>Avfallsendring for bruktbutikker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Avfallsendring for bruktbutikker

Publisert: 12.11.2021

Ordningen der loppemarkeder og bruktbutikker har kunnet levere avfall gratis på Gatedalen må endres. Miljødirektoratet mener ordningen er i strid med loven.

Sarpsborg kommune ønsker å støtte frivillighetsarbeidet og har i mange år lagt til rette for gratis levering på Gatedalen av gjenstander fra loppemarkeder. Denne ordningen ble i 2013 utvidet til også å gjelde ikke-kommersielle bruktbutikker.

Nå har Miljødirektoratet sett nærmere på ordningen og vurdert om den er i strid med forurensingsloven. De har konkludert med at kasserte gjenstander fra bruktbutikker må betegnes som næringsavfall og dermed kan ikke dette dekkes over avfallsgebyret. Dersom kommunen belaster husholdningene med kostnadene som er knyttet til håndtering av næringsavfall, vil dette være i strid med forurensningsloven. Gjenstander fra loppemarked som stammer fra husholdninger, kan imidlertid fortsatt finansieres over renovasjonsgebyret.

Kommunedirektøren har satt denne saken på dagsorden til møtet i Utvalg for miljø og teknikk 24. november. Om kommunedirektørens innstilling blir vedtatt innebærer det at:

  • Ordningen for levering av kasserte gjenstander fra loppemarkeder arrangert av frivillige organisasjoner/foreninger videreføres med et tak på maksimalt 5000 kilo i året. Det må søkes senest en uke før arrangementet skal gjennomføres. Etter søknad kan kommunen også tillate gratis levering av annet avfall fra ideelle og frivillige organisasjoner, som for eksempel etter matutdeling eller annen samfunnsnyttig aktivitet
  • Bruktbutikker som leverer avfall må behandles som næringsdrivende slik at det i tråd med loven. Det betyr at de må betale etter vekt ut fra avfallstype med en minstepris på 200 kroner

De tre største aktørene som faller inn i denne kategorien er NML gjenbruk, ASVO Bruktmarkedet og Røde Kors.