>Alvimhaugen barneskole vant Benjaminprisen

Innhold

BENJAMINPRISEN: Prisen deles ut hvert år til en skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. (foto: HL-senteret)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Alvimhaugen barneskole vant Benjaminprisen

16.12.2019 av Ole Christian Foss

Alvimhaugen barneskole er vinner av Benjaminprisen 2019 for sitt helhetlige og langsiktige arbeid mot rasisme og diskriminering. - Mange skoler kan ha noe å lære og bli inspirert av derfra, sier juryleder Guri Hjeltnes.

Benjaminprisen deles ut hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel.

Elevinvolvering

Den flerkulturelle barneskolen på Alvim har god oversikt over hvordan elevene har det både på skolen og hjemme, og er en inkluderende møteplass i lokalmiljøet. Skolen får av juryen skryt for sin elevinvolvering, blant annet gjennom et aktivt elevråd og ved å spesifikt ta opp rasisme i elevsamtaler.
Juryen består av Utdanningsforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget.
HL-senteret er juryleder og fast sekretariat for Benjaminprisen.

Nærmiljøhuset skaper tilhørighet

Gjennom sin satsning på Nærmiljøhuset skaper skolen dessuten tilhørighet både for elever og deres foresatte. Alle aktiviteter er gratis og har som mål å forebygge rasisme, radikalisering og diskriminering.
Av aktiviteter som tilbys kan nevnes allidrett, gitarkurs, leksehjelp for foreldre og elever, helseinformasjon, samt «Åpen møteplass» arrangert av Velforeningen på Alvim. «Åpen møteplass» er en arena der barn og voksne i lokalmiljøet kan møtes og bli kjent på tvers av bakgrunn, og hvor dagsaktuelle temaer blir satt på dagsorden.

Nominert tidligere

Skolen har vært foreslått til Benjaminprisen og vært nominert blant de fem beste skolene tidligere. Juryen legger i år spesielt merke til den tydelige utviklingen Alvimhaugen har vist, og hvordan tiltakene favner bredere, har en enda tydeligere forankring i planverk og blitt spisset og mer konkret i det daglige klasseromsarbeidet. Dette vitner om godt systematisk arbeid over tid og en begeistring for arbeidet som drives gjennom en langsiktig satsning.

Stort å vinne prisen

– At det systematiske arbeidet vårt med inkludering og fellesskap, fokus på likeverd, respekt for medmennesker og fokus på forebyggende arbeid mot diskriminering, rasisme og radikalisering blir verdsatt og skolen blir tildelt en slik pris, er veldig stort, sier rektor Nina Johannessen Tørholen.

– Skal vi lykkes med å skape en god, inkluderende skole med både læring og trivsel, må vi arbeide systematisk og forebyggende mot de holdningene som lå bak drapet på Benjamin Hermansen i 2001. Jeg gratulerer Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg skole med denne hedersprisen, sier Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter (HL-senteret).

Det er statssekretær Julie Midtgarden Remen som skal overrekke Benjaminprisen 4. februar 2020. 

Les hele juryens begrunnelse her: Benjaminprisen-2019 - Juryens-begrunnelse (PDF)