>-En stor anerkjennelse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

-En stor anerkjennelse

02.11.2018 av Maren Lunde

Onsdag ble det kjent at Sarpsborg kommune er et av byområdene som får 2,3 millioner kroner fra statlige midler til byutvikling. Midlene skal gå til miljømessig og attraktiv byutvikling av stasjonsområdet og Rosenkranz gate.

- Dette er en stor anerkjennelse av byutviklingsarbeidet i Sarpsborg, sier fungerende plansjef Hege Hornnæs. – Byutvikling er kjernen i arbeidet vårt, og et viktig premiss for at Sarpsborg skal vokse på en bærekraftig måte i framtida. 

Den totale potten er på 18 millioner, og deles mellom prosjekter i en rekke norske byer. 

Midlene er tildelt for å kunne involvere innbyggere, gårdeiere og næringslivet med på utviklingen i stasjonsområdet og Rosenkranz gate.– Vi er opptatt av at vi finner de beste løsningene i fellesskap, sier Hornnæs.

I samarbeidet Bykraft 2027 jobber Sarpsborg Næringsforening, iSarpsborg og kommunen sammen om å prioritere, konkretisere og gjennomføre tiltak i tråd med samfunnsplanen. Arbeidet med utviklingen av stasjonsområdet og Rosenkranz gate vil bygge videre på dette partnerskapet.

I rådmannens forslag til budsjett for 2019, er det foreslått å sette av fire millioner kroner til utvikling og regulering av stasjonsområdet og Rosenkranz gate. Midlene fra staten vil komme i tillegg til dette.

Her kan du lese mer om statens midler til byutvikling.