>Forvaltningsrevisjon brukerundersøkelse: Brukerstyrt personlig assistanse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forvaltningsrevisjon brukerundersøkelse: Brukerstyrt personlig assistanse

Publisert: 02.03.2023

Det er gjennomført en brukerundersøkelse for BPA-ordningen i kommunen, som konkluderte med flere forslag til forbedringer.

Det er Østre Viken kommunerevisjon IKS som har gjennomført brukerundersøkelsen. I mai 2021 gikk bystyret inn for at det skulle gjennomføres en brukerundersøkelse for personer som enten har vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og/eller personer som har fått avslag på søknad om BPA-ordning.

I revisjonens rapport var det følgende merknader:

  • BPA-ordningen i kommunen i for stor grad er begrenset
  • Informasjonen som gis i forbindelse med søkeprosessen er utilstrekkelig
  • De alternative tjenester som tilbys i for liten grad dekker brukernes reelle behov

Her finner du brukerundersøkelsen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

Bystyret ga sin enstemmige støtte til kontrollutvalgets instilling:

  1. Bystyret tar brukerundersøkelse "Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til orientering.
  2. Kommunedirektør beskriver at det skal legges frem en sak vedrørende utvikling av BPA-tilbudet for politisk behandling. Bystyret ber om at revisjonens konklusjon i rapporten vurderes i denne saken.
  3. Kommunedirektør gir kontrollutvalget en orientering i etterkant av bystyrets behandling.

Her kan du lese saksdokumentene i saken om BPA og brukerundersøkelse