>Kulås amfi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kulås amfi

02.02.2022

Kulås amfi er en amfiscene i Kulåsparken med plass til 6.000 publikummere.

Retningslinjer og søknadsskjema

Dersom du ønsker å leie Kulås amfi MÅ du lese retningslinjer for utleie før en eventuell søknad sendes. I retningslinjene finnes all praktisk informasjon vedrørende leie:

Se retningslinjer for utleie av Kulås amfi her (PDF).

Se arenakart for Kulås amfi her (PDF).

Her finner du det elektroniske søknadsskjemaet for leie av Kulås amfi.

Søknadsskjemaet må sendes Sarpsborg kommune i god tid før arrangementet.

Priser for leie av Kulås Amfi

Utleie av amfiet

Kommersielle og utenbys leietakere:

 • Dag 1: 6 430 kroner
 • Dag 2: 5 170 kroner
 • Dag 3 og videre: 1 900 kroner

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 2 630 kroner
 • Dag 2: 1 690 kroner
 • Dag 3 og videre: 950 kroner

*For å benytte paviljongområdet må det søkes leie på ordinær måte. Bruk av området er gratis, men når det benyttes strøm, beregnes samme sats som ved leie av amfiet. 

Utleie av servicebygget

Kommersielle og utenbys leietakere: 

 • Dag 1: 19 370 kroner
 • Dag 2: 12 840 kroner
 • Dag 3 og videre: 6 430 kroner

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 6 430 kroner
 • Dag 2: 4 210 kroner
 • Dag 3 og videre: 2 630 kroner
Utleie av den mobile scenen

Utleie av mobil scene gjelder også for andre arenaer enn Kulås. 

Kommersielle og utenbys leietakere: 

 • Dag 1: 22 850 kroner
 • Dag 2: 17 100 kroner
 • Dag 3 og videre: 11 500 kroner

-Ekstra transportkostnader vil tilkomme dersom scenen benyttes utenfor Sarpsborg kommune.

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 6 150 kroner
 • Dag 2: 4 820 kroner
 • Dag 3 og videre: 3 600 kroner

*For kommersielle og utenbys leietakere gjelder; Ved leie av Kulås amfi i kombinasjon med leie av mobil scene, reduseres samlet pris med kroner 5 000 per dag. 

Kontaktpersoner

For spørsmål angående leie eller arrangementsteknisk art, kontakt virksomhet kultur.

Mer om Kulåsparken

Les mer om Kulåsparken her:

Kulåsparken er et viktig rekreasjonsareal for Sarpsborgs befolkning. Borregaard AS er grunneier, mens Sarpsborg kommune har varig bruksrett på parkområdet.

Kulåsparken er også et viktig kulturminneområde med over 40 gravhauger, de eldste fra tiden rundt Kristi fødsel.

Stadig flere kulturaktører ønsker den flotte parken som ramme for sine arrangementer. Foruten amfiscenen, består parken av en stor naturpark, lekeplass og paviljong.