>Kulturkontoret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kulturkontoret

Publisert: 09.01.2024

Kulturkontoret har lokaler i 4. etasje på Sarpsborg scene, St. Mariegt 38.

Dette jobber vi med

Kulturkontoret har ansvar for plan og utviklingsarbeid innen kulturområdet:

Andre relevante planer:

Kulturkontoret har også ansvaret for kommunale og statlige tilskuddsordninger

  • Kommunale driftstilskudd
  • Kommunale investeringstilskudd
  • Kommunale aktivitetstilskudd
  • Statlige spillemidler til idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg
  • Statlig tilskudd til kulturbygg og kulturanlegg.


Kulturkontoret har ansvar for politiske saker innenfor idrett, kultur, kulturminner, friluftsliv og folkehelse. 

Kontaktinformasjon

Henrik Eurenius, virksomhetsleder/kultursjef
Tlf. 957 57 456

Rasim Hodzic, rådgiver fagsystemer
Tlf: 913 74 646

Po Lam Li, førstesekretær 
Tlf: 69 11 62 35

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Marit Pedersen, rådgiver kultur
Tlf: 481 79 801

Robin Braaten, rådgiver idrett og friluftsliv
Tlf: 480 90 228

Kulturkontoret

Knut-Erik Rønne, teamleder
Tlf: 918 03 894

Silje Waters, rådgiver kultur
Tlf: 476 23 878

Birgitte Dahlstrøm, rådgiver kultur
Tlf: 992 05 855

Lars Erik Antonsen, rådgiver kultur/leder Olavsdagene
Tlf. 456 62 438

Siri Skotvedt Torp, rådgiver Olavsdagene
Tlf. 906 59 707

Siri Braadland, rådgiver kultur
Tlf. 971 07 426

Susan Myrdal Wehler, rådgiver kultur/aktivitetsguide
Tlf. 415 75 073