>Forskrift om skoletilhørighet vedtatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forskrift om skoletilhørighet vedtatt

Publisert: 21.09.2023

Revidert forskrift om skoletilhørighet ble enstemmig vedtatt av bystyret.

Forslaget har vært ute på høring.

Forrige gang forskriften ble revidert var i 2021. Men på bakgrunn av tilbakemeldinger fra Statsforvalter, knyttet til klagebehandling av skoletilhørighetssaker, har kommunedirektøren ønsket å revidere forskriften igjen. 

Her er endringene:

 • Justering av grenser mellom følgende skolekretser:
  - Grålum barneskole/ungdomsskole og Tindlund barneskole/ungdomsskole (Dalveien)
  - Grålum ungdomsskole og Tindlund ungdomsskole (Opstad)
  - Jelsnes barneskole og Grålum barneskole
  - Jelsnes barneskole og Kurland barneskole
  - Sandesundsveien barneskole, Kurland barneskole og Lande barneskole
  - Hafslund barneskole og Navestad barneskole
  - Varteig barne- og ungdomsskole og Sandbakken barne- og ungdomsskole
  - Borgen barneskole og Sandbakken barne- og ungdomsskole
  - Ullerøy barneskole og Hornnes barneskole

 • Justering av et utjevningsområde (S6) mellom Sandesundsveien barneskole og Alvimhaugen barneskole.

 • Fjerning av et utjevningsområde (Ø12, Hafslundsøy) mellom Hafslund ungdomsskole og Varteig barne- og ungdomsskole.

 • Inntil 10 prosent av elevplassene på 1. trinn og 8. trinn holdes av til tilflytting i løpet av skoleåret.

 • Det er lagt til flere kriterier som skal vurderes ved søknad om skoleplass ved en annen skole enn nærskolen.

 • Språklige endringer, som skal bidra til forståelse av og etterlevelse av forskriften.

Et forslag trukket

Kommunedirektøren foreslo før høring også å justere skolekretsgrensen mellom Kruseløkka ungdomsskole og Grålum ungdomsskole. Dette forslaget ble trukket, og grensen opprettholdes slik den er i dag.

Se saksframlegg og revidert forskrift her

Se hele saksframlegget her

Se revidert forskrift for skoletilhørighet her - PDF