>Etablerer nytt selskap

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Etablerer nytt selskap

12.12.2019 av Pål Nilsen

Gjennom et samarbeid mellom Østfold Energi og Sarpsborg kommune opprettes nå et nytt selskap som skal fortsette arbeidet med nytt datasenter på Hasle.

En mulighetsstudie i 2017 konkluderte med at Hasle i Sarpsborg er godt egnet til et stort datasenter. Et slikt datasenter huser en enorm mengde it-utstyr, som blir brukt til å lagre og bearbeide data. Sarpsborg kommune ser at et slikt senter kan skape nye og spennende arbeidsplasser, i tillegg til at det kan gi ringvirkninger lokalt, siden det vil bli behov for å kjøpe tjenester fra andre bedrifter.

Hovedtyngden av arbeidet som pågår nå gjelder å få regulert og klargjort et egnet tomteområde ved Hasle. Først om dette går i orden, vil det bli aktuelt å markedsføre prosjektet internasjonalt.

Østfold Energi

Tidligere i år ble det innledet en dialog mellom Sarpsborg kommune og Østfold Energi med tanke på et potensielt samarbeid. Som en kommersiell aktør i kraftmarkedet, er Østfold Energi bedre egnet til å håndtere den videre prosessen enn kommunen alene. Torsdag vedtok bystyret å formalisere et samarbeid gjennom å opprette et nytt selskap, kalt DC Sarpsborg AS.

Østfold Energi vil eie 66,2 prosent av det nye selskapet, mens Sarpsborg kommune vil eie de resterende 33.8 prosentene. Aksjekapitalen blir på 6,5 millioner kroner og Sarpsborg kommune går inn med 2,2 millioner kroner.

-Et viktig steg

-Det er alltid en risiko forbundet med slike prosjekter, sier direktør samfunn, Sigmund Vister. Han er glad for at bystyret er enig i at den økonomiske risikoen ved å etablere det nye selskapet er liten sett opp mot den mulige positive effekten for Sarpsborgsamfunnet. 

–Det er mye arbeid som gjenstår, men gjennom samarbeidet med Østfold Energi og etableringen av DC Sarpsborg AS, tar prosjektet et viktig steg framover, sier direktør Vister.