>Åpner for hjortejakt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Åpner for hjortejakt

Publisert: 02.03.2023

Det dukker stadig oftere opp hjort i Sarpsborg. Nå har bystyret vedtatt å åpne for hjortejakt i deler av kommunen.Det området øst for Glommas hovedløp og nord for E6 som vil bli åpnet for hjortejakt. Her kan du lese hele saksframlegget.

Det totale arealet som det kan jaktes på er ca 133 000 daa, og minstearealet er satt til 20 000 daa. Det blir lagt opp til et begrenset uttak som er i tråd med hovedmålsettingen om en svak økning av hjortebestanden. Som følge av dette vil det maksimalt kunne deles ut seks fellingstillatelser dersom alle eiendommene i området samles i et vald.

Alle høringssvarene slutter seg til at det åpnes for hjortejakt i Sarpsborg kommune, men Sarpsborg bondelag mener at området som det åpnes for jakt, burde vært større.

Se debatten i bystyret på nett-tv