>Godt årsresultat for 2021

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Godt årsresultat for 2021

Publisert: 17.02.2022

Sarpsborg kommune fikk et overskudd på 74,3 millioner kroner i 2021, blant annet på grunn av økte skatteinntekter. Kommunens virksomheter brukte 109 millioner kroner mer enn budsjettert.

-Årsresultatet er godt og gir oss muligheten til å sette av penger på fond til senere bruk. Samtidig er det viktig å se hva som skjuler seg bak resultatet. Da finner vi blant annet at vi er for dyre i drift, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

74,3 millioner kroner

I dag orienterte hun formannskapet om årsresultatet for 2021. Det viser et netto driftsresultat (overskudd) på 101,4 millioner kroner. Dette er det høyeste på de siste fem årene og utgjør 1,9% av driftsinntektene på drøye 5,2 milliarder kroner. Årsresultatet ble på 74,3 millioner kroner.

Mye av grunnen til det gode resultatet er at norsk økonomi har klart seg bedre enn forventet gjennom koronapandemien. Noe som har ført til høyere skatteinntekter. For Sarpsborg kommune har skatteinntektene vært 141 millioner kroner høyere enn budsjettert. Kostnadene til pensjon er 24 millioner kroner lavere enn budsjettert og kommunen har fått 19 millioner kroner mer i tilskudd til ressurskrevende tjenester enn forventet.

For dyr drift

Mange av kommunens virksomheter brukte mer penger enn forutsatt, 109 millioner kroner totalt. Dette gjelder særlig innenfor helse- og velferdsområdet (blant annet barnevern, NAV, boveiledning og hjemmetjenesten) og oppvekstsektoren (blant annet spesialpedagogikk i grunnskolen og førskolen).

Først når årsrapporten kommer blir det endelig klart hvor store utgifter koronapandemien har påført Sarpsborg kommune i 2021, men så langt har staten gitt 125 millioner kroner i støtte. Det er forventet at staten dekker alle koronakostnadene slik at de ikke påvirker årsresultatet.

-Handlingsrommet er lite

Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen er glad for et godt årsresultat:

-Selv om mye skyldes økte skatteinntekter, er det selvsagt bedre å kunne sette av penger til senere bruk enn om vi hadde fått et årsresultat i minus. Med årets resultat vil kommunen ha totalt 375 millioner kroner til disposisjon på fond. Dette er viktige midler med tanke på de store investeringsbehovene som ligger foran oss.

-Det at mange av virksomhetene bruker mer penger enn budsjettert, er en utfordring. Vi har derfor initiert en bred gjennomgang av driften slik at vi kan finne ut hvordan vi best kan redusere utgiftene og sikre en mer bærekraftig økonomisk utvikling, sier kommunedirektøren, som fortsetter:

-En annen stor utfordring er at de lovpålagte oppgavene, det vil si tjenester innbyggerne har krav på, stadig blir flere, uten at vi får dekket inn alle ekstrakostnadene fra staten. Det gjelder særlig innen barnevern, spesialpedagogikk og eldreomsorg. Dette fører til at handlingsrommet blir mindre og at vi ikke kan utvikle tjenestene våre slik vi ønsker.