>Kulås amfi

Innhold

Kalender

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kulås amfi

Publisert: 09.01.2023

Kulås amfi er en amfiscene i Kulåsparken midt i Sarpsborg sentrum med plass til 6.000 publikummere.

Retningslinjer og søknadsskjema

Dersom du ønsker å leie Kulås amfi må du lese retningslinjer for utleie før en eventuell søknad sendes. I retningslinjene finnes all praktisk informasjon vedrørende leie:

Les retningslinjer for utleie av Kulås amfi her

Se arenakart for Kulås amfi her (PDF).

Her finner du det elektroniske søknadsskjemaet for leie av Kulås amfi.

Søknadsskjemaet må sendes Sarpsborg kommune i god tid før arrangementet.

Se også egen side med nyttig informasjon til arrangører

Priser for leie av Kulås Amfi

Utleie av amfiet 2024

Kommersielle og utenbys leietakere:

 • Dag 1: 7 130 kroner
 • Dag 2: 6 800 kroner
 • Dag 3 og videre: 2 100 kroner

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 2 920 kroner
 • Dag 2: 1 870 kroner
 • Dag 3 og videre: 1 050 kroner

*For å benytte paviljongområdet må det søkes leie på ordinær måte. Bruk av området er gratis, men når det benyttes strøm, beregnes samme sats som ved leie av amfiet. 

Utleie av servicebygget

Kommersielle og utenbys leietakere: 

 • Dag 1: 21 500 kroner
 • Dag 2: 14 230 kroner
 • Dag 3 og videre: 7 130 kroner

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 7 130 kroner
 • Dag 2: 4 670 kroner
 • Dag 3 og videre: 2 920 kroner
Utleie av den mobile scenen

Utleie av mobil scene gjelder også for andre arenaer enn Kulås. 

Kommersielle og utenbys leietakere: 

 • Dag 1: 25 500 kroner
 • Dag 2: 19 000 kroner
 • Dag 3 og videre: 12 750 kroner

-Ekstra transportkostnader vil tilkomme dersom scenen benyttes utenfor Sarpsborg kommune.

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 6 800 kroner
 • Dag 2: 5 350 kroner
 • Dag 3 og videre: 4000 kroner

*For kommersielle og utenbys leietakere gjelder; Ved leie av Kulås amfi i kombinasjon med leie av mobil scene, reduseres samlet pris med kroner 5 000 per dag. 

** Strømforbruk kommer i tillegg

Kontaktpersoner

For spørsmål angående leie eller arrangementsteknisk art, kontakt virksomhet kultur.

Mer om Kulåsparken

Les mer om Kulåsparken her:

Kulåsparken er et viktig rekreasjonsareal for Sarpsborgs befolkning. Borregaard AS er grunneier, mens Sarpsborg kommune har varig bruksrett på parkområdet i Sarpsborg sentrum.

Kulåsparken er også et viktig kulturminneområde med over 40 gravhauger, de eldste fra tiden rundt Kristi fødsel.

Stadig flere kulturaktører ønsker den flotte parken som ramme for sine arrangementer. Foruten amfiscenen, består parken av en stor naturpark, lekeplass og paviljong.