Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Nyhetsarkiv

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nyhetsarkiv

14.11.2018

 • 50 nye læreplasser!

  Kunne du tenkt deg læreplass i Sarpsborg kommune? Søker du innen 1. mars kan kanskje én av de 50 ledige plassene bli din.

 • God helse på Sandesundsveien barneskole

  Sandesundsveien barneskole har nå blitt godkjent som en "helsefremmende skole".

 • Kunnskaps- og integreringsministeren delte ut Benjaminprisen

  Alvimhaugen barneskole mottok i dag Benjaminprisen for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Den anerkjente og høythengende prisen ble overrakt av kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

 • Vil satse på flere arbeidsplasser i sentrum

  Rådmannen har lagt fram sak om 110 arbeidsplasser skal flyttes fra Tune til et nytt bygg ved siden av Helsehuset i sentrum. Et nytt bygg der vil også kunne romme ambulansestasjon for sykehuset og lokaler for NAV.

 • Dette ble bestemt i bystyret 28. februar 2019

 • Kure skal gi råd til Nasjonalbiblioteket

  Anette Kure er blant de 15 biblioteklederne i landet som skal gi råd til Nasjonalbiblioteket om ny strategi.

 • Inviterer til nytt depresjonsmestringskurs for ungdom

  Sarpsborg kommune ved Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse arrangerer nytt depresjonsmestringskurs for ungdom i alderen 16-20 år.

 • Flott økning ved bibliotekene

  2019 var et godt år ved bibliotekene i Sarpsborg. Antall besøk og utlån øker, og særlig var det en eventyrlig suksess med «Sommerles» for barn.

 • Alvimhaugen barneskole vant Benjaminprisen

  Alvimhaugen barneskole er vinner av Benjaminprisen 2019 for sitt helhetlige og langsiktige arbeid mot rasisme og diskriminering. - Mange skoler kan ha noe å lære og bli inspirert av derfra, sier juryleder Guri Hjeltnes.

 • Kenneth er årets renholder i Østfold

  Kenneth A. Økland i Sarpsborg kommune er kåret til Årets renholder i Østfold av Fagforbundet.

 • Digitale vannmålere leses av automatisk - du som har manuell får SMS

  I år er det ny ordning for avlesing av vannmålere. De digitale målerne leses av automatisk av kommunen. De manuelle med telleverk må innbyggerne selv lese av og registrere målerstanden.

 • Viderefører avtalen med sanitetsforeningen

  Ved større ulykker, kriser og katastrofer vil Sanitetsforeningens omsorgsberedskap bistå Sarpsborg kommune. Samarbeidsavtalen er en viktig del av kommunens beredskapsplan.

 • Etablerer nytt selskap

  Gjennom et samarbeid mellom Østfold Energi og Sarpsborg kommune opprettes nå et nytt selskap som skal fortsette arbeidet med nytt datasenter på Hasle.

 • Helsesjefen: - Rusmiddelbrukere som tar eller har tatt rusmidler med sprøyte, bør sjekke om de er smittet av hepatitt C

  Regjeringens mål er at 90 prosent av alle som er smittet, skal behandles innen utgangen av 2020.

 • 10. og 11. desember kommer hepatitt C-bussen til Sarpsborg

  Hepatitt-C er en smittsom virussykdom som kan gi alvorlig leverskade med høy dødelighet. Rusmiddelbrukere som inntar stoff med sprøyte er særlig utsatt for smitte. I desember kommer Hepatitt-bussen til Sarpsborg for å tilby sjekk til alle i risikogruppen.

 • 41 utrykninger til nattbranner i Østfold

  Nærmere fire ganger hver måned begynner en bolig å brenne midt på natten i Østfold. Nå står brannhøytiden for døren igjen.

 • Handlingsplan legges fram

  I utkast til Sarpsborg kommunes handlingsplan for de neste fire årene som nå legges fram for politisk behandling, erkjenner kommunedirektøren at hun står overfor et dilemma: Hvordan skal kommunen bidra til å forsterke den positive utviklingen Sarpsborgsamfunnet er i, samtidig som mye av pengene må brukes på å løse utfordringene vi står midt oppe i?

 • Skal markere "hva er viktig for deg"-dagen

  Rundt om i hele landet markeres dagen 6. juni, fordi vi vil styrke brukerrollen og bidra til likeverd og egenmestring.

 • Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok

  Siste halvdel av desember 2019 stenger eiendomsregister og grunnbok i hele landet. Du kan bli berørt dersom du eier eiendom, skal kjøpe eiendom eller representerer en grunneier/fremtidig grunneier.

 • Åpnet avdeling for menn ved krisesenteret

  Denne uken åpnet en ny avdeling for menn ved krisesenteret i Sarpsborg.

 • Feil i utsendelse av årsoppgaver

  I forbindelse med at kemnerkontoret skulle sende ut årsoppgave for "pass og stell av barn" (til de som har barn i barnehage og SFO) for 2018, har det oppstått en teknisk feil.

 • Sarpsborg kommune vil bekjempe arbeidslivskriminalitet

  Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er et økende samfunnsproblem. Dette tar Sarpsborg kommune på alvor, og har derfor inngått samarbeidsavtale mellom område økonomi og innkjøp ved virksomhet økonomi, og kemneren i Sarpsborg.

 • Foreslår å utvide på Tindlund

  Kommunedirektøren foreslår at dagens barne- og ungdomsskole på Tindlund utvides i stedet for å bygge ny ungdomsskole på Opstad. Dette vil frigjøre rundt 100 millioner kroner som dermed kan brukes på andre skoler i kommunen.

 • Varteig-elever til teknologi-finale i Danmark

  Laget The Brainmasters fra Varteig barne- og ungdomsskole tok den gjeveste prisen i den regionale finalen i FIRST LEGO League lørdag 9. november. Nå skal de delta i den skandinaviske finalen i Danmark.

 • Nå åpner bomringen i Fredrikstad

  På fredag åpner bomringen i Fredrikstad. Det skjer samtidig som den nye veien mellom Ørebekk og Simo åpnes for trafikk.

 • Forslag til handlingsplan og budsjett 2020

  Kommunedirektøren har lagt fram forslag til handlingsplan og budsjett for 2020 som ikke inneholder vesentlige kutt i tjenestene. Men hun varsler om økte gebyrer på vann og kloakk og endringer i eiendomsskatten.

 • Nå kan du søke drømmestipend

  Er du mellom 13 og 20 år og har en drøm om å stå på en stor scene, lære av en kunstner eller forfatter? Da kan du søke drømmestipend.

 • Om kommunens løyve til å drive transporttjenester

  De siste dagene har det vært flere mediesaker om at kommunen ikke har løyve til å drive transportvirksomhet for brukere av dagsentrene. Kommunen har nå besluttet å stanse innkreving av egenandel for denne tjenesten inntil det er innvilget løyve for slik transport.

 • Temakveld om demensvennlig samfunn

  Sarpsborg jobber for å være en demensvennlig kommune. Denne uken var det en temakveld for ansatte i serviceyrker og offentlige.

 • Hvordan leve aktivt og selvstendig hele livet? Inviterer til temadager

  Temadager om velferdsteknologi og hjelpemidler på Lærings- og mestringssenteret. Du kan for eksempel teste en rullator eller se hvordan en hjertestarter fungerer.

 • Varsler høyere gebyrer

  Formannskapet behandler tertialrapport for andre tertial i sitt neste møte 30. oktober. I rapporten varsler kommunedirektøren at de kommunale avgiftene må økes i årene framover.

 • Besøk bibliotekene våre på en helt ny måte

  Nå kan du utforske bibliotekene i Sarpsborg virtuelt. Både hovedbiblioteket i sentrum, Skjeberg områdebibliotek og Tune områdebibliotek har nemlig blitt 3D laserskannet, slik at du kan sjekke ut lokalene før du kommer på besøk fysisk.

 • Husk betalingsfrist på kommunale avgiftene

  Som boligeier må du betale avgift til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din bolig. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at søppelet ditt blir hentet, avløpet ditt blir håndtert og at du har rent vann.

 • -En stor anerkjennelse

  Onsdag ble det kjent at Sarpsborg kommune er et av byområdene som får 2,3 millioner kroner fra statlige midler til byutvikling. Midlene skal gå til miljømessig og attraktiv byutvikling av stasjonsområdet og Rosenkranz gate.

 • Samlet inn 618.785 kroner i bøssene

  Sarpingene ga 618.785 kroner i bøssene under årets TV-aksjon. I tillegg kommer penger gitt på andre måter.

 • Når kommer feieren?

  Har du en bygning i Sarpsborg med skorstein? Nå får du besøk av feieren etter behov og ikke lenger fast feiing hvert år.

 • Valgerd Svarstad Haugland: Ny fylkesmann på Sarpsborg-besøk

  Valgerd Svarstad Haugland tiltrer som fylkesmann for Viken og Oslo 1. januar 2019. I dag besøkte hun Sarpsborg.

 • Mener at Fredrikstads planer må endres

  Fredrikstad kommune ønsker å utvikle området på Gretnes – Sundløkka med nye næringsarealer og boligområder. Sarpsborg kommune mener at planene må endres.

 • Nytt bystyre konstituert

  Bystyret for de neste fire årene ble konstituert torsdag kveld. På møtet ble også vervene i formannskap og de viktigste utvalgene fordelt.

 • Borgen skole løp for TV-aksjonen

  Elevene ved Borgen skole i Sarpsborg løp torsdag 17. oktober skoleløp til inntekt for TV-aksjonen 2019.

 • Klare for årets viktigste søndagstur

  TV-aksjonen 2019 går til CARE og deres arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Kommunekomitéen trenger 500 bøssebærere til aksjonsdagen søndag 20. oktober.

 • Friluftslivets uke 2019

  Søndag 1. september er det Friluftslivets dag i Landeparken, og starten på Friluftslivets uke i Sarpsborg 2019. I denne saken kan du lese hva som skjer, og du kan laste ned fullstendig program.

 • Styrer mot balanse

  Sarpsborg kommune bruker fortsatt mer penger enn budsjettert på å levere gode tjenester, men høye skatteinntekter og lavere pensjonsutgifter gir en forventing om økonomisk balanse ved årets slutt.

 • Løp til inntekt for Barnekreftforeningen

  Elever ved Sandbakken barne- og ungdomsskole løp nylig til inntekt for Barnekreftforeningen. Løpet resulterte i 47.300 kroner.

 • Åpner for innflytting i Kulås terrasse

  Saken om Kulås terrasse skal behandles i neste møte i Utvalg for plan, miljø og teknikk, som er den 31. oktober. Rådmannen går inn for å gi midlertidig dispensasjon som gjør det mulig å ta i bruk leilighetene som planlagt.

 • Kom på jubileumsforestilling!

  Sarpsborg scene søndag 21. oktober kl 17!

 • Åpnet sansehage ved Grålum dagsenter

  Grålum dagsenter er for personer med demenssykdommer, for at de skal opprettholde en del funksjoner har kommunen nå laget en sansehage der de kan lukte, smake, se, føle og bevege seg.

 • Rådmannen ønsker å flytte barnebolig til Valaskjold omsorgssenter

  For at barneboligen skal få bedre fasiliteter og et større fagmiljø, ønsker rådmannen å flytte boligen til omsorgssenteret.

 • Tilbake fra sykmelding

  Unni Skaar er tilbake i stillingen som kommunedirektør i Sarpsborg fra 14. oktober.

 • Fikk vist fram hjelpemidler - planlegger nye åpne dager

  Lærings- og mestringssenteret har hatt åpne dager med temaet Hvordan holde deg aktiv og selvstendig hele livet. Det ble vist fram mange av de hjelpemidlene og kurs som kommunen og brukerorganisasjoner har.

 • Foreslår lavere leie i Kulås

  Utvalg for kultur og oppvekst skal behandle sak om lavere leie i Kulås amfi på møtet 30. april.

 • Lovlighetskontroll av Navestad - Berg søndre

  Da bystyret skulle behandle reguleringsplan for Navestad - Berg søndre i juni, var en opplysning i saksframlegget feil. Nå er det fremmet krav om at fylkesmannen skal vurdere lovligheten av vedtaket.

 • Er du klar for årets viktigste søndagstur?

  Søndag 21. oktober er det klart for årets TV-aksjon, som går til Kirkens Bymisjon. Nå starter kommunekomitéen arbeidet med å få tak i bøssebærere.

 • Arrangerer NOKU-konferansen 2020

  Sarpsborg og Fredrikstad går sammen om å arrangere NOKU-konferansen 2020.

 • Hvordan vil du bo når du blir eldre?

  Borte bra, men hjemme best. Vi jobber for at mange skal kunne få bo hjemme, og vi vil vite hvordan du ser for deg din alderdom.

 • Informasjon om skattemeldingen

 • Velkommen til julebutikken Hjerte til hjerte

  Hos oss får du varer du ikke finner noe annet sted. Alle varene er unike og laget for hånd ved dagsentrene for mennesker med bistandsbehov i Sarpsborg.

 • På tide å søke om spillemidler!

  1. oktober er frist for å søke om spillemidler. Husk at du også må søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Fristen for dette er 1. september.

 • Vil flytte Utekontakten til familiesentrene

  Rådmannen anbefaler en omlegging av Utekontakten. Det ble støttet av formannskapet.

 • Snart ferdig med taksering av boliger – nå starter vi på hyttene

  Nær samtlige av boligeiendommene i Sarpsborg kommune er blitt befart i forbindelse med omtaksering. Nå er arbeidet i gang med å taksere hytter.

 • Metodekurs: Sammen skaper vi Sarpsborg - hvordan gjør vi det?

  Representanter fra lag, foreninger og næringsliv i Sarpsborg inviteres, sammen med politikere og kommunens ledere og medarbeidere, til metodekurset «Sammen skaper vi Sarpsborg – Hvordan gjør vi det?». Cormac Russell er kursholder.

 • Nå skal eiendommer takseres på nytt

  Bystyret i Sarpsborg kommune har vedtatt at alle eiendommer skal takseres på nytt for å kunne danne grunnlag for utregning av eiendomsskatt for 2020. Arbeidet starter nå.

 • Ny fartsforskrift på sjøen

  Den nye forskriften innebærer at du kan kjøre i maksimalt 5 knop når du befinner deg nærmere enn 150 meter fra land, holmer og skjær over vann.

 • Gjennomførte kontroll ved festivaler

  For første gang gjennomførte MAKS uteliv den 16.juni en stor tverretatlig kontroll ved festivaler i Sarpsborg. Resultatene viser at det er viktig og nyttig å jobbe på denne måten.

 • Vedtak i bystyret 26. september 2019

  Det siste møtet i denne bystyreperioden ble avholdt torsdag 26. september.

 • Besøk bibliotekene våre på en helt ny måte

  Nå kan du utforske bibliotekene i Sarpsborg virtuelt. Både hovedbiblioteket i sentrum, Skjeberg områdebibliotek og Tune områdebibliotek har nemlig blitt 3D laserskannet, slik at du kan sjekke ut lokalene før du kommer på besøk fysisk.

 • Dette ble bestemt i bystyret 21. juni 2018

 • Innstilt som ny kommunedirektør

  Turid Stubø Johnsen er innstilt som ny kommunedirektør i Sarpsborg kommune etter Unni Skaar. Bystyret tar den endelige avgjørelsen fredag.

 • Tips og råd før du skal på båttur

  Kommunen har sammen med alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Redningsselskapet. Her gir de deg noen enkle råd for å være bedre rustet hvis noe uforutsett skulle skje på båtturen

 • Ny møteplass for brukerorganisasjoner og innbyggerne

  I Helsehuset har det nå blitt et eget senter hvor brukerorganisasjoner kan låne møterom og kursrom gratis av kommunen. Dette for at innbyggerne enklere skal få møte hverandre og dele erfaringer.

 • Sarpsborg er nå med i nordisk nettverk for å sikre trygge byer

  Politirådet i Sarpsborg søkte om å bli medlem av Nordisk ministerrådnettverk. Denne uken ble Sarpsborg som by godkjent som medlem.

 • Dette ble vedtatt i formannskapet 14. juni 2018

  Her er noen av sakene som ble behandlet i formannskapet torsdag 14. juni.

 • Træna vant Innovasjonsprisen – vi gratulerer

  Sarpsborg kommune var sammen med Sola og Træna nominerte til å vinne Innovasjonsprisen 2018. Det var Træna kommune som stakk av med prisen under Arendalskonferansen 8.juni.

 • Alkovett i barneidretten

  Det skal være trygt og godt for barn og unge å drive med idrett i Sarpsborg kommune. Derfor bør idrettslag ta praten om alkohol.

 • - Planlegg hvordan du skal bo og leve når du blir eldre

  Oppfordringen fra Pensjonistforbundet var klar: Planlegg hvordan du skal bo og leve når du blir eldre.

 • Kick-off for nye lærlinger

  - Vi trenger kompetanse og arbeidskraft i framtida, sa ordfører Sindre Martinsen-Evje da han nylig åpnet kick-off samlingen for alle nye lærlinger i Sarpsborg kommune.

 • Negative til Children´s International School

  Flertallet i formannskapet fulgte rådmannens innstilling, og vedtok at det ikke er ønskelig at Children´s International School (CIS) etablerer seg i Sarpsborg.

 • Tverretatlig kontroll ga resultater

 • Svært lite mikroplast i drikkevannet

  Drikkevannet i Sarpsborg er testet for mikroplast. Resultatene viser null eller svært nær null forekomster av mikroplast.

 • Kommunen får mer penger i 2019

  Sarpsborg kommune får 15,8 millioner kroner mer til rådighet i 2019 enn det så ut til da rådmannen la fram sitt budsjettforslag 1. november.

 • Bland deg inn i ungdommens russetid

  Russetid. Feiring, forelskelser, fest og moro. Men også: Ordensforstyrrelser, uønskede seksuelle hendelser, ulovlig bildedeling og skadelig rusbruk. Har du forberedt din ungdom godt nok?

 • Fra 128 bostedsløse i 2012, til nesten ingen i 2018

  For seks år siden var det 128 personer som ikke hadde et sted å bo i Sarpsborg. I dag er nesten ingen bostedsløse.

 • Fordelte tilskudd til frivillige organisasjoner

  Utvalg for kultur og oppvekst behandlet fordeling av tilskudd til en rekke lokale organisasjoner i sitt møte i dag. Her finner du oversikt over fordelingen.

 • Rent vann og trygt avløp

  Å jobbe med vann og avløp er en av de viktigste helseoppgavene i samfunnet. Vi har laget dette magasinet til deg slik at du kan vite hva vi jobber med og hva gebyrene du betaler brukes til.

 • Vil bytte tomt mot p-hus

  Bystyret gikk inn for å bytte bort tomta på den såkalte Pizza 3-plassen i sentrum mot at utbyggeren bygger et parkeringshus for kommunen.

 • Sarpsborg kommune brukes i falsk innsamlingsaksjon

  Sarpsborg kommune og politiet i Sarpsborg har fått meldinger om at det finnes personer som går rundt og utgir seg for å drive innsamlingsaksjon på vegne av kommunen. – Ikke del ut kontoopplysninger til noen som kommer på døren din, er oppfordringen.

 • Slik er den nye legevaktbilen

  Legevakten ved Sarpsborg og Rakkestad har fått egen legevaktbil.

 • Dette bestemte bystyret 24. mai 2018

  Torsdag 24. mai var det møte i bystyret i Sarpsborg. Dette er noe av det de bestemte.

 • Valg 2019

  I Norge er det kommunestyrevalg hvert fjerde år. Innbyggerne i Sarpsborg velger da hvem som skal utgjøre Sarpsborg bystyre, som er Sarpsborg kommunes høyeste politiske organ. Her kan du se resultater for valget 2019.

 • 15 beboere flyttet fra Tingvoll sykehjem til nyoppussede Kruseløkka sykehjem

  Denne uka var det innflytningsfest i 2. etasje ved Kruseløkka sykehjem.

 • Ole Gabrielsen er ny kommunesjef i Sarpsborg

  Sarpsborg kommune har funnet sjefen for det som skal være et kraftsenter for kommunens arbeid med digitalisering, innovasjon og utvikling. Ole Gabrielsen blir kommunesjef digitalisering.

 • Siste frist for gratis HPV-vaksinasjon

  Menn født 1991 eller senere som har sex med menn, sexarbeidere og rusmisbrukere kan få vaksinen gratis, om de tar første dose i løpet av november. Vaksinasjons- og smittevernkontoret gir nå muligheten for drop- in time for disse.

 • Åpner digitalt kulturhus for ungdom

  I dag åpner det digitale ungdomshuset Ungdommens Kulturhus Online.  - Behovet for fritidsklubber og ungdomshus har kanskje aldri vært større enn nå, men vi er nødt til å holde stengt. Nå skaper vi et digitalt aktivitetstilbud, sier Ole Martin Gjestad og Camilla Tangen i team barn og unge i Sarpsborg kommune.

 • Boligsoneparkering innføres i Kulås vest 1. mars

  Sarpsborg kommune innfører boligsoneparkering i området Kulås vest 1. mars 2019. Det bidrar til å skape et bedre bomiljø og et tryggere trafikkbilde.

 • Full kontroll ved Baterød vannverk

  Du som innbygger i Sarpsborg kan være helt trygg på at drikkevannet du får er trygt og bra selv med grumsete vann i Glomma på grunn av vårflommen.

 • Nasjonaljubileum med kongebryllup i Sarpsborg

  I sommer er det klart for et spennende samarbeidsprosjekt mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Olavsdagene i Sarpsborg. Vi gjenskaper kong Olav og prinsesse Astrids bryllupsgilde i en forestilling, som spilles samtidig både i Sarpsborg og på Stiklestad. Publikum er gjester.

 • Markerte verdens overdosedag

  Lørdag 31. august ble Verdens overdosedag markert i Kirkeparken i Sarpsborg. Ca 80 fremmøtte fulgte markeringen hvor det var anledning til å minnes de som har gått bort som følge av overdose.

 • Mange nye innbyggere

  Sarpsborg har fått mange nye innbyggere så langt i år. 56.363 personer var bosatt i kommunen ved andre kvartal.

 • Nettvett i fokus på Kruseløkka ungdomsskole

  Mer enn 1 av 10 elever under 18 år har opplevd netthets eller spredning av nakenbilder på nett. Nettvett sto derfor i fokus da Sarpsborg-politiet nylig besøkte elever ved Kruseløkka ungdomsskole.

 • Dette ble vedtatt i utvalg for plan, miljø og teknikk 9. mai 2018