>Finans- og gjeldsporteføljerapport april 2023

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Finans- og gjeldsporteføljerapport april 2023

Publisert: 15.06.2023

Kommunedirektøren mener kommunens finansforvaltning på rapporteringstidspunktet 30. april, ikke utgjør en vesentlig finansiell risiko for kommunen.

Bystyret har behandlet en ny rapport om finans og gjeldsportefølje. Rapporten inneholder beskrivelse av kommunens betalingsevne og gjeld. Bystyret tok rapporten til orientering. 

I rapporten kommer det fram at betalingsevnen og gjeld ikke avviker fra økonomi- og finansreglementet og at kommunedirektøren mener at finansforvaltningen ikke utgjør en vesentlig risiko på rapporteringstidspunktet.

Mer om kommunens gjeld

Gjennomsnittlig rente på investeringslån samlet på 4,2 mrd. kr er per 30.04.2023 på 3,52 %, mens det i årsbudsjett 2023 er budsjettert med en rente på 4,08 %.

Sarpsborg kommune har per 30.04.2023 sertifikatlån på 1 037,47 mill. kr. Sertifikatlån er kortsiktige lån som må refinansieres i løpet av 12 måneder.

I tillegg har kommunen et lån som er tatt opp i obligasjonsmarkedet i Kommunalbanken på 563,32 mill. kr. Dette har forfall i løpet av 12 måneder, som må refinansieres.

Kommunen har som følge av ordningen med startlån også lån i Husbanken som er videreformidlet til innbyggerne. Per 30.04.2023 hadde kommunen 1,43 mrd. kr i lån hos Husbanken. Gjennomsnittlig rente på denne delen av gjelden var 2,80 % per 30.04.2023.

Les saksframlegget om kommunens finans og gjeldsrapport her.

Les finans og gjeldsrapporten her

Les flere politiske vedtak her