>Endringer i dagens tilskuddsordninger for kultur- og idrettsaktiviteter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Endringer i dagens tilskuddsordninger for kultur- og idrettsaktiviteter

Publisert: 03.05.2021

Det siste året har virksomhet kultur jobbet med å evaluere og revidere dagens tilskuddsordninger, rettet mot kultur- og idrettsformål. Nå er ny struktur og nye overordnede retningslinjer sendt ut på høring, med frist for tilbakemeldinger 28. mai.

Det er en arbeidsgruppe bestående av Sarpsborg musikkråd, Sarpsborg idrettsråd, Sarpsborg kulturråd, saksordfører og saksbehandlere ved kulturkontoret som har laget forslaget til ny grunnstruktur og nye overordnede retningslinjer for tilskuddsporteføljen.

27.april vedtok Utvalg for kultur og oppvekst å sende saken ut på høring.


Endringene oppsummert:

  • En reduksjon av antall ordninger – fra 10 til 6 (sammenslåing av flere av dagens ordninger)
  • En 3-deling av ordningene innenfor kategoriene: tilskudd til drift, tilskudd til aktivitet og tilskudd til investering
  • En videreføring av ordningene Raskt svar (ungdomsprosjektmidler), Voksenopplæringstilskudd og Medlems- og treningsavgift
  • Mulighet for å søke om etablerings-/stimuleringsmidler samt flerårige tilskudd til større aktiviteter/arrangement
  • En endring i medlemstilskuddet hva gjelder aldersspenn

Innspill og spørsmål kan sendes inn til og med fredag 28. mai, på følgende måter;

 

Relevante dokumenter

20_00748-15 Høringsbrev - Sak om revidering av tilskuddsporteføljen rettet mot kultur og idret 3222760_4_1.pdf

20_00748-12 Vedlegg 1 - Forslag til grunnstruktur - tilskuddsordninger 3198592_9_1.pdf

20_00748-12 Vedlegg 2 - Forslag til overordnede retningslinjer for den nye tilskuddsportefølj 3195312_14_1.pdf