>Nytt bystyre konstituert

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nytt bystyre konstituert

17.10.2019 av Pål Nilsen

Bystyret for de neste fire årene ble konstituert torsdag kveld. På møtet ble også vervene i formannskap og de viktigste utvalgene fordelt.

Sindre Martinsen-Evje (AP) fortsetter som ordfører de neste fire årene. Ordførervalget ble vedtatt mot 19 stemmer for Per Olaf Toftner (DRP). Henriette Gausdal Pedersen (SP) ble valgt til ny varaordfører, mot 11 stemmer.

Valg av formannskapets medlemmer ble gjennomført som et såkalt forholdsvalg, det vil si en hemmelig avstemning der hvert enkelt bystyremedlem avga sin stemme på ønsket liste. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti har flertall i bystyret med sine 24 representanter og disse stilte felles liste. For opposisjonspartiene stilte Høyre, Fremskrittspartiet og Det Rette Parti egne lister, mens Sammen For Sarpsborg, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet stilte fellesliste sammen med Helge Skår som har meldt seg ut av Senterpartiet og stiller som uavhengig representant.

Formannskap

Formannskapet de neste fire årene blir slik:

Fellesliste Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti:

Medlemmer:

1. Sindre Martinsen-Evje (AP)
2. Henriette Gausdal Pedersen (SP)
3. Svein Larsen (AP)
4. Therese Thorbjørnsen (AP)
5. Stig Hansen (AP)
6. Kristine Gustavsen (SV)

Varamedlemmer:

1. Linda Engsmyr (AP)
2. Wenche Skaar Brattset (SP)
3. Tor Egil Brusevold (AP)
4. Anwar Poya (AP)
5. Mona Brevik (AP)
6. Desire Craggs (AP)
7. Halvor Fjeld (SP)
8. Christer Ryen (AP)

Fellesliste Sammen for Sarpsborg, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet samt 1 uavh.repr.:

Medlemmer:

1. Vibeke Nilsen (SAFOSA)
2. Annar Hasle (KRF)

Varamedlemmer:

1. Ståle Solberg (SAFOSA)
2. Helge Skår (uavh)
3. Anna Margareta Solberg (KRF)
4. Ståle Hansen (PP)

Fremskrittspartiet:

Medlem:

1. Stein Erik Westlie (FRP)

Varamedlemmer:

1. Andreas Brännström (FRP)
2. Unni Blakkestad (FRP)
3. Jan Inge Haltbakk (FRP)

Høyre:

Medlem:

1. Harald Rønneberg (H)

Varamedlemmer:

1. Ann-Hege Indrevoll (H)
2. Emil H. Engeset (H)
3. Gøril Eilertsen (H)

Det Rette Parti:

Medlem:

1. Per Olaf Toftner (DRP)

Varamedlemmer:

1. Marit Kildedal (DRP)
2. Jon Henriksen (DRP)

Utvalg 

Bystyret vedtok enstemmig hvordan de viktigste utvalgene skal være sammensatt i den neste fireårs-perioden. Se vedlegg for oversikt over utvalgene og deres sammensetning.