>Guro Elise Berg blir programleder for Østre bydel

Innhold

Guro Elise Berg

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Guro Elise Berg blir programleder for Østre bydel

Publisert: 01.11.2021

Stillingen ble kalt Sarpsborgs mest spennende jobb da den ble utlyst i sommer. Nå har Guro Elise Berg takket ja til å lede arbeidet med handlingsprogram for Østre bydel.

Arbeidet med et handlingsprogrammet er godt i gang. Høsten har vært brukt til kartlegging av ressurser, utfordringer og muligheter i området, og det er gjennomført ansettelsesprosess for programlederstillingen.

- Dette er en kjempespennende jobb som jeg virkelig ser fram til å gå løs på, sier Guro Elise Berg (43).

Lang erfaring som prosjektleder

Guro jobber som rådgiver hos virksomhet kultur i Sarpsborg kommune. Der har hun hatt ansvar for store og komplekse prosjekter. I dag leder hun flere delprosjekter innenfor Olavsdagene, samt arbeidet for å følge opp virksomhetens kommunikasjon utad. Hun sitter også i styringsgruppa for det nasjonale Olavsjubileet. Guro har utarbeidet strategien for Olavsdagene, hatt ansvar for prosess og gjennomføring av NM veka, og var prosjektleder for den offisielle markeringen av Sarpsborg sitt byjubileum i 2016.

 - Jeg er glad for at vi har lykkes med å finne en dyktig prosjektleder, og vet at Guro har den erfaringen og kompetansen som skal til for å lykkes, sier Sigmund Viser, direktør Samfunn. – Hun har bakgrunn som leder av mange store prosjekter, hun har et stor engasjement og er særlig dyktig til å skape resultater, fortsetter han.

En mer attraktiv bydel

Handlingsprogram for Østre bydel er en områdesatsing, og det er noe som flere store byer har gjort i et samarbeid mellom kommune, stat og private aktører. I handlingsprogrammet er Østre bydel definert som et område hvor Sarpsborg kommune ønsker å ta i bruk flere virkemidler for å løfte og utvikle bydelen. Målet er å bedre levekårene, skape gode bomiljøer og flere arbeidsplasser. Kommunen ønsker å gjøre området mer stabilt, trygt og attraktivt.

- Østre bydel er en viktig del av byen, med stort potensiale. Samtidig er det mange som bor der som ikke har jobb, de har dårlig råd, eller de sliter med helseproblemer. Det er også stor inn- og utflytting fra området. Dette tror jeg vi kan lykkes med å snu i et så omfattende og langsiktig prosjekt som dette, sier Guro Elise Berg.

Guro Elise Berg starter i jobben som programleder 1. februar 2022.