>Vil ta imot 50 flyktninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vil ta imot 50 flyktninger

Publisert: 02.03.2023

Flertallet i bystyret gikk inn for å ta imot 50 flyktninger i 2023, og vurdere mulighetene for å ta imot flere.

Staten anmodet Sarpsborg til å ta imot 110 flyktninger i år, men for første gang på mange år ønsker ikke kommunen å følge anmodningen. Kommunedirektørens forslag om å redusere til 50 flyktninger fikk støtte av formannskapet tidligere i år. Begrunnelsen for å redusere antallet er stor tilflytting av sekundærflyktninger og økt press på tjenestene.

Engasjementet var stort og talene mange under bystyredebatten om bosetting av flyktninger.

Flertallet stemte for å si ja til 50 flyktninger i 2023. Fire av disse er enslige mindreårige under 15 år, og 3 er enslige mindreårige flyktninger over 15 år. Bystyret gikk også inn for at kommunedirektøren etter utløp av 1. tertial i år vurderer om kommunen har mulighet til å bosette flere enn 50 flyktninger. 

Se hele saksfremlegget til bosetting av flyktninger her.