>Anker ikke treningssentersaken

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Anker ikke treningssentersaken

Publisert: 21.05.2021

Søndre Østfold tingrett har kjent kommunens vedtak om forelegg i sak mot Sports-Medisinske Produkter Norge AS, som ugyldig. Kommunedirektøren er etter en helhetsvurdering kommet til at dommen ikke ankes.

Vi mener at ytterligere bruk av tid og ressurser heller bør brukes på å finne en endelig avklaring av en sak som allerede har pågått lenge, sier Sigmund Vister, direktør Samfunn.

Ikke tilfreds med dommen

- Tingretten har unnlatt å vurdere det vesentlige faktum i saken at planløsningen i treningssenteret var endret siden det opprinnelig samtykket fra Arbeidstilsynet ble gitt i 2012. Lokalene viste seg ikke å være universelt utformet, slik det kreves etter tekniske forskrifter. I denne situasjonen var tidligere gitt midlertidig brukstillatelse ikke lenger gyldig. Vi mener at såpass vesentlige endringer i planløsningene, kan ikke godkjennes uten videre, og ikke uten et gyldig samtykke fra Arbeidstilsynet, forklarer Sigmund Vister.

Kommunedirektøren er altså ikke tilfreds med dommen. Selv om bevismateriale og juss kan vurderes annerledes av neste rettsinstans, er det etter kommunedirektørens oppfatning ikke hensiktsmessig bruk av ressurser å anke.

Må ordne opp på treningssenteret

Kommunen har som en konsekvens av dommen, opphevet vedtaket om tvangsmulkt. SMP har ikke innbetalt noen del av tvangsmulkten.

- Nå er det viktig at byggesaken kommer på rett spor, og at det som fremdeles gjenstår blir ordnet opp i. Det er forhold knyttet til universell utforming som SMP må ta tak i før de kan få ferdigattest for lokalene, sier Sigmund Vister.

Det vil bli en videre oppfølgning av byggesaken i kommunen etter vanlige prosedyrer.

Les også: Notat fra kommunedirektøren med vurdering av tingrettens dom