>Gratis folkemøte om autisme

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Gratis folkemøte om autisme

Publisert: 12.04.2024

Torsdag 18. april inviterer Sykehuset Østfold til gratis folkemøte om autisme.

Autisme, barneautisme og Aspergers syndrom er diagnoser som har økt sterkt i alle vestlige land de siste par tiårene. Det er store individuelle forskjeller hos mennesker med autisme, og derfor brukes begrepet "autismespekteret". Beregninger har vist at 0,9 prosent av alle norske barn har blitt diagnostisert med en autismespekterdiagnose i spesialisthelsetjenesten ved tolv års alder, og om lag fire ganger flere gutter enn jenter får en diagnose. Hvorfor er det slik? Tyder det på en autismebølge i samfunnet?

Torsdag 18. april kl. 19.00 inviterer Sykehuset Østfold til et nytt folkemøte i serien "Vitalt". Da spør de spesialistene Ole Hafsmo, Terje Edvin Jensen, Aina Dahle Norbom og Kristin Sørbrøden Breda fra Sykehuset Østfold om hvordan vi kan forstå autisme bedre, og hvordan du som pårørende eller som en del av nærmiljøet til et barn med autismediagnose kan møte barnet og deres familier på best mulig måte. Du får også høre hvordan sykehuset jobber med oppfølging av barn med autismespekterdiagnose, og hvordan de samarbeider med familie og øvrige hjelpetjenester.

Les mer om arrangementet på Sykehuset Østfolds nettside