>Foreslår lavere leie i Kulås

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Foreslår lavere leie i Kulås

15.04.2019

Utvalg for kultur og oppvekst skal behandle sak om lavere leie i Kulås amfi på møtet 30. april.

I kommunedirektørens forslag er det foreslått at prisene blir redusert med 50 prosent for kommersielle aktører, og 30 prosent for lokale amatører og frivillige lag og foreninger. Årsaken til dette er at prisen for amatører og frivillige i utgangspunktet allerede er satt lavt med tanke på at utleie også medfører utgifter for kommunen som i rimelig grad bør dekkes inn.

Det vil bli en helhetlig gjennomgang til høsten, hvor eventuelle endringer vil gjelde fra 1. januar 2020.

Det er lagt til grunn at den foreslåtte reduksjonen i satsene vil føre til at inntekten fra utleien sannsynligvis blir redusert med 120.000 – 130.000 kr.