagen vår.

Skoledagen på Kruseløkka ungdomsskole varer fra kl. 08.30 - 14.00/14.50 hver dag.

Skoletimene varer i 45 minutter. Vi har fire korte pauser på henholdsvis 5 eller 10 minutter, og et storefri på 30 minutter. 

Leksegrupper holdes på skolebiblioteket. Lærer er tilstede for å veilede elevene. I skoleåret 2021-2022 holdes leksegruppa kl. 07.45-08.25 tirsdager og onsdager. Du trenger ingen forhåndspåmelding.

Permisjon fra undervisning

Viktig informasjon om det å søke permisjon fra undervisning:
 • Det skal søkes i Vigilo for all planlagt permisjon, også for planlagt fravær for én - 1 - dag.

 • Permisjon kan bare innvilges for inntil to uker (10 skoledager), når det er forsvarlig i forhold til elevens læringssituasjon.

 • Av hensyn til saksbehandlingstiden må dere søke i god tid - minst en uke før planlagt permisjon.

 • I noen tilfeller kan det være vanskelig å søke om permisjon i god tid, for eksempel ved helsemessige årsaker eller sorgpregede familiebegivenheter som dødsfall og begravelse. Søk likevel på vanlig måte i Vigilo. I tillegg bør skolen varsles direkte på melding i Vigilo, telefon eller e-post. Husk at det ikke må oppgis sensitive opplysninger i melding eller e-post.

 • Av hensyn til elevenes læringssituasjon bør foresatte unngå å søke permisjon fra skolen i perioder med forberedelse til eller gjennomføring av muntlig og skriftlig eksamen, nasjonale prøver, statlige kartleggingsprøver eller andre viktige undervisningsopplegg i skolens regi. Skoleåret består av 190 skoledager og 175 dager til ferier / fritid, og det anbefales at foresatte planlegger turer og annet i perioder elevene har fri.

 • Det gjøres oppmerksom på at søknad om permisjon skal vurderes av skolen, og at det ikke kan påregnes at søknaden nærmest automatisk gir rett til fri.

 • Den opplæringen som eleven mister ved permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere.

 • Dersom du har behov for hjelp med utfyllingen, kontakt skolen.

 • Søknadsskjema - permisjon fra skolen

Vurdering av elever

Vurdering av elever:

På ungdomstrinnet skal elevene, i tillegg til vurdering uten karakterer, ha fagkarakter og karakter i orden og oppførsel. Terminkarakterer er karakterer som vanligvis blir gitt to ganger i året. Standpunktkarakterer er karakterer som gis ved slutten av skoleåret i avgangsfag. Karakterene gis på egne karakterark.

I fag skal det brukes tallkarakterer på en skala fra 1 til 6. Karakteren 1 innebærer at eleven har oppnådd liten kompetanse i faget. Karakteren 6 innebærer at eleven har oppnådd ekstra høy kompetanse.

Vi har fire utviklingssamtaler i året, to uten foresatte og to med.

Orden og oppførsel
I orden og oppførsel brukes karakterene:

 • GOD (G): Eleven viser vanlig god orden og oppførsel.
 • NOKSÅ GOD(Ng): Eleven viser under vanlig god orden og oppførsel.
 • LITE GOD (Lg): Denne karakteren brukes bare i spesielle tilfeller.

Karakter i orden: Her tar man hensyn til om eleven viser vanlig god arbeidsinnsats og følger de ordensreglene som gjelder for skolen. Ugyldig fravær regnes som brudd på ordensreglene.

Karakter i oppførsel: Her tar man hensyn til hvordan eleven oppfører seg på skolen og ellers når skolen har ansvaret for elevene. Det legges særlig vekt på hvordan eleven oppfører seg mot andre elever, lærere og andre ansatte

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Her finner du mer informasjon om helsesykepleier og skolehelsetjenesten:

Sarpsborg kommune - Helsesykepleier ved skolene

Ordensreglement

Skolens ordensreglement i kortversjon

Ordensreglement for orden og oppførsel i grunnskolen

Skoleskyss

Les mer om skoleskyss her.