>Anbefaling for Rolvsøy – Borg bryggerier

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Anbefaling for Rolvsøy – Borg bryggerier

09.05.2019 av Maren Lunde

For delstrekningen fra Rolvsøy til Borg bryggerier har Bane NOR anbefalt alternativ 1a, som er det søndre alternativet.

Jernbanen krysser Rolvsøysund på en ca. 700 m lang betongbru. På nordsiden av Rolvsøysund vil brua krysse over blant annet fv. 109 og noe av bebyggelsen på Greåker. Under Greåker fort går jernbanen inn i en tunnel på ca. 220 m. Ved Greåkerdalen kommer jernbanen ut av tunnelen og krysser Greåkerdalen i dagen. Øst i Greåkerdalen går jernbanen inn i en ny tunnel på ca. 1650 m videre under Yven/ Hannestad.

Jernbanen kommer ut av tunnelen i åskanten vest for Nordre Yven gård, og krysser E6 på ei 85 meter lang bru. Videre østover går den gradvis lavere i terrenget før den går i en ca. 260 meter lang betongtunnel/trau gjennom boligområdet sør for Vogts vei.
Jernbanen går ut av tunnelen litt vest for Tuneveien. Rett nordvest for Sarpsborg stadion vil dette alternativet ligge omtrent i eksisterende jernbanetrasé, men lavere i terrenget enn dagens trasé, frem til Borg bryggerier

I utredningen av de ikke-prissatte konsekvensene - landskapsbilde, kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold og naturressurser – er alternativ 1a rangert som nummer tre av de fem alternativene. Alternativet har imidlertid det laveste kostnadsanslaget blant alternativene mellom Rolvsøy og Borg bryggerier. Når prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vurderes sammen, blir alternativ 1a rangert som nummer en. Prisen er beregnet til ca 10, 7 milliarder. Byggetiden er 5,5 år.

Felles anbefaling

I slutten av juni vil Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune legge fram en felles anbefaling av hvilket alternativ som er best. Det er bystyret i Sarpsborg som beslutter hvilke av alternativene som skal legges ut på høring. Saken skal behandles i november 2019.