>Dette vedtok bystyret 10. september 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dette vedtok bystyret 10. september 2020

10.09.2020

Innbyggerforslag: Utbygging på Nordneset

Bystyret har mottatt et innbyggerforslag om reguleringsplanen for Nordneset på Hafslundsøy. Forslaget gjaldt blant annet et ønske om ikke å øke antall boenheter for det planlagte utbyggingsprosjektet.

Innbyggerforslaget ble avvist, men bystyret ba om at planutvalget skal vurdere relevante innspill fra innbyggerforslaget ved behandling av sakene om forenklet planendring for Nordneset.

Arealplanen utsatt

Forslag til ny arealplan og kystsoneplan ble lagt fram i midten av august. Den opprinnelige planen var at bystyret skulle behandle spørsmålet om planen skulle legges ut på høring.

Politikerne ønsket imidlertid mer tid til å sette seg inn i planforslaget, og utsatte saken til bystyremøtet i oktober.
Behandlingen av kystsoneplanen følger samme framdrift som arealplanen.

Her kan du lese mer om arealplanen: www.sarpsborg.com/arealplan

Vedtok reguleringsplan for ny St. Olav VGS

Viken fylkeskommune har bestemt å bygge ny St. Olav videregående skole. Den nye skolen skal bygges i samme område som den eksisterende. Reguleringsplanen har vært på høring.

Mer midler til vedlikehold

Stortinget har vedtatt flere tiltakspakker i forbindelse med koronautbruddet. Sarpsborg får 26 mill kr til vedlikehold. Dette er 3,8 mill kr mer enn det som bystyret har behandlet tidligere.
Det betyr at flere vedlikeholdsprosjekter kan gjennomføres i år:

Varteig adm bygg, omlegging av tak kr 1 100 000
Kulås tilfluktsrom, rehabilitering av garderobeanlegg kr 1 000 000
Borgen barneskole, rehabilitering administrativ fløy kr 1 000 000
Myrvollveien Rehabilitering utvendige terrasser kr 700 000

Vibeke Nilsen (SaFoSa) fritatt

Vibeke Nilsen har flyttet ut av Sarpsborg, og fritas derfor fra sine politiske verv i kommunen.
Nilsen er valgt inn i bystyret som fast medlem for Sammen for Sarpsborg i perioden 2019-2023. Hun er også medlem og varamedlem til flere andre utvalg. Kommuneloven sier at hun må tre ut av disse vervene når hun ikke lengre bor i kommunen.

Som følge av dette bestemte bystyret hvem som heretter skal overta vervene som Nilsen har hatt.

Bystyret: Kai Roger Hagen (SaFoSa)
Formannskapet: Anna Margaretha Solberg (KrF)
Administrasjonsutvalget: Anna Margaretha Solberg (KrF)
Valgutvalget: Anna Margaretha Solberg (KrF)
Forhandlingsutvalget: Anna Margaretha Solberg (KrF)
Utvalg for hastesaker: Anna Margaretha Solberg (KrF)

Dersom Nilsen flytter tilbake innen to år gir kommuneloven henne rett til å tre inn igjen i vervene dersom hun krever det.