>Forberedelser 17.mai

Innhold

Hvitveis

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forberedelser 17.mai

Publisert: 11.03.2024

Her har vi samlet nyttig info for skoler, FAU og andre som jobber med å planlegge 17.mai-feiring 2024.

Informasjon til skoler/barnehager

I samarbeid med politiet ønsker Sarpsborg kommune oversikt over alle arrangementene som avvikles på skoler og i barnehager 16. og 17. mai. Mange gjennomfører hvert år egne eller fellesarrangement i sitt nærmiljø. For at vi skal få oversikt over alle disse arrangementene er det viktig at spørsmålende under besvares og sendes kommunen innen 3.mai 2024.

Arrangement 16. og 17. mai 2024

17. mai-komiteen ønsker oversikt over:

 • Hvem er arrangementansvarlig? Oppgi kontaktperson, gjerne for to personer
 • Når og hvor lenge varer arrangementet?
 • Forventet antall deltakere, både barn og voksne
 • Hvor skjer arrangementet. Oppgi togrute dersom det arrangeres
 • Planlagte tiltak for sikkerhet og trafikkavvikling. Gi en kort beskrivelse av hva dere gjør for å gjennomføre arrangementet på en trygg måte, spesielt der togene arrangeres i tilknytning til trafikkerte veier
 • Dersom flere barnehager eller skoler samarbeider om arrangement skal også medarrangører oppgis, men det holder med svar på spørsmål fra én av arrangørene.
 • Skoler som arrangerer ettermiddagsarrangement oppfordres til å sende over tid/sted og program. Da kan informasjonen legges inn i oversikten over skolearrangement på kommunens nettside, og også være med i 17.mai-programmet som publiseres i SA i forkant av 17.mai.

Her kan du fylle inn svarskjema om arrangement. NB! Dersom barnehager eller skoler samarbeider om arrangement skal også medarrangør oppgis, men det holder med svar på spørsmålene fra én av arrangørene.

Retningslinjer for barnetog

Sarpsborg kommune i samarbeid med politiet oppfordrer alle skoler og barnehager til å ta hensyn til følgende retningslinjer for gjennomføring av barnetog:

 • Der barnetog krysser trafikkert kommunal vei, skal voksenpersoner med refleksvest og signalflagg tydelig sperre veien i alle retninger før toget passerer. Sperringene opprettholdes til etter at siste deltaker i toget har passert
 • Der barnetog benytter trafikkert kommunal vei skal skolen/barnehagen som arrangerer toget tydelig markere ved bruk av skilt/plakat at «barnetog pågår, kjør forsiktig»
 • Skilt eller plakat skal plasseres godt synlig der bilister kjører inn i et område hvor barnetog pågår. Dersom det ikke er mulig å benytte fortau, skal toget benytte høyre side av veien
 • Skole/barnehage må ha en plan for parkering for foresatte/publikum for å unngå at det skaper store trafikale problemer. Vi minner om at alminnelige parkeringsregler gjelder også denne dagen. Sarpsborg kommune og politiet mottar stadig klager på dette, og vil være ekstra oppmerksomme på dette i forbindelse med gjennomføringen av arrangementene.

Tilskudd til 17. mai-arrangement

Alle søknader om tilskudd til ulike arrangement og aktiviteter som gjennomføres rundt omkring i Sarpsborg 17. mai, behandles av 17. mai-komitéen.

Mer om tilskudd til 17.mai-arrangement

Søknaden sendes som e-post til saksbehandler lars-erik.antonsen@sarpsborg.com 

Søknaden bør inneholde navn på søkerorganisasjonen, navn på kontaktperson, bankkontonummer og beskrivelse av tiltaket. Legg også ved et budsjett.

Merk deg at formålet med tilskudd til 17. mai-aktiviteter er å bidra til kulturaktiviteter utenfor sentrum og ved kommunens skoler. Tilskudd er ment å dekke direkte kostnader ved selve kulturtiltaket, for eksempel honorar til et korps. Tilskuddet skal ikke dekke andre kostnader ved arrangementet, for eksempel innkjøp av varer ment for videresalg.

Søknadsfrist 15. april.

Vil du være med i borgertog?

Sarpsborg kommune ønsket i år å sjekke ut interessen for borgertog i tilknytning til russetog og veterankortesje på 17. mai 2024. Responsen var positiv, og mange har allerede meldt sin interesse. Dermed blir det gjennomført borgertog i år, og vi ønsker flere lag, foreninger og andre velkomne til å bli med. 

Meld interesse for å delta i borgertog

Fyll inn svarskjema dersom du/dere ønsker å være med

Har du spørsmål?

Lurer du på noe i forbindelse med 17. mai i Sarpsborg, kan du kontakte Lars-Erik Antonsen på e-post: lars-erik.antonsen@sarpsborg.com