>Har behandlet rundt halvparten av alle eiendomsskatt-klagene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Har behandlet rundt halvparten av alle eiendomsskatt-klagene

Publisert: 09.12.2020

Har du klaget på eiendomsskatten for 2020, og venter på svar? Her får du mer informasjon om klagebehandlingen i kommunen.

Over 20.000 eiendommer i Sarpsborg kommune har fått ny takst i 2020, og klagebehandlingen på den nye taksten startet da klagefristen gikk ut, 10. mai.
Kommunen har fått inn nesten 600 klager, og i tillegg har vi også fått mange henvendelser og spørsmål om den nye takseringen i kommunen. Derfor tar også klagebehandlingen tid.

Kommunens eiendomsskattavdeling har så langt behandlet rundt halvparten av klagene fra næring og private. Mange av disse har allerede fått svar på sin klage.

 

Behandling av alle saker foregår på følgende måte;

  • Alle saker skal behandles individuelt, og hver enkelt sak behandles av en saksbehandler.
  • Det utarbeides saksdokument på hver enkelt sak.
  • Alle saker presenteres for sakkyndig nemnd som avgjør utfallet av klagen.
  • Når utfallet er klart vil alle få skriftlig orientering om dette.
  • Dersom man ikke får fullt medhold i klagen vil saken automatisk bli overført til Klagenemnden, og Klagenemnden vil deretter behandle alle sider ved saken på nytt.

 

 

 

Som følge av strengere korona-restriksjoner har møtevirksomheten til nemndene blitt utsatt. De vil starte opp igjen så snart det er mulig i 2021.

Det er vanskelig å si noe nøyaktig om når samtlige klager vil være ferdig behandlet, men eiendomsskattavdelingen i kommunen håper å få gjort mye i løpet av de neste månedene.

Dersom du ennå ikke har fått svar på din klage, skal du vite at kommunen jobber for at du skal få dette i løpet av de første månedene i det nye året. Det kan likevel hende at saken din ikke er ferdig behandlet når det sendes ut ny skatteseddel for 2021.
Husk at dersom du får medhold i din klage, vil alt du har betalt for mye tilbakebetales, med renter.

Sarpsborg kommune vil orientere innbyggerne så snart all klagebehandling er helt ferdig.