>Foreslår å utvide på Tindlund

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Foreslår å utvide på Tindlund

08.11.2019 av Pål Nilsen

Kommunedirektøren foreslår at dagens barne- og ungdomsskole på Tindlund utvides i stedet for å bygge ny ungdomsskole på Opstad. Dette vil frigjøre rundt 100 millioner kroner som dermed kan brukes på andre skoler i kommunen.

-Vi har stort behov for å modernisere mange av skolene i Sarpsborg, slik at elevene får best mulig læring og at lærerne får mer moderne arbeidsplasser. Når vi nå foreslår et rimeligere alternativ for skolene i vest, vil dette frigjøre penger også til de andre skolene i kommunen, sier direktør oppvekst, Erik Bråthen.

Saken kommer til behandling i Utvalg for kultur og oppvekst 19. november og deretter i formannskapet.

To alternativer

Det var i september i fjor at bystyret vedtok å utrede skolekapasiteten vest i kommunen. Den bygningsmessige tilstanden til Tindlund barneskole, Hannestad barneskole, Grålum barneskole og Tindlund ungdomsskole er blitt vurdert.

En egen prosjektgruppe har jobbet med å se på to alternativer for å gi god nok skolekapasitet fram til 2030:

  1. Bruke både barneskolen og ungdomsskolen på Tindlund til barneskole og bygge ny ungdomsskole på Opstad
  2. Utvide kapasiteten for både barneskolen og ungdomsskolen på Tindlund

Det er flere grunner til at kommunedirektøren nå anbefaler alternativ 2. En slik løsning vil bli om lag 109 millioner kroner billigere enn å bygge nytt på Opstad, i tillegg til at de årlige driftsutgiftene blir 10 millioner kroner lavere. En slik løsning vil innebære behov for utvidelse av ungdomsskolen, noe det ikke har vært plass til på tomten etter de statlige normene som gjelder i dag. Nå er det imidlertid foreslått nye forskrifter fra Staten der det er mer fokus på kvaliteten av uteområdene enn antall kvadratmeter. Det vil uansett være nødvendig med en betydelig oppgradering av utearealet både for barneskolen og ungdomsskolen på Tindlund.

Midt i skolekretsen

-Det er også et poeng i saken at skolene på Tindlund ligger midt i skolekretsen, mens Opstad ligger i ytterkanten. Ved en utvidelse av dagens skoler vil elevene ha kortere vei til skolen og ha mindre behov for skyss, sier direktør Erik Bråthen.

Hovedargumentet for å bygge ny skole på Opstad har først og fremst vært at Sarpsborg vil få ytterligere én flerbrukshall, og at plasseringen vil kunne gi mulighet for et samarbeid med Greåker videregående skole.

Sarpsborg kommune har allerede kjøpt en 46 mål stor tomt i Klevaveien på Opstad, med tanke på en eventuell skole. Deler av denne tomten blir brukt til å bygge ny idrettshall ved Greåker videregående skole og en friidrettsbane, mens resten vil kunne brukes til andre offentlige formål.