>Bystyremøte 14. april 2021

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bystyremøte 14. april 2021

Publisert: 14.04.2021

AS Høisand bad

Campingplassene på Høysand og i Revebukta blir drevet av et felles selskap – AS Høisand Bad. Selskapet er eid av Sarpsborg kommune. Høysand og Revebukta er viktige rekreasjonsområder, men den økonomiske situasjonen i selskapet er vanskelig.
Bystyret vedtok å slå AS Høisand bad sammen med Skjeberg Marinasenter, som er et annet selskap om er eid av kommunen. Skjeberg Marinasenter AS driver Skjebergkilen marina, og er også eid av kommunen. Det nye selskapet vil ha et bedre økonomisk utgangspunkt. Ved at kommunen er villig til å avstå fra utbytte i tre år, så kan midlene brukes til å finansiere nødvendige tiltak på campingplassene.
Bystyret vedtok også å henstille til styret om å søke etter eksterne aktører som vil drifte campingplassene Høysand og Revebukta gjennom en leieavtale/festeavtale.

Helårs hytterenovasjon

Bystyret gikk inn for at 15 eksisterende punkter for hytterenovasjon gjøres til helårs tømmepunkter, og oppgraderes om arealet tillater det. Det vil også bli tilbud om sortering av glass- og metallemballasje og papir.
Les mer om helårs hytterenovasjon her https://www.sarpsborg.com/aktuelt/politikerne-onsker-helars-hytterenovasjon/

Elbilparkering i sentrum

Kommunedirektøren mener at det er viktig å oppnå bedre sirkulasjon og tilgjengelighet for handlende og besøkende til sentrum på kommunens langtidsparkeringsplasser, og har derfor foreslått at plassene som i dag er gratis for elbiler, også skal avgiftsbelegges.
Bystyret støttet bare delvis kommunedirektørens forslag, og gikk inn for at elbiler fortsatt skal kunne parkere gratis i to timer.
Her finner du mer informasjon om parkering i Sarpsborg https://www.sarpsborg.com/byggesak-og-teknisk/parkering/

Vil selge Søsterboligen

Et flertall i bystyret vedtok å selge Søsterboligen og parkeringsplassen ved bygget. Det ble også vedtatt at det ikke skal bygges på arealet på St Olavs gravlund som ligger inntil eiendommen. For å sikre at eiendommen reguleres og bebygges i samsvar med sentrumsplanen skal kommunen forbeholde seg gjenkjøpsrett dersom det ikke blir bebygd innen 5 år fra overtakelse.
Bystyret vedtok også at hvis det ikke oppnås minimum anslått markedsverdi på 18 millioner kroner så skal tomten ikke selges, og at saken da skal fremmes til ny behandling i bystyret.
Mindretallet ønsket at kommunen beholder eiendommen, men river Søsterboligen og anlegger park på den delen som ikke er parkeringsplass i dag.
Eiendommen med søsterboligen ved siden av Helsehuset er i dårlig forfatning. I sentrumsplanen er eiendommen avsatt til sentrumsformål, som blant annet omfatter boligbebyggelse.

Sommeråpen SFO utsettes

På grunn av koronapandemien er det stor usikkerhet om det vil være mulig å gjennomføre åpen skolefritidsordning i som planlagt. Det er lagt til grunn at elever og ansatte fra ulike skolefritidsordninger skal få SFO-tilbud på et felles sted. Det kan være problematisk ut fra nasjonale og lokale smittevernreguleringer, og derfor utsatte bystyret en oppstart av denne forsøksordningen til sommeren 2022.