>Starter aktivitetstilbud for yngre personer med demenssykdommer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Starter aktivitetstilbud for yngre personer med demenssykdommer

Publisert: 10.11.2021

Ved Eplehagen bofellesskap starter det nå et nytt dagsenter som vil gi et aktivitetstilbud til personer som har fått demenssykdom før de har fylt 65 år.

De siste årene har det blitt flere som har fått påvist demenssykdom i yngre alder.

- Antallet yngre personer med demens har nok ikke økt, men nå er det flere som oppsøker hjelp og får diagnosen tidligere. Da er det fint at vi får til et tilbud for dem også, sier Tina Rusvik Poulsen, som er demenskoordinator i Sarpsborg kommune.

Skal spørre brukerne hva de ønsker

Nå planlegger de mange ulike aktiviteter ved dagsenteret ved Eplehagen. Kanskje blir det litt fysisk aktivitet, turer, svømmehall, treningssenter, musikk og spill.

- Vi får se hva det blir til. Vi skal spørre de som skal være her hva de ønsker. Vi vil ha ulike aktiviteter ut ifra hva de ønsker, sier Liv Fjeld, som er teamleder for dagsentre.

Hun forteller at de som jobber der er både aktivitør og sykepleiere med erfaring og videreutdanning i demensomsorg.

Aktivitetstilbudet vil være mandag til fredag og det er plass til seks personer hver dag.

- Her kan man søke om plass en dag i uka eller flere, sier Fjeld.

Fjeld forteller at dette er noe kommunen aldri har gjort før.

- Vi har dagsentertilbud til personer med demens, men ikke i denne aldersgruppen. Vi må huske på at det er en hel generasjon mellom de vi i dag gir et tilbud til og de vi nå skal få et tilbud til. Derfor ville vi få dette på plass slik at vi fikk aktiviteter som var mer for denne aldersgruppen.

Kontakt demensteamet for mer informasjon

Nylig ble det vedtatt en ny plan for hvordan kommunen skal jobbe med personer med demens framover. 

Les handlingsprogam demens her.

Dersom du ønsker å vite mer om aktivitetstilbudet kan være noe for deg eller en du kjenner, kontakt demensteamet i kommunen. Kontaktopplysninger til demensteamet

Teamleder for dagsentre:

Liv Th Fjeld, telefonnr. 917 00 961

Foto: Bak fra venstre Tina Rusvik Poulsen(demenskoordinator), Anita Hammerstad (sykepleier), Elise L. Olsen (aktivitør). Foran fra venstre står Liv Fjeld(teamleder) og Hege W. Kristiansen (fagsykepleier)