>Åpner for innflytting i Kulås terrasse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Åpner for innflytting i Kulås terrasse

19.10.2018 av Maren Lunde

Saken om Kulås terrasse skal behandles i neste møte i Utvalg for plan, miljø og teknikk, som er den 31. oktober. Rådmannen går inn for å gi midlertidig dispensasjon som gjør det mulig å ta i bruk leilighetene som planlagt.

I møtet skal utvalget både behandle sak om dispensasjon fra reguleringsplanen for Kulås terrasse, og om kommunen kan gi samtykke til at utbyggeren kan ekspropriere et areal på en naboeiendom for å bygge et fortau langs veien inn til boligblokkene. Det blir befaring før møtet.

Krav om fortau

Det er mange som går forbi Kulås terrasse på vei til og fra Sandesundsveien skole. Da reguleringsplanen for Kulås terrasse ble vedtatt, satte kommunen krav om at det skulle bygges et fortau langs innkjørselen før leilighetene kunne tas i bruk. For å bygge dette fortauet må veien utvides. En slik utvidelse vil gå inn på eiendommen til en av naboene. Naboen ønsker ikke å selge areal til fortauet til utbyggeren av Kulås terrasse.

For å løse dette, ber utbyggeren om bystyret sitt samtykke til å ekspropriere 67 km2 på naboeiendommen. Rådmannen mener at vilkårene for ekspropirasjon er oppfylt, og anbefaler å gi et slikt samtykke.

Midlertidig løsning

I påvente av ekspropriasjonen og bygging av fortauet, ber utbyggeren om unntak fra kravet om at fortauet skal være ferdig før leilighetene tas i bruk. I byggeperioden har det vært brukt en anleggsvei over en annen naboeiendom. Denne veien vil utbyggeren beholde og bruke som innkjørsel for biler, slik at de som sykler og går kan bruke den eksisterende innkjørselen forbi Kulås terrasse.