>Kulturkontoret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kulturkontoret

Publisert: 09.01.2023

Kulturkontoret har lokaler i 4. etasje på Sarpsborg scene, St. Mariegt 38.

Dette jobber vi med

Kulturkontoret har ansvar for plan og utviklingsarbeid innen kulturområdet:

Andre relevante planer:

Kulturkontoret har også ansvaret for kommunale og statlige tilskuddsordninger

  • Kommunale driftstilskudd
  • Kommunale investeringstilskudd
  • Kommunale aktivitetstilskudd
  • Statlige spillemidler til idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg
  • Statlig tilskudd til kulturbygg og kulturanlegg.


Kulturkontoret har ansvar for politiske saker innenfor idrett, kultur, kulturminner, friluftsliv og folkehelse. 

Kontaktinformasjon

Henrik Eurenius, virksomhetsleder/kultursjef
Tlf. 957 57 456

Marit Pedersen, rådgiver kultur
Tel: 481 79 801

Robin Braaten, rådgiver idrett og friluftsliv
Tel: 480 90 228

Silje Waters, rådgiver kultur
Tel: 476 23 878

Birgitte Dahlstrøm, rådgiver kultur
Tel: 992 05 855

Knut-Erik Rønne, rådgiver kultur
tlf: 918 03 894

Rasim Hodzic, rådgiver fagsystemer
Tel: 913 74 646

Po Lam Li, førstesekretær 
Tel: 69 11 62 35