>Jobber videre med krematorium som IKS

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Jobber videre med krematorium som IKS

Publisert: 02.03.2023

Krematoriet på St. Olavs kapell er gammelt og har store driftsutfordringer. Det er likevel viktig at Sarpsborg og Fredrikstad fortsetter å jobbe med etableringen av et felles krematorium organisert i et interkommunalt selskap (IKS), framfor å gå i dialog med et privat selskap som ønsker å etablere og drifte et slikt bygg.

Det bestemte Bystyret onsdag. 3. mars.

Et privat tysk selskap har kontaktet Sarpsborg kirkelige fellesråd og Sarpsborg kommune med ønske om å etablere krematorium på tomten til fellesrådet ved Hafslund gravplass. Ettersom etablering av nytt krematorium kan gå raskere med en privat aktør framfor å etablere et IKS, anbefalte kommunedirektøren at kommunen og Sarpsborg kirkelig fellesråd burde gå i dialog med den private interessenten om dette.

Lang debatt

Politikerne i bystyret diskuterte lenge om fordeler og ulemper ved å la det tyske firmaet etablere krematorium, og om hvor god eller dårlig tid kommunen har med å få nytt krematorium på plass. Antall kremasjoner øker stadig, og det er i år ventet å bli 1500 kremasjoner i Sarpsborg.

Flertallet i bystyret bestemte til slutt at kommunen skal fortsette å jobbe videre med å etablere et krematorium som et interkommunalt selskap (IKS) i samarbeid med Fredrikstad kommune.

Saken har tidligere vært innom formannskapet, hvor flertallet også gikk for IKS med Fredrikstad.

Alle saksdokumentene finner du ved å klikke her

Diskusjonen fra bystyresalen ser du på www.sarpsborg.com/nett-tv