>Gatevarme i gågata og på torget

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Gatevarme i gågata og på torget

Publisert: 14.11.2023

Snøsmelteanlegget i gågata og fjernvarmeanlegget på torget skal startes andre halvdel av november, og være på hele desember. Det gikk politikerne i bystyret inn for i sitt møte 14. november.

Det er et mål at Sarpsborg skal ha et attraktivt og levende sentrum. Gågata og torget er viktige møteplasser for Sarpsborgs befolkning. At disse stedene holdes frie for snø og is har betydning for trivsel og sikkerhet, noe som igjen er viktig for handels- og serveringsbedriftene.

Økte utgifter i forbindelse med at anlegget slås på anslås å ligge på rundt 300.000 kroner, som dekkes av budsjetterte utgifter til energi.
Endelig avgjørelse om bruk av anleggene i 2024 tas i forbindelse med behandling av handlingsplan 2024-2027.

I sakpapirene har både utvalg for plan, miljø og teknikk, formannskapet, og nå bystyret blitt orientert om at anlegget i gågata er delt i to. I nedre del (fra Glengsgata ned mot torget) har det full kapasitet. I øvre del fra Rosenkrantzgate til Glengsgata er det kun halv kapasitet, som betyr at ikke hele bredden av gågata har anlegg som fungerer samtidig.
Det har i lengre tid vært dialog med gårdeiere i denne delen av gågata, samt Elvia, for å se på mulighetene til å få installert en trafo som kan gi full kapasitet. Dette arbeider fortsetter. Inntil en ny trafo er på plass vil det være «sikksakk-mønster» i øvre del av gågata.

Innstillingen om gatevarmen ble enstemmig vedtatt.