>Hurtiglading i sentrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hurtiglading i sentrum

Publisert: 13.02.2023

Behovet for ladepunkter og ladestasjoner for el-biler er forventet å øke betydelig i årene framover. Nå har formannskapet bestemt at Sarpsborg kommune skal investere i infrastruktur til hurtiglading i kvartal 270 (parkeringsplassen i Kirkegata). Estimert utgift er 1,7 millioner kroner.

Det er et krav til kommunene om at av alle nyetablerte offentlige parkeringsplasser skal 6% være tilrettelagt for lading av elbiler. Det finnes i dag 36 ladere i sentrumsområdene i Sarpsborg, men ingen hurtigladere.

Elvia har strømkapasitet som kan benyttes ved kvartal 270, og kommunedirektøren anbefalte formannskapet å si ja, og benytte seg av muligheten. For ved å etablere hurtigladere vil kommunen imøtekomme et behov i transportnæringen, og legge til rette for utslippsfri transport i sentrum. Dette sa politikerne seg enig i.

I handlingsplan og budsjett for 2023-2026 er det vedtatt et prioritert tiltak om ny utredning om parkeringshus, der kvartal 270 igjen kan være et alternativ. Kommunedirektøren mener likevel det ikke hindrer en etablering av hurtiglader på kvartal 270 i nær framtid. Kapasiteten kan da eventuelt brukes i et nytt bygg.

Om kommunen skulle samarbeide med en aktør vil investeringene kunne deles, hvor
Sarpsborg kommune tar kostnadene for infrastruktur som vil kunne være på ca. 1,7 millioner kroner. Investeringen dekkes innenfor eksisterende bevilgning på 3,1 millioner kroner til elbillading.

Her kan du lese dokumentene til saken om ladestruktur - offentlige ladeplasser.