>Foreslår delvis oppgradering av Pellygata

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Foreslår delvis oppgradering av Pellygata

Publisert: 15.10.2021

Prosjektet med å fornye Pellygata ble vedtatt for ett år siden. Kostnadsberegningene som ble lagt til grunn har vist seg å være for lave. Nå anbefaler kommunedirektøren å gjennomføre så mye av prosjektet som mulig innenfor den avsatte bevilgingen på 20 millioner.

- Pellygata er et viktig byutviklingsprosjekt i Sarpsborg. Forslaget vil gi en mye hyggeligere gate som legger godt til rette for de som sykler og går. Derfor er det viktig at prosjektet nå kommer i gang, selv om vi ikke kommer til å kunne oppruste hele gata innenfor den bevilgningen som er avsatt, sier direktør teknisk Hasse Ekman.

Det foreslås å starte arbeidene ved Asbjørn Halvorsens plass og bygge østover, omtrent til Sverdrups gate. Hele Pellygata vil få samme kjøremønster.

Hva skal bygges?

Det blir fortau på begge sider av gata. Det blir et felles sambruksfelt for sykkel, kollektiv og bil i retning ut av sentrum. Inn mot sentrum blir det en egen sykkelvei, men ingen bil- eller busstrafikk i denne retningen. På nordsiden av veien blir det et felt med benker, trær og annen beplantning som skiller de som går på fortauet og de som sykler på sykkelveien.
Det skal være tre busstopp i tillegg til holdeplassen ved Asbjørn Halvorsens plass, som beholdes slik den er i dag.
I tillegg skal det på plass en overvannsledning som vil håndtere overvannet i Pellygata.

Vil starte regulering

Under prosjekteringen har det også blitt klart at den østligste delen (v/Esso) må reguleres for å kunne få en optimal løsning. Kommunedirektøren anbefaler å sette av 1 million kroner til regulering av dette området.

Saken skal til politisk behandling i Utvalg for miljø- og tenknikk den 27. oktober, og deretter videre til formannskap og bystyre i november.

Her finner du saksdokumentet (se sak 31/21)