Hopp til hovedinnholdet

Kruseløkka ungdomsskole

>Råd og utvalg

Innhold

Råd og utvalg

04.01.2022

Elevrådet, 2021-2022

Leder: Sigve 10D
Nestleder: Nadia 10F, Alexander 10G
Sekretær: Ariona 9F

FAU, 2021-2022

Leder:
Elisabeth Tulla Stenstrøm, 978 25 644, millatea@outlook.com

Nestleder:
Jarle Eriksen, 951 78 703, jarleer@viken.no

Styremedlemmer:
Raymond Evje Olsen, 922 67 929, rayolsen80@gmail.com
Morten Karlsen, 952 84 065, mk@ostfoldenergi.no
Maria Ahlberg, 905 33 687, mt.ahlberg@gmail.com

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget

Elisabeth Stenstrøm

Jarle Eriksen

Referater - FAU/SU - 2021-2022

Referat oppstart FAU 3. november 2021.pdf

Referat fra møte i arbeidsutvalget i FAU 16. februar 2022.pdf

Møte i SU Kruseløkka ungdomsskole 22.03.22.pdf

Referat fra møte i arbeidsutvalget i FAU 30. mai 2022.pdf